На основу члана 7. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 116/08),

Министар финансија утврђује

Списак међународних организација чији се посебни поступци јавних набавки могу примењивати уместо одредаба Закона о јавним набавкама

Списак је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 50/2009 од 10.7.2009. године.

1. Међународне организације чији се поступци јавних набавки могу примењивати на јавне набавке које се спроводе из средстава страних кредита (зајмова), јесу:

1) Групација Светска банка (Међународна банка за обнову и развој и Међународно удружење за развој);

2) Европска банка за обнову и развој (EBRD);

3) Европска инвестициона банка (EIB);

4) Банка за развој Савета Европе (CEB);

5) развојне банке, односно друге финансијске институције земаља донатора када је билатерална финансијска сарадња заснована на принципима Развојног комитета OECD.

2. Овај списак објавити у "Службеном гласнику Републике Србије".

Број 011-00-00489/09

У Београду, 6. јула 2009. године

Министар,

др Диана Драгутиновић, с.р.