Ажурирана гласила са садржајем на дан 30.6.2016. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 62/2016
- "Сл. лист ЦГ", бр. 38/2016
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 16 и 17/2016
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 9/2016
- "Сл. лист града Ужице", бр. 11 и 12/2016
- "Сл. лист града Крушевца", бр. 5/2016
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 14, 15 и 16/2016
- "Сл. лист града Шапца", бр. 10, 12, 13 и 14/2016
- "Сл. лист града Суботице", бр. 28/2016
- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 14, 15, 17, 18, 19 и 20/2016
- "Сл. гласник града Врања", бр. 13 и 14/2016
- "Сл. лист града Смедерева", бр. 6/2016
- "Сл. лист града Лознице", бр. 12/2016

- "Сл. лист града Београда", бр. 62/2016
Одлука о завршном рачуну буџета Града Београда за 2015. годину

- "Сл. лист ЦГ", бр. 38/2016
Резолуција о подршци учлањењу Црне Горе у NATO
Одлука о упућивању припадника Војске Црне Горе у мисију Уједињених Нација за референдум у Западној Сахари "United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara - Minurso"
Одлука о измјени и допуни Одлуке о образовању Радне групе за припрему преговора о приступању Црне Горе Европској унији за област правне тековине Европске уније која се односи на Преговарачко поглавље 29 - Царинска унија
Одлука о доношењу Детаљног просторног плана за Термоелектрану Пљевља
Рјешење о издавању лиценце Јавној предшколској установи "Душо Басекић" - Бијело Поље
Рјешење о лиценцирању, број: УП I: 060-57/2016-2
Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима за полагање, начину полагања и програму стручног испита за обављање послова овлашћеног актуара
Рјешење о постављењу директора Фонда рада
Рјешење о постављењу директора Дирекције за развој малих и средњих предузећа
Рјешење о постављењу генералне директорице у Министарству здравља
Рјешење о постављењу генералне директорице у Министарству просвјете
Рјешење о постављењу помоћнице директора Агенције за електронске медије
Рјешење о постављењу помоћника директора Инвестиционо-развојног фонда Црне Горе АД Подгорица
Рјешење о постављењу помоћника директора Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Црне Горе
Рјешење о постављењу помоћника директора Управе за инспекцијске послове
Рјешење о постављењу помоћника директора Управе царина
Рјешење о постављењу помоћника директора Пореске управе
Рјешење о постављењу помоћника директора Завода за извршење кривичних санкција
Рјешење о постављењу генералне директорице Директората за централну хармонизацију у Министарству финансија
Рјешење о постављењу генералне директорице Директората за финансијски систем и унапријеђење пословног амбијента у Министарству финансија
Рјешење о разрјешењу члана Социјалног савјета Црне Горе
Рјешење о именовању члана Социјалног савјета Црне Горе
Рјешење о именовању државног секретара у Министарству економије
Рјешење о престанку мандата в.д. генералног директора Директората за индустрију и предузетништво у Министарству економије
Рјешење о одређивању в.д. генералног директора Директората за електронске комуникације, поштанску дјелатност и радио спектар у Министарству за информационо друштво и телекомуникације
Рјешење о престанку мандата помоћнице министра за информационо друштво и телекомуникације
Рјешење о разрјешењу државне секретарке у Министарству финансија
Рјешење о разрјешењу чланова Одбора директора Поште Црне Горе АД Подгорица
Рјешење о избору чланова Одбора директора Поште Црне Горе АД Подгорица
Рјешење о постављењу почасног конзула Црне Горе у Штипу - Република Македонија
Рјешење о постављењу почасног конзула Црне Горе у Макатију - Република Филипини
Рјешење о именовању члана Управног одбора Фонда за здравствено осигурање Црне Горе
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Фонда за здравствено осигурање Црне Горе
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Фонда пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе
Рјешење о именовању члана Управног одбора Фонда пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе
Рјешење о постављењу помоћника директора ЈУ Центар за социјални рад за Главни град Подгорица и општине у оквиру главног града Голубовци и Тузи
Рјешење о постављењу помоћника директора ЈУ Центар за социјални рад за Општине Никшић, Плужине и Шавник
Рјешење о постављењу помоћника директора ЈУ Центар за социјални рад за општине Пљевља и Жабљак
Рјешење о постављењу помоћника директора ЈУ Центар за социјални рад за Општину Бијело Поље
Рјешење о постављењу помоћника директора ЈУ Центар за социјални рад за општине Беране, Андријевица и Петњица

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 16/2016
Записник о раду Градске изборне комисије на утврђивању резултата на поновљеним изборима за одборнике Скупштине Града Крагујевца на четири бирачка места на територији Града Крагујевца
Записник о раду Градске изборне комисије на утврђивању коначних резултата избора за одборнике Скупштине Града Крагујевца
Извештај о укупним и коначним резултатима избора за одборнике Скупштине Града Крагујевца
Записник о расподели одборничких мандата

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 17/2016
Програм о првој измени Програма расподеле средстава здравственим установама на територији Града Крагујевца за 2016. годину
Програм о изменама Програма субвенција привреди у 2016. години

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 9/2016
Решење - ПУ "Вера Гуцуња" Сомбор

- "Сл. лист града Ужице", бр. 11/2016
II записник о раду Изборне комисије Града Ужица на утврђивање коначних резултата избора за одборнике Скупштине Града Ужица одржаних 24.04.2016. године
Записник о расподели одборничких мандата Скупштине Града Ужица на изборима одржаним 24.04.2016. године

- "Сл. лист града Ужица", бр. 12/2016
План детаљне регулације "Први партизан" Ужице - Бела Земља - Љубање (текстуални део)

- "Сл. лист града Крушевца", бр. 5/2016
Одлука о додели мандата кандидатима за одборнике Скупштине Града Крушевца
Исправка Извештаја о резултатима избора за одборнике Скупштине Града Крушевца одржаних 24. априла 2016. године

