Притиском на тастер ''Преузми све'' ↑ вршите преузимање интернет допуна
После преузимања података с DVD-a обавезно преузмите интернет допуне ради потпуне ажурности
.

- "Сл. гласник РС", бр. 66/2019 (Закони)

 

Издвајамо за претплатнике у Црној Гори:

-


Издвајамо за претплатнике у Републици Србији:

Најава саветовања: Измене Закона о извршењу и обезбеђењу
 

LEGEARTIS - ПРОПИСИ У ПРАКСИ
(из септембарског броја)
ПОСЛОВНИ САВЕТНИК
(из септембарског броја)

Накнада штете због повреде права на суђење у разумном року

Контрола прихода од новчаних казни изречених у прекршајном поступку

Седнице Скупштине акционарског друштва

Утврђивање злоупотребе боловања и мере за његово спречавање и санкционисање – Поводом примене новог Закона о здравственом осигурању

Заштита животне средине прекршајним и кривичним санкцијама

Израда техничких спецификација у јавним набавкама

Поступање првостепеног органа по жалби према Закону о општем управном поступку

ИНФО-ПРАВНИК (СЕПТЕМБАР 2019)

Корупција у здравству – питање егзистенције

Лице за заштиту података о личности у светлу новог Закона о заштити података о личности

Контролна листа за инспекцијски надзор у области радних односа

Новија судска пракса која се односи на уговоре о доживотном издржавању

 

 

 

 

 

 

 

Кратке теме: Oпорезивање прихода физичког лица у угоститељским објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и од давања у закуп стана или другог простора за смештај до 30 дана

Кратке теме: Oстваривање права на пореско ослобођење по основу организовања рекреације, спортских догађаја и активности за запослене

Кратке теме: Oстваривање права на пореско ослобођење за примања запосленог по основу сопствених акција које стекне под повлашћеним условима

Стипендије и кредити из средстава послодаваца – исплата и порески третман

Извештавање о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2019. години

Обрачун и исплата накнаде зараде за боловање на терет Републичког фонда за здравствено осигурање

Ревизорски одбори

Контролна листа буџетске инспекције

Основне карактеристике култивисане имовине према контном плану за буџетски систем

Рачуноводство електронске трговине робом

Новине које доноси нови Закон о трговини

Рачуноводство пољопривредне делатности

Кратке теме: Питања претплатника у вези са исказивањем података у обрасцу ПОПДВ

Примена Закона о пореском поступку и пореској администрацији – утврђивање пореза

Порески третман субвенција, подстицаја и новчаних средстава названих субвенцијама са аспекта примене прописа којима се уређује порез на додату вредност

ЕБИТДА – Могућности мерења и критике

Изводи из актуелних мишљења Министарства финансија (септембар 2019)
ВАЖНО:

Ако имате константну интернет конекцију, пређите са Пакета прописа на напреднију интернет верзију Прописи.нет, на интернет адреси www.propisi.net. Преласком на ову верзију не морате више ажурирати софтвер путем CD-а, јер се Прописи.нет аутоматски ажурирају, а уз то добијате Каматни калкулатор, Мејл сервис, боље механизме претраживања и низ других опција која у софтверу Пакет прописа нису присутне.


Изјава о преласку на Прописи.нет - кликните овде.


Погледајте наша ШТАМПАНА ИЗДАЊА као и електронска издања:
Електронско
правно издање
www.propisi.net
Електронски часопис
''Пословни саветник''  ... 
детаљније
Електронски часопис
''Прописи у пракси - Lege Artis''  ... 
детаљније
Електронско
издање за праћење
јавних набавки

...
детаљније
Саветовања

 

НОВИТЕТИ У СОФТВЕРУ

 

Корисни линкови

 

Закони

Гласила

Судство

Стечај - претраге

Јавне набавке

НБС - принудна наплата

Адресари

Судови

Тужилаштва

Адвокатска комора Србије

Адвокатска комора Војводине

Судски вештаци

Правна лица - судски вештаци

Преводиоци и тумачи

Јавни бележници

Судски извршитељи

Арбитри и миритељи

Посредници

Проценитељи

Републички геодетски завод