Притиском на тастер ''Преузми све'' ↑ вршите преузимање интернет допуна
После преузимања података с DVD-a обавезно преузмите интернет допуне ради потпуне ажурности
.

Последња унета гласила

Издвајамо:

- Објављен је ''Сл. лист ЦГ'', бр. 37/2018 и 38/2018
- Поништај решења о изузимању градског грађевинског земљишта
- Недоумице које постоје у вези са правом на годишњи одмор
- Осврт на садржину конта категорија 330000 – Добити које су резултат промене вредности и 340000 – Друге промене у обиму код корисника буџетских средстава
- Обрачунавање увозних дажбина и ПДВ-а у поступку привременог увоза изнајмљених превозних средстава или других покретних ствари
- Измене и допуне Закона о девизном пословањуВАЖНО:

Ако имате константну интернет конекцију, пређите са Пакета прописа на напреднију интернет верзију Прописи.нет, на интернет адреси www.propisi.net. Преласком на ову верзију не морате више ажурирати софтвер путем CD-а, јер се Прописи.нет аутоматски ажурирају, а уз то добијате Каматни калкулатор, Мејл сервис, боље механизме претраживања и низ других опција која у софтверу Пакет прописа нису присутне.


Изјава о преласку на Прописи.нет - кликните овде.


Погледајте наша ШТАМПАНА ИЗДАЊА као и електронска издања:
Електронско
правно издање
www.propisi.net
Електронски часопис
''Пословни саветник''  ... 
детаљније
Електронски часопис
''Прописи у пракси - Lege Artis''  ... 
детаљније
Електронско
издање за праћење
јавних набавки

...
детаљније
Саветовања

 

НОВИТЕТИ У СОФТВЕРУ

У току месеца октобра 2017. започето је ажурирање образаца из групе XIV Школе и установе образовања и васпитања.

У току месеца марта 2017. започето је усклађивање:
- модела образаца из групе XXVII - Стамбени односи, са новим Законом о становању и одржавању зграда.
- модела уговора из групе XXXII - Уговори из пословања стамбених зграда, са новим Законом о становању и одржавању зграда.

Редакција ИНГ-ПРО

 

Корисни линкови

 

Гласила

Судство

Стечај - претраге

Јавне набавке

НБС - принудна наплата

Адресари

Судови

Тужилаштва

Адвокатска комора Србије

Адвокатска комора Војводине

Судски вештаци

Правна лица - судски вештаци

Преводиоци и тумачи

Јавни бележници

Судски извршитељи

Арбитри и миритељи

Посредници

Проценитељи

Републички геодетски завод