Притиском на тастер ''Преузми све'' ↑ вршите преузимање интернет допуна
После преузимања података с DVD-a обавезно преузмите интернет допуне ради потпуне ажурности
.
 

Издвајамо за претплатнике у Црној Гори:

- "Сл. лист ЦГ", бр. 65/2019 и 66/2019

Издвајамо за претплатнике у Републици Србији:

- "Сл. гласник РС", бр. 86/2019 (Закони)

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, октобар 2019.

ИНГ-ПРО саветовања:

Измене Закона о порезу на доходак грађана, израда завршног рачуна и годишњи попис имовине и обавеза за обвезнике Закона о рачуноводству (11.12.2019)...детаљније
Припреме за израду финансијских извештаја и годишњи попис имовине и обавеза за обвезнике који примењују Контни план за буџетски систем(16.12.2019)...детаљније
 

LEGEARTIS - ПРОПИСИ У ПРАКСИ
(из новембарског броја)
ПОСЛОВНИ САВЕТНИК
(из новембарског броја)

Топли оброк и регрес за запослене у државним органима – прописи и пракса

Решење о престанку радног односа кроз закон и праксу, са посебним освртом на проблем достављања

Различите тенденције у пракси приликом оцењивања постојања кривичног дела насиље у породици

Притужбе на рад Полиције

Пристанак лица за обраду података о личности према новом Закону о заштити података о личности

Измене и допуне Закона о ауторском и сродним правима – шта доносе новине и прецизирања

Коментар Уредбе о изменама и допунама Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвојен је нови Закон о рачуноводству

Коментар измена и допуна Закона о ПДВ-у

Захтев за паушално опорезивање и остале карактеристике пословања предузетника паушалаца

Пословање цвећара

Кратке теме: матични број купца на фактури: да или не?

Кратке теме: истицање фирме или оглашавање

Донације и трансфери као врста јавних прихода

Контрола коришћења средстава добијених за финансирање пројеката

Контрола запошљавања и обрачуна зарада, накнада и других примања у привредним друштвима корисницима јавних средстава

ФУК и управљање ризиком код корисника јавних средстава

Услуге пружене електронским путем са аспекта ПДВ-а

Услуге посредовања са аспекта ПДВ-а

Утврђивање пореза на имовину за 2020. годину - акти јединица локалне самоуправе доносе се до 30. новембра 2019. године

Примери обрачуна прихода од ауторских права

Послови по уговору - доприноси за ПИО и стаж осигурања

Контролна листа за инспекцијски надзор у области безбедности и здравља на раду

Оснивачи друштва - (непостојање обавезе плаћања доприноса

Учешће запосленог у добити оствареној у пословној години или "тринаеста зарада"

Исплате запосленима поводом државног празника Републике Србије

Кратке теме: повећање плата у јавном сектору - од плате за новембар 2019. године

 
ВАЖНО:

Ако имате константну интернет конекцију, пређите са Пакета прописа на напреднију интернет верзију Прописи.нет, на интернет адреси www.propisi.net. Преласком на ову верзију не морате више ажурирати софтвер путем CD-а, јер се Прописи.нет аутоматски ажурирају, а уз то добијате Каматни калкулатор, Мејл сервис, боље механизме претраживања и низ других опција која у софтверу Пакет прописа нису присутне.


Изјава о преласку на Прописи.нет - кликните овде.


Погледајте наша ШТАМПАНА ИЗДАЊА као и електронска издања:
Електронско
правно издање
www.propisi.net
Електронски часопис
''Пословни саветник''  ... 
детаљније
Електронски часопис
''Прописи у пракси - Lege Artis''  ... 
детаљније
Електронско
издање за праћење
јавних набавки

...
детаљније
Саветовања

 

НОВИТЕТИ У СОФТВЕРУ

 

Корисни линкови

 

Закони

Гласила

Судство

Стечај - претраге

Јавне набавке

НБС - принудна наплата

Адресари

Судови

Тужилаштва

Адвокатска комора Србије

Адвокатска комора Војводине

Судски вештаци

Правна лица - судски вештаци

Преводиоци и тумачи

Јавни бележници

Судски извршитељи

Арбитри и миритељи

Посредници

Проценитељи

Републички геодетски завод