Притиском на тастер ''Преузми све'' ↑ вршите преузимање интернет допуна
После преузимања података с DVD-a обавезно преузмите интернет допуне ради потпуне ажурности.

Приказ последње унетих гласила:
Последња унета гласила

Најновији бројеви гласила у pdf формату
У циљу максималне ажурности, до потпуне обраде новог броја гласила или других докумената у припреми, исте можете погледати у pdf формату, кликом на линк(ове) у наставку (ако их има):

- "Сл. лист  ЦГ", бр. 79/2017 и 80/2017

- Билтен службених мишљења Министарства финансија - октобар 2017.


Саветовања:
- Нови Правилник о ПДВ евиденцијама и припремне радње за састављање финансијских извештаја...детаљније
- Нови просветни закони...детаљније
 

Ново измењено и допуњено издање на CD-у: Саветник за обрачун, опорезивање и исплату зарада, плата и других примања...детаљније
Ново штампано издање ИНГ-ПРО-а:
''Изазови јавних набавки'', аутора Милоша Јовића...детаљније


ВАЖНО:

Ако имате константну интернет конекцију, пређите са Пакета прописа на напреднију интернет верзију Прописи.нет, на интернет адреси www.propisi.net. Преласком на ову верзију не морате више ажурирати софтвер путем CD-а, јер се Прописи.нет аутоматски ажурирају, а уз то добијате Каматни калкулатор, Мејл сервис, боље механизме претраживања и низ других опција која у софтверу Пакет прописа нису присутне.


Изјава о преласку на Прописи.нет - кликните овде.


Погледајте наша ШТАМПАНА ИЗДАЊА као и електронска издања:
Електронско
правно издање
www.propisi.net
Електронски часопис
''Пословни саветник''  ... 
детаљније
Електронски часопис
''Прописи у пракси - Lege Artis''  ... 
детаљније
Електронско
издање за праћење
јавних набавки

...
детаљније
Саветовања

 

НОВИТЕТИ У СОФТВЕРУ

У току месеца марта 2017. започето је усклађивање:
- модела образаца из групе XXVII - Стамбени односи, са новим Законом о становању и одржавању зграда.
- модела уговора из групе XXXII - Уговори из пословања стамбених зграда, са новим Законом о становању и одржавању зграда.

Корисни линкови

 

Гласила

Судство

Стечај - претраге

Јавне набавке

НБС - принудна наплата

Адресари

Судови

Тужилаштва

Адвокатска комора Србије

Адвокатска комора Војводине

Судски вештаци

Правна лица - судски вештаци

Преводиоци и тумачи

Јавни бележници

Судски извршитељи

Арбитри и миритељи

Посредници

Проценитељи

Републички геодетски завод