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 14/2016
Извештај о привременим резултатима избора за одборнике у Скупштини Града Зрењанина одржаних 24. априла 2016. године

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 15/2016
Извештај о привременим резултатима избора за одборнике у Скупштини Града Зрењанина одржаних 24. априла 2016. године

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 16/2016
Извештај о коначним резултатима избора за одборнике у Скупштини Града Зрењанина одржаних 24. априла 2016. године

- "Сл. лист града Шапца", бр. 10/2016
Коначни резултати избора за одборнике у Скупштини општине Владимирци одржаних 24. априла 2016. године
Коначни резултати избора за одборнике у Скупштини општине Коцељева одржаних 24. априла 2016. године

- "Сл. лист града Шапца", бр. 12/2016
Коначни резултати и коначна расподела мандата за одборнике Скупштине општине Богатић на изборима одржаним 24.04.2016. године

- "Сл. лист града Шапца", бр. 13/2016
Пословник Скупштине општине Коцељева

- "Сл. лист града Шапца", бр. 14/2016
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Владимирци за 2016. годину

- "Сл. лист града Суботице", бр. 28/2016
Решење о цени закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Суботице, у вансудским поравнањима која се закључују у случају бесправног заузећа пољопривредног земљишта у државној својини за економску 2006/2007. годину
Решење о цени закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Суботице, у вансудским поравнањима која се закључују у случају бесправног заузећа пољопривредног земљишта у државној својини за економску 2008/2009. годину
Решење о цени закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Суботице, које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Суботице, у вансудском поравнањима која се закључују у случају бесправног заузећа пољопривредног земљишта у државној својини за економску 2015/2016. годину
Решење о цени закупа по праву пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Суботице, које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Суботице за 2016. годину
Решење о разрешењу и именовању председника и члана Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, а која живе на територији Града Суботице
Решење о разрешењу и именовању председника и члана Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица на територији Града Суботице, кроз доходовне активности

- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 14/2016
Извештај о резултатима избора за одборнике Скупштине општине Црна Трава

- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 15/2016
Решење о утврђивању коначних резултата избора за одборнике у Скупштини општине Власотинце
Одлука о утврђивању укупних коначних резултата избора за одборнике Скупштине Града Лесковца одржаних 24. априла 2016. године

- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 17/2016
Одлука о резултатима поновљених избора на бирачком месту бр. 8, "Гимназија Лебане"

- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 18/2016
Записник о раду Комисије општине Бојник на утврђивању резултата избора за одборнике одржаних 24. априла 2016. године и 30. априла 2016. године

- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 19/2016
Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Лебане на бирачком месту број 32 - Основна школа Пертате

- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 20/2016
Одлука о резултатима гласања на изборном месту број 8 "Гимназија" Лебане
Одлука о утврђивању коначних резултата избора за одборнике Скупштине општине Лебане

- "Сл. гласник града Врања", бр. 13/2016
Записник о раду Изборне комисије Града Врања за утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Врањска Бања одржаних дана 24. априла 2016. године

- "Сл. гласник града Врања", бр. 14/2016
Записник о раду Изборне комисије Града Врања на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Града Врања одржаних дана 24. априла 2016. године
Одлука о одређивању накнаде и начину исплате накнаде за рад у бирачком одбору на спровођењу поновљених локалних избора расписаних за 4. мај 2016. године за избор одборника Скупштине Града Врања на б. м. 99 - МК Тесовиште

- "Сл. лист града Смедерева", бр. 6/2016
Записник о утврђивању укупних резултата избора за одборнике Скупштине Града Смедерева на изборима одржаним 24. априла 2016. године
Закључак о давању мишљења о оправданости проширења подручја Слободне зоне Смедерево

- "Сл. лист града Лознице", бр. 12/2016
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Лознице

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 29.6.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 59/2016
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 38/2016
- "Сл. лист АПВ", бр. 39/2016
- "Сл. лист града Суботице", бр. 27/2016
- "Сл. лист града Лознице", бр. 11/2016
- "Сл. лист града Краљева", бр. 14/2016
- "Сл. лист града Јагодине", бр. 7/2016
- "Сл. гласник града Ваљева", бр. 8 и 10/2016

