Притиском на тастер ''Преузми све'' ↑ вршите преузимање интернет допуна
После преузимања података с DVD-a обавезно преузмите интернет допуне ради потпуне ажурности
.

- "Сл. гласник РС", бр. 87/2018 (закони)
- "Сл. лист  Ц
Г", бр. 70/2018 и 71/2018


Издвајамо:

Обука из области јавних набавки
Семинар за рачуновође и агенције за некретнине: Спречавање прања новца


Судско-адвокатски и Адвокатски роковник за 2019.

Билтен Министарства финансија - септембар 2018.

Ново издање на CD-у: Саветник за примену Закона о финансијској подршци породици са децом

Из часописа Леге Артис Прописи у пракси:
- Одредбе којима се спречава корупција у јавним набавкама и брига о реализацији уговора о јавним набавкама
Шта доноси Уредба о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности?
- Институт одлагања кривичног гоњења – опортунитет у пракси

Из часописа Пословни саветник:
- Пријављивање пословних просторија у којима се складиште добра или обавља регистрована делатност
- Рачуноводствено евидентирање амбалаже и ситног инвентара
Слабости и препоруке у систему пописа код корисника јавних средставаВАЖНО:

Ако имате константну интернет конекцију, пређите са Пакета прописа на напреднију интернет верзију Прописи.нет, на интернет адреси www.propisi.net. Преласком на ову верзију не морате више ажурирати софтвер путем CD-а, јер се Прописи.нет аутоматски ажурирају, а уз то добијате Каматни калкулатор, Мејл сервис, боље механизме претраживања и низ других опција која у софтверу Пакет прописа нису присутне.


Изјава о преласку на Прописи.нет - кликните овде.


Погледајте наша ШТАМПАНА ИЗДАЊА као и електронска издања:
Електронско
правно издање
www.propisi.net
Електронски часопис
''Пословни саветник''  ... 
детаљније
Електронски часопис
''Прописи у пракси - Lege Artis''  ... 
детаљније
Електронско
издање за праћење
јавних набавки

...
детаљније
Саветовања

 

НОВИТЕТИ У СОФТВЕРУ

 

Корисни линкови

 

Гласила

Судство

Стечај - претраге

Јавне набавке

НБС - принудна наплата

Адресари

Судови

Тужилаштва

Адвокатска комора Србије

Адвокатска комора Војводине

Судски вештаци

Правна лица - судски вештаци

Преводиоци и тумачи

Јавни бележници

Судски извршитељи

Арбитри и миритељи

Посредници

Проценитељи

Републички геодетски завод