- "Сл. гласник РС", бр. 59/2016
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије - шефа Мисије Републике Србије при Европској унији у Бриселу
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Италији
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Савезној Републици Нигерији
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Источној Републици Уругвај, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Буенос Аиресу
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Чиле, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Буенос Аиресу
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Чиле, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Буенос Аиресу
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Источној Републици Уругвај, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Буенос Аиресу
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
Решење о постављењу начелника Шумадијског управног округа са седиштем у Крагујевцу
Решење о разрешењу начелника Пчињског управног округа са седиштем у Врању
Решење о постављењу начелника Пчињског управног округа са седиштем у Врању
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Туристичке организације Србије
Решење о разрешењу и именовању чланова - представника Владе у Комисији за избор миритеља и арбитара
Решење о разрешењу заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о именовању заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за људска и мањинска права
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
Решење о давању сагласности на Одлуку о Изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Ужица, Златиборски округ, Република Србија и града Уст-Каменогорск, Источно-Казахстанска област, Република Казахстан
Решење о усклађивању права на национално спортско признање
Решење о давању сагласност на кандидатуру за организовање Европског јуниорског првенства у скоковима у воду
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-5749/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-5870/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-5871/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-5883/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-5886/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-5843/2016)
Исправка Уредбе о условима, начину и поступку располагања грађевинским земљиштем у јавној својини Републике Србије
Правилник о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда
Правилник о измени Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система
Правилник о измени и допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 370-2/16)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 370-3/16)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 370-4/16)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 370-5/16)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 370-6/16)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 370-7/16)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 370-8/16)
Јавноизвршитељска тарифа
Одлука о избору судије (број 119-00-215/2016-01)
Одлука о избору судије (број 119-00-216/2016-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-217/2016-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-218/2016-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-219/2016-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-220/2016-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-221/2016-01)
Пресуда Европског суда за људска права по представкама бр. 75879/14 и 17, Стоковић и други против Србије
Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету украјинске националне мањине
Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету хрватске националне мањине
Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету буњевачке националне мањине
Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету словеначке националне мањине
Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање (број 424/2016-Д-02)
Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање (број 428/2016-Д-02)
Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за транспорт нафте нафтоводом (број 305/2016-Д-02/2)
Одлука о измени Одлуке о издвајању средстава за рехабилитацију корисника пензија и утврђивању трошкова рехабилитације корисника пензија за 2016. годину
Решење о постављењу на положај помоћника генералног секретара Стручне службе Заштитника грађана
Решење о постављењу на положај помоћника генералног секретара Стручне службе Заштитника грађана
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у мају 2016. године
Податак о висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса исплаћене у периоду јануар-мај 2016. године
Одлука о цени приступа систему за транспорт нафте нафтоводом. ЈП Транснафта, Панчево
Тарифа накнада за кабловско реемитовање фотографских дела које наплаћује Организација фотографских аутора - ОФА
Малопродајне цене дуванских прерађевина (Philip Morris Operations а.д. Ниш)
Малопродајне цене дуванских прерађевина (Philip Morris Operations а.д. Ниш)
Измена малопродајних цена дуванских прерађевина (British American Tobacco Vranje а.д. Врање)
Измена малопродајних цена дуванских прерађевина (British American Tobacco Vranje а.д. Врање)
Измена малопродајних цена дуванских прерађевина (British American Tobacco SЕЕ д.о.о. Београд)
Измена малопродајних цена дуванских прерађевина (ТДР д.о.о. Београд)
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за путеве и стамбено-комуналну делатност општине Алексинац
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа Дирекција за изградњу "Кладово", Кладово
Решење о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа "Тврђава", Бач
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа "Тврђава", Бач
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа Радиодифузне делатности "Радио Бачка", Бач

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 38/2016
Решење о измени Решења о утврђивању месечног износа финансијске помоћи породици са децом на име накнаде дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно и физичко лице
Решење о одређивању једног паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Каће Дејановић на режијској саобраћајници код к. бр. 3 у Новом Саду
Решење о одређивању аутобуских стајалишта за возила јавног превоза путника у Улици Немановци код к. бр. 45 у Немановцима
Решење о одређивању аутобуских стајалишта за возила јавног превоза путника у Улици Јовице Павлице у Ковиљу
Решење о измени режима саобраћаја у зони Основне школе "Јуниор" у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у Улици Косте Шокице у Новом Саду

- "Сл. лист АПВ", бр. 39/2016
Одлука о допунама Одлуке о посланицима у радном односу у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
Одлука о допуни Одлуке о посланицима у радном односу у Скупштини Аутономне покрајине Војводине

- "Сл. лист града Суботице", бр. 27/2016
Правилник о службеним путовањима запослених лица у Градској управи Града Суботице

- "Сл. лист града Лознице", бр. 11/2016
Записник о раду Градске изборне комисије Лознице на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Града Лознице одржаних 24. априла 2016. године

- "Сл. лист града Краљева", бр. 14/2016
Записник о раду Изборне комисије Града Краљева на утврђивању резултата избора за одборнике у Скупштини Града Краљева, одржаних 24. априла и 30. априла 2016. године

- "Сл. лист града Јагодине", бр. 7/2016
Одлука о утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Града Јагодине

- "Сл. гласник града Ваљева", бр. 8/2016
Извештај о укупним резултатима избора за одборнике Скупштине Града Ваљева

- "Сл. гласник града Ваљева", бр. 10/2016
Одлука о радноправном статусу председника Скупштине Града Ваљева
Одлука о радноправном статусу секретара Скупштине Града Ваљева

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 28.6.2016. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 58/2016
- "Сл. лист града Ниша", бр. 61, 62, 63, 64, 65 и 66/2016
- "Сл. лист града Смедерева", бр. 3, 4 и 5/2016
- "Сл. лист града Вршца", бр. 8 и 9/2016
- "Сл. лист града Кикинде", бр. 8 и 9/2016
- "Сл. гласник града Врања", бр. 10, 11 и 12/2016
- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 13/2016

- "Сл. лист града Београда", бр. 58/2016
План детаљне регулације ширег подручја уз улицу Војводе Степе - фаза I1 - општина Вождовац - Скупштина Града Београда

- "Сл. лист града Ниша", бр. 61/2016
Одлука о укидању Јавног предузећа "Спортско туристички центар Димитровград" - Димитровград
Одлука о оснивању Установе за спорт и туризам "Спортско туристички центар" - Димитровград
Одлука о додели субвенција приватним предузетницима и привредним друштвима за подстицај запошљавања незапослених лица
Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград
Оперативни план одбране од поплава на територији општине Димитровград за воде II реда за 2016. годину

- "Сл. лист града Ниша", бр. 62/2016
Одлука о Завршном рачуну буџета општине Сврљиг за 2015. годину

- "Сл. лист града Ниша", бр. 63/2016
Одлука о Завршном рачуну буџета Општине Житорађа за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о Општинском правобранилаштву општине Житорађа

- "Сл. лист града Ниша", бр.64/2016
Правилник о измени Правилника о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу
Правилник о измени Правилника о превременом отпису дуговања квалитетних приплодних грла у говедарству, додељених пољопривредним произвођачима на држање од стране општине Димитровград

- "Сл. лист града Ниша", бр. 65/2016
Одлука о Завршном рачуну буџета општине Гаџин Хан за 2015. годину
Одлука о мрежи Основне школе "Витко и Света" Гаџин Хан
Одлука о мрежи Предшколске установе "Прва радост" Гаџин Хан
Пословник Градског већа Града Пирота

- "Сл. лист града Ниша", бр. 66/2016
Одлука о Завршном рачуну буџета општине Дољевац за 2015. годину
Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2016. годину
Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у 2016. години
Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених у органима општине Дољевац, установама и у предузећима за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Дољевац
Прва измена Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине у општини Дољевац за 2016. годину
Прва измена Програма коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини Дољевац за 2016. годину
Решење о формирању стручног тима за израду Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на територији општине Дољевац
Прва измена Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Дољевац за 2016. годину

- "Сл. лист града Смедерева", бр. 3/2016
Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Града Смедерева
Правилник о начину, поступку и критеријумима за избор Програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији Града Смедерева у 2016. години
Програм контроле квалитета воде са јавних чесама и купалишта на територији Града Смедерева за 2016. годину
Програм систематске дератизације и дезинсекције на територији Града Смедерева за 2016. годину
Решење о измени Решења о образовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику и именовању чланова и координатора Комисије
Решење о давању сагласности на Ценовник пијачних услуга на Робној пијаци у Смедереву, Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Смедерева за 2016. годину
Одлука о проглашењу ванредне ситуације за део насељеног места Смедерево - Дунавска улица у Смедереву
Одлука о укидању ванредне ситуације за територију насељеног места Смедерево - Дунавска улица у Смедереву

- "Сл. лист града Смедерева", бр. 4/2016
Одлука о утврђивању броја гласачких листића за изборе за одборнике Скупштине Града Смедерева расписане за 24. април 2016. године

- "Сл. лист града Смедерева", бр. 5/2016
Записник о утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Града Смедерева на изборима одржаним 24. априла 2016. године

- "Сл. лист града Вршца", бр. 8/2016
Пословник о раду Скупштине Града Вршца
Одлука о Завршном рачуну буџета Општине Вршац за 2015. годину
Одлука о задуживању Града Вршца за финансирања капиталних инвестиционих расхода у 2016. год.
Одлука о додели јавних признања у 2016. години
Одлука о стављању ван снаге Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Општине Вршац за 2016. годину
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Вршца за 2016. годину
Решење о оснивању Комисија за кадровска и административна питања Скупштине Града Вршца
Решење о оснивању Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине Града Вршца
Решење о оснивању Комисија за представке и жалбе Скупштине Града Вршца
Решење о оснивању Мандатно-имунитетске комисије Скупштине Града Вршца
Решење о оснивању Савета за буџет и финансије Скупштине Града Вршца
Решење о оснивању Савета за урбанизам Скупштине Града Вршца
Решење о оснивању Савета за развој Скупштине Града Вршца

- "Сл. лист града Вршца", бр. 9/2016
Одлука о усвајању Локалног еколошког акционог плана Града Вршца
Решење о категоријама особа са инвалидитетом која могу да користе паркинг места резервисана за возила инвалидних лица

- "Сл. лист града Кикинде", бр. 8/2016
Одлука о доношењу измена и допуна Плана детаљне регулације ветропарка у к.о. Башаид
Одлука о доношењу Плана генералне регулације насеља Нови Козарци
Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа Информативни центар Кикинда
Одлука о измени и допуни Оснивачког акта Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда"
Одлука о додељивању искључивих права за обављање делатности
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за делове блокова 41 и 43 у Кикинди
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању накнаде за установљавање права службености ради изградње и одржавања линијских инфраструктурних и за њих потребних објеката
Одлука о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о такси превозу путника
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине за подручје Града Кикинда у 2016. години

- "Сл. лист града Кикинде", бр. 9/2016
Одлука о избору ревизорске куће за екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Кикинде за 2015. годину
Одлука о завршном рачуну буџета општине Кикинда за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Кикинде за 2016. годину
Одлука о доношењу Плана генералне регулације централног дела насеља Кикинда
Одлука о доношењу Плана генералне регулације насеља Банатска Топола
Решење о о образовању и именовању чланова Градског штаба за спровођење мера заштите од пожара за време жетве и вршидбе на територији Града Кикинде

- "Сл. гласник града Врања", бр. 10/2016
Одлука о завршеном рачуну буџета општине Владичин Хан за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о јавним и некатегорисаним путевима на територији општине Владичин Хан
Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији општине Владичин Хан
Одлука о изменама и допунама Одлуке о такси превозу на територији општине Владичин Хан
Решење о формирању Комисије за спровођење поступка отуђења, давања у закуп, прибављања и размене грађевинског земљишта у јавној својини
Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Сурдулица

- "Сл. гласник града Врања", бр. 11/2016
Одлука о расподели мандата и утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине општине Владичин Хан

- "Сл. гласник града Врања", бр. 12/2016
Записник о раду Изборне комисије општине на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине општине Сурдулица одржаних дана 24. априла 2016. године

- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 13/2016
Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Бојник за 2016. годину
Одлука усвајању Оперативног плана одбране од поплава за воде другог реда на територији општине Бојник за 2016. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о ослобађању од пореза на имовину на пољопривредно и шумско земљиште на територији општине Бојник
Одлука о накнади штете настале услед елементарних непогода на територији општине Бојник
Одлука о допуни Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Бојник

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 27.6.2016. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 7/2016
- "Сл. лист града Београда", бр. 55/2016
- "Сл. лист града Панчева", бр. 10/2016
- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 12/2016
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 17/2016
- "Сл. лист града Шапца", бр. 15/2015
- "Сл. лист општине Шид", бр. 9, 10 и 11/2016

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 7/2016
Билатерални споразум између Републике Србије и Црне Горе за Програм прекограничне сарадње "Србија - Црна Гора" у оквиру компоненте ИПА II за период 2014-2020. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 55/2016
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације подручја између саобраћајница: Стефана Првовенчаног, Кореничке, Мокролушке нове и Кружног пута - Падина, градске општине Вождовац и Звездара
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за зону комерцијалних садржаја на подручју између Ибарске магистрале, деонице ауто-пута Добановци - Бубањ поток, потока Мастирине и Кружног пута, Градска општина Чукарица
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације Комплекса "Oasis" у Бечмену, Градска општина Сурчин
Одлука о промени Статута Градске општине Вождовац
Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2016. годину
Одлука о изменама и допуни Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Вождовац и платама изабраних, именованих и постављених лица
Одлука о изузимању и преносу права коришћења и управљања објектом у Улици Устаничкој 125/1 у Београду
Одлука о оснивању установе "Вождовачки центар - Шумице"
Одлука о изменама Статута ЈП "Пословно-спортски центар - Вождовац"
Закључак о усвајању Локалног акционог плана Градске општине Вождовац за унапређење положаја избеглих, интерно расељених, повратника по споразуму о реадмисији, тражиоца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса за период 2016-2020. година
Одлука о измени Пословника Скупштине Градске општине Савски венац
Решење о именовању Изборне комисије Градске општине Савски венац у сталном саставу

- "Сл. лист града Панчева", бр. 10/2016
Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Панчева за 2016. годину
Решење о изменама Решења о образовању Тима за имплементацију Стратегије развоја Града Панчева 2014 - 2020
Решење о измени и допуни Решења о образовању Комисије за попис незаконито изграђених објеката на територији Града Панчева

- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 12/2016
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију Града Лесковца за 2016. годину

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 17/2016
Одлука о образовању Службе за интерну ревизију Града Зајечара

- "Сл. лист града Шапца", бр. 15/2015
Одлука о изменама и допунама Статута општине Владимирци
Одлука о усвајању Завршног рачуна буџета општине Владимирци за 2014. годину
Закључак о покретању иницијативе за измену Закона о седиштима и подручјима судова и тужилаштва са предлогом за враћање судске јединице у Владимирцима као посебне јединице основног суда у Шапцу

- "Сл. лист општине Шид", бр. 9/2016
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Шид за 2016. годину

- "Сл. лист општине Шид", бр. 10/2016
Извештај о укупним резултатима избора за Одборнике у Скупштини општине Шид расписаних за 24. април 2016. године

- "Сл. лист општине Шид", бр. 11/2016
Одлука о радноправном статусу председника Скупштине општине Шид
Одлука о радноправном статусу чланова Општинског већа општине Шид

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 24.6.2016. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 56/2016
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 36 и 37/2016
- "Сл. лист АПВ", бр. 36, 37 и 38/2016
- "Сл. лист ЦГ - Општински прописи", бр. 28/2016

- "Сл. лист града Београда", бр. 56/2016
Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите
Одлука о изради Плана детаљне регулације подручја између саобраћајница: Стефана Првовенчаног, Војислава Илића, Мокролушке нове и Кружног пута Падина, градске општине Вождовац и Звездара
Одлука о изради Плана детаљне регулације за зону комерцијалних садржаја на подручју између Ибарске магистрале, деонице ауто-пута Добановци - Бубањ поток, потока Мастирине и Кружног пута, Градска општина Чукарица
Одлука о изради Плана детаљне регулације комплекса "OASIS" у Бечмену, Градска општина Сурчин
План детаљне регулације блока између улица: Средачке, Војводе Шупљикца, Чучук Станине и Булевара краља Александра, Градска општина Звездара
План детаљне регулације за блок између улица: Кнез Данилове, Станоја Главаша, Далматинске и Старине Новака, Градска општина Палилула
План детаљне регулације подручја између Булевара Арсенија Чарнојевића, комплекса Студентског спортског центра и улица Благоја Марјановића Моше и Партизанске авијације, Градска општина Нови Београд

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 36/2016
Решење о одређивању једног паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Симеона Пишчевића на режијској саобраћајници код к. бр. 11 у Новом Саду

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 37/2016
Одлука о одобравању субвенције послодавцима за отварање нових радних места на територији Града Новог Сада у 2016. години
Решење о одређивању аутобуског стајалишта у продужетку Пролетерске улице у Новом Саду

- "Сл. лист АПВ", бр. 36/2016
Исправка Одлуке о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
Одлука о посланицима у радном односу у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
Одлука о висини накнаде за вршење функције лица која бира Скупштина Аутономне покрајине Војводине
Правилник за доделу подстицајних средстава за побољшање сточарске производње на пољопривредним газдинствима и увођења ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса и млека у АП Војводини

- "Сл. лист АПВ", бр. 37/2016
Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи

- "Сл. лист АПВ", бр. 38/2016
Одлука о избору Покрајинске владе

- "Сл. лист ЦГ - Општински прописи", бр. 28/2016
Одлука о зарадама запослених у Општини Бар
Одлука о завршном рачуну Буџета општине Петњица за 2015. годину
Одлука о преузимању запослених услед територијалне промјене
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта
Програм уређења простора општине Петњица за 2016. годину
Одлука о ослобађању обавезе плаћања накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта
Одлука о одређивању некатегорисаних путева на подручју Општине Петњица
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о градском и приградском линијском превозу путника
Одлука о финансирању пројеката невладиних организација
Одлука о оснивању Мјесне заједнице "Вршево - Азане"
Одлука о оснивању Мјесне заједнице "Радманце"
Одлука о оснивању Мјесне заједнице "Лагаторе"
Одлука о оснивању Мјесне заједнице "Јоховице"
Одлука о оснивању Мјесне заједнице "Годочеље"
Одлука о промјени назива Мјесне заједнице "Петњица" у Мјесну заједницу "Центар" Петњица
Одлука о изради детаљног урбанистичког плана "Горња Горица 3 - Дио Б" у Подгорици
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину Детаљног урбанистичког плана "Горња Горица 3 - дио Б" у Подгорици
Одлука о доношењу Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "ГОЛФ И ДОЊИ РАДОВИЋИ ЗАПАД"
Одлука о измјени и допуни плана привремених објеката
Одлука о измјени и допуни Одлуке о изградњи локалних објеката од општег интереса
Одлука о измјени и допуни Одлуке о изградњи помоћних објеката на територији општине Тиват
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о постављању односно грађењу и уклањању приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалитетом на територији Општине Тиват
Одлука о измјени и допуни Одлуке о привременим објектима на територији Општине Тиват
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта
Одлука о комуналном реду
Одлука о допуни Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима на територији Општине Тиват
Одлука о измјени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима на подручју општине Тиват
Одлука о измјени и допуни Одлуке о јавном водоснабдијевању
Одлука о допуни Одлуке о ауто-такси превозу
Одлука о измјени и допуни Одлуке о условима и начину држања кућних љубимаца и начину поступања са напуштеним и изгубљеним животињама
Одлука о допуни Одлуке о градском и приградском линијском превозу путника
Одлука о допуни Одлуке о одвођењу и пречишћавању отпадних вода на подручју општине Тиват
Одлука о измјенама Одлуке о порезу на непокретности
Закључак о умањењу износа локалних комуналних такси у Општини Тиват
Одлука о допуни Одлуке о радном времену
Одлука о измјенама Одлуке о финансирању политичких партија
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о утврђивању основа и критеријума за финансирање активности у спорту
Одлука о забрани извођења грађевинских радова у љетњем периоду
Правилник о уређењу и организовању рада Градске луке
Исправка Одлуке о доношењу Урбанистичког пројекта МОТИЧКИ ГАЈ II - Стамбено туристички садржаји

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 23.6.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 58/2016
- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 8/2016
- "Сл. лист ЦГ", бр. 37/2016

- "Сл. гласник РС", бр. 58/2016
Одлука о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
Одлука о оснивању Буџетског фонда за потребе Система специјалних веза
Решење о давању сагласности на Статут Института за стратегијска истраживања
Решење о давању сагласности на програм пословања "Железнице Србије" а.д. за 2016. годину
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (05 број 661-5735/2016)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (05 број 661-5736/2016)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (05 број 661-5737/2016)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате ( 05 број 661-5738/2016)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (05 број 661-5739/2016)
Решење о додели новчане награде за спортске резултате (05 број 661-5740/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-5452/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-5480/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-5481/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-5482/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-5483/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-5486/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-5487/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-5488/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-5489/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-5490/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-5491/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-5671/2016)
Правилник о безбедности машина
Правилник о контроли система за грејање и о ближим условима које морају да испуњавају овлашћена правна лица за контролу система за грејање
Правилник о испиту за јавног извршитеља
Правилник о Обрасцу легитимације јавног извршитеља и заменика јавног извршитеља, издавању и уништавању легитимације и евиденцији о издатим легитимацијама
Правилник о поступку јавног конкурса за именовање јавних извршитеља, саставу конкурсне комисије и начину њеног рада
Правилник о облику, изгледу и величини штамбиља јавног извршитеља
Правилник о измени Правилника о дисциплинском поступку против јавних извршитеља
Правилник о условима у погледу гајења и промета аутохтоних раса домаћих животиња, као и садржини и начину вођења Регистра одгајивача аутохтоних раса домаћих животиња
Правилник о изменама Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката
Листа супстанци кандидата за Листу супстанци које изазивају забринутост
Одлука Уставног суда РС број IУо-250/2015 којом се: 1. утврђује да Правилник о изменама Правилника о платама, накнадама и другим примањима запослених у Управи Градске општине Нови Београд ("Службени лист града Београда", број 49/15) није у сагласности са Уставом и законом и 2. одбацује захтев за обуставу извршења појединачног акта или радње која је предузета на основу Правилника из тачке 1.
Одлука о изменама и допунама Статута Агенције за лиценцирање стечајних управника
Правилник о Сталној арбитражи при Привредној комори Србије
Одлука о изменама и допунама Арбитражних правила Комисије Уједињених нација за међународно трговинско право (UNCITRAL) пред Спољнотрговинском арбитражом при Привредној комори Србије
Малопродајне цене дуванских прерађевина - резаног дувана ("Imperial Tobacco СЦГ" д.о.о. Београд)
Малопродајне цене дуванских прерађевина - цигарета ("Imperial Tobacco СЦГ" д.о.о. Београд)

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 8/2016
Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета
Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета
Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2016/2017. годину
Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2016/2017. годину

- "Сл. лист ЦГ", бр. 37/2016
Одлука о именовању предсједника и три члана Жирија за додјелу Тринаестојулске награде
Одлука о допуни Одлуке о увођењу међународних рестриктивних мјера утврђених одлукама Савјета Европске уније 2014/386/ЗВБП од 23. јуна 2014. године, 2014/507/ЗВБП од 30. јула 2014. године, 2014/933/ЗВБП од 18. децембра 2014. године и 2015/959/ЗВБП од 19. јуна 2015. године као одговор на незакониту анексију Крима и Севастопоља
Одлука о преносу права располагања на непокретности у својини Црне Горе, Општини Котор, без накнаде, ради остварења јавног интереса - рјешавање питања смјештаја удружења пензионера из Котора
Одлука о мрежи здравствених установа
Правилник о допунама Правилника о поступку ослобађања од плаћања пореских и царинских обавеза за извођење радова на изградњи аутопута Бар - Бољаре
Правилник о измјени Правилника о утврђивању производа и услуга који се опорезују по сниженој стопи ПДВ
Правилник о програмима семинара стручног усавршавања за предаваче теоријске наставе, инструкторе вожње и чланове испитних комисија
Правилник о ближем садржају, начину вођења и чувања матичне књиге и личног досијеа затвореника
Правилник о измјенама Правилника о ближим условима у погледу квалитета и безбједности крви и компоненти крви које су намијењене за трансфузију
Правилник о мјерама заштите и здравља на раду од ризика изложености буци
Рјешење о додјели права на пружање AVM услуга на захтјев посредством друге DVB-Т2 мреже са националним покривањем - MUX2
Рјешење о постављењу помоћника директора Управе за шуме
Рјешење о постављењу директорице Завода за социјалну и дјечју заштиту
Рјешење о постављењу директора Фонда за здравствено осигурање Црне Горе
Рјешење о постављењу директора Завода за запошљавање Црне Горе
Рјешење о постављењу директора Дирекције за саобраћај
Рјешење о постављењу директора Управе за некретнине

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 22.6.2016. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 6/2016
- "Сл. лист града Београда", бр. 54/2016
 

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 6/2016
Споразум о бесповратној помоћи између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе
Меморандум о разумевању између Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије и Министарства унутрашњих послова Републике Кореје о сарадњи у области е-Управе
Меморандум о сарадњи између Дипломатске академије Министарства спољних послова Републике Србије и Института за дипломатију и међународне односе Министарства спољних послова Народне Демократске Републике Алжир
Протокол о сарадњи између Народне библиотеке Србије - Установе културе од националног значаја и Националне библиотеке Алжира
Оквирни протокол за сарадњу у олакшавању поступка и царињењу између кинеске, мађарске, српске и македонске царине
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Пољске о узајамној заштити тајних података
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Бразил о сарадњи у области одбране
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о узајамној заштити тајних података
Обавештење о датуму ступања на снагу Амандмана о изменама и допунама Конвенције о физичкој заштити нуклеарног материјала
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума о трговини и економској сарадњи између Републике Србије и Републике Тунис
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о изградњи међудржавног моста
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Влада Републике Србије и Владе Републике Либан о укидању виза за носиоце дипломатских, специјалних и службених пасоша
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Финске о бављењу плаћеним пословима чланова породице запослених у њиховим дипломатским мисијама, конзуларним представништвима или мисијама при међународним владиним организацијама

- "Сл. лист града Београда", бр. 54/2016
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Земун за 2016. годину
Одлука о приступању изради Стратешког акционог плана Градске општине Обреновац за период 2017-2020. године
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Обреновац за 2015. годину
Прва измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2016. годину
Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Обреновац
Одлука ЈП "Сурчин" о утврђивању Ценовника услуга на депонији у Добановцима
Одлука ЈП за обављање послова из области спорта и рекреације о усвајању Ценовника за закуп билборда и места за рекламирање

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 21.6.2016. године

- "Сл. лист ЦГ - Општински прописи", бр. 27/2016
 

- "Сл. лист ЦГ - Општински прописи", бр. 27/2016
Одлука о утврђивању Нацрта Локалне студије локације "Мотички гај"
Програм одржавања јавне расправе о Нацрту Локалне студије локације "Мотички гај"
Одлука о изради измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Коник санациони план" у Подгорици
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Коник санациони план" у Подгорици
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Горичани-Бериславци- дио Б", у Подгорици
Одлука о непредузимању израде Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину Детаљног урбанистичког плана "Горичани-Бериславци - дио Б" у Подгорици
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада управе Главног града
Програм развоја општине Тузи за 2016. годину
Аутентично тумачење члана 4 тачка 14 Одлуке о доношењу и спровођењу Генералног урбанистичког плана Општине Херцег Нови ("Сл. лист СРЦГ - Општински прописи" бр. 1/89)
Одлука о допунама Одлуке о регулисању друмског саобраћаја
Одлука о утврђивању локације за реконструкцију локалног објекта од општег интереса - моста на потоку немила као и приступних саобраћајница ка мосту у Мељинама, општина Херцег Нови
Одлука о утврђивању локације за изградњу локалног објекта од општег интереса - локалне саобраћајнице дужине cca 6 km и ширине путног профила 6,0 m, на Луштици, од постојећег пута Росе - Крашићи до постојећег пута Бабунци - Крашићи, општина Херцег Нови
Одлука о измјенама Одлуке којима се прописује вршење надзора од стране службе комуналне полиције
Одлука о јавном реду и миру
Одлука о условима и начину извођења музичког програма
Одлука о Служби комуналне полиције
Одлука о утврђивању локације за изградњу локалног објекта од општег интереса - трафостанице ДТС 10/0,4 kv, 1000 kVA, "Gea Invest" са прикључним 10 kV каблом у Ђеновићима, општина Херцег Нови
Одлука о утврђивању локације за постављање локалног објекта од општег интереса - трафостанице ДТС 10/0,4 kv, 1x630 kVA, "Требесин", са прикључним 10 kV каблом у Требесину, општина Херцег Нови
Одлука о Завршном рачуну буџета Пријестонице Цетиње за 2015. годину
Одлука о зарадама локалних функционера
Одлука о зарадама и другим примањима локалних службеника и намјештеника
Одлука о усвајању Плана за заштиту и спашавање од пожара за територију Пријестонице Цетиње
Одлука о одређивању назива насеља на територији Општине Улцињ
Исправка Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Пљевља
 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 20.6.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 57/2016
- "Сл. лист града Шапца", бр. 9/2016
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 12/2016
- "Сл. лист града Пожаревца", бр. 3 и 5/2016

- "Сл. гласник РС", бр. 57/2016
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-5722/2016)
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
Решење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
Решење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о разрешењу председника и именовању вршиоца дужности председника Управног одбора Института за медицину рада Србије "Др Драгомир Карајовић"
Решење о разрешењу члана Савета Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји
Решење о разрешењу начелника Шумадијског управног округа са седиштем у Крагујевцу
Решење о разрешењу начелника Јужнобанатског управног округа са седиштем у Панчеву
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Крагујевца, Република Србија и града Шиана, Народна Република Кина
Правилник о начину полагања заклетве полицијских службеника
Финансијски извештаји за годину завршену 31. децембра 2015. године
Правилник о измени и допуни Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2016. годину
Правилник о допунама Правилника о утврђивању цена здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2015. годину
Одлука Стоматолошке коморе о надокнади за издавање привремених Лиценци
Одлука Стоматолошке коморе о надокнади за полагање Лиценцног испита за лиценцну годину
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника
Малопродајне цене дуванских прерађевина (British American Tobacco Врање а.д.)
Позив за учествовање у преговорима о тарифи накнада за јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и фонограма

- "Сл. лист града Шапца", бр. 9/2016
Коначни резултати избора за одборнике Скупштине Града Шапца одржаних 24. априла 2016. године
Правилник о службеној легитимацији пореског инспектора у одсеку за утврђивање и наплату локалних јавних прихода Владимирци
Исправка у "Службеном листу Града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева" у броју 6 од 31.03.2016. године

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 12/2016
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2016. годину

- "Сл. лист града Пожаревца", бр. 3/2016
Одлука о коришћењу делова обале и водног простора на делу унутрашњих вода на територији Градске општине Костолац
Одлука о организацији рада доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе на територији Града Пожаревца и издавање потврде о њиховој смрти
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Туристичке организација Пожаревац
Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписаним за 24. април 2016. године

- "Сл. лист града Пожаревца", бр. 5/2016
Одлука о облику, изгледу и садржини гласачког листића за гласање за избор одборника Скупштине Града Пожаревца 24.4.2016. године
Одлука о штампању гласачких листића и осталог изборног материјала
Решење о утврђивању коначног броја бирача за гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписаним за 24. април 2016. године
Записник о раду Градске изборне комисије у Пожаревцу на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Града Пожаревца одржаних 24. априла 2016. године
Записник о расподели одборничких мандата за одборнике Скупштине Града Пожаревца

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 17.6.2016. године

- "Сл. лист ЦГ", бр. 36/2016
- "Сл. лист града Ниша", бр. 59 и 60/2016
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 15/2016
- "Сл. лист града Ужица", бр. 9/2016
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 15/2016

- "Сл. лист ЦГ", бр. 36/2016
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Хрватској
Уредба о звањима унутрашњих ревизора у јавном сектору и распоређивању у групу послова
Правилник о јединичној накнади за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и високоефикасне когенерације у 2016. години
Правилник о измјенама и допунама Правилника о начину и поступку спровођења јавног конкурса
Правилник о допунама Правилника о условима и начину достављања података о готовинским трансакцијама у износу од најмање 15.000 еура и сумњивим трансакцијама
Правилник о измјенама и допунама Правилника о обрасцу и садржини рецепта, критеријумима за класификацију љекова, као и начину прописивања и издавања љекова
Правилник о измјенама Правилника о ближим условима у погледу простора, кадра и опреме Завода за трансфузију крви Црне Горе и стандардима и мјерама за успостављање и одржавање система квалитета
Одлука о одређивању вршиоца дужности јавног извршитеља
Рјешење број 01-3042/4
Одлука о расписивању јавног конкурса за додјелу права на емитовање радијских програма

- "Сл. лист града Ниша", бр. 59/2016
Одлука о првом ребалансу буџета општине Мерошина за 2016. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о Општинском већу општине Мерошина
Одлука о измени и допуну Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе - општине Мерошина за 2015. годину

- "Сл. лист града Ниша", бр. 60/2016
Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Ниша за 2016/2017. годину
Програм чишћења дивљих депонија на територији Града Ниша

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 15/2016
Одлука о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење поновних избора за одборнике Скупштине Града Крагујевца
Одлука о утврђивању броја, боје, облика, изгледа, садржине, штампања и контроле штампања гласачких листића за поновне изборе за одборнике Скупштине Града Крагујевца
Одлука о образовању Радног тела за контролу штампања и преузимање гласачких листића и другог изборног материјала за поновне изборе за одборнике Скупштине Града Крагујевца
Одлука о достављању и руковању гласачким листићима и осталим изборним материјалом на поновним изборима за одборнике Скупштине Града Крагујевца
Закључак о начину рада и функционисања на поновним изборима за одборнике Скупштине Града Крагујевца
Упутство о образовању бирачких одбора за поновно гласање за избор одборника Скупштине Града Крагујевца
Програм о другој измени Програма распореда средстава дотација невладиним организацијама у области спорта у 2016. години број 66-7/16-V од 25. фебруара и 7. априла 2016. године
Програм расподеле средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Града Крагујевца у 2016. години
Програм обележавања Дана града - 6. маја 2016. године
Програм о првој измени Програма за ванредне ситуације и планирање одбране у 2016. години
Правилник о изменама Правилника о начину и поступку остваривања права на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим и посебним паркиралиштима за особе са инвалидитетом и друга лица
Програм распореда средстава субвенција Спортском привредном друштву ФК ''Раднички 1923'' д.о.о. у 2016. години
Решење о образовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

- "Сл. лист града Ужица", бр. 9/2016
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације "Први партизан" Ужице-Бела Земља-Љубање
Одлука о образовању огранка ЈП "Велики парк" Ужице
Одлука о измени и допуни Одлуке о давању на коришћење објекта Дом војске
Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Одлука о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему Града Ужица за 2015. годину

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 15/2016
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града Зајечара
Правилник о звањима, занимањима и платама запослених у Градској управи Града Зајечара

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 16.6.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 56/2016
- "Сл. лист града Ниша", бр. 57 и 58/2016

- "Сл. гласник РС", бр. 56/2016
Уредба о условима, начину и поступку за остваривање права првенства закупа, критеријумима за утврђивање висине закупнине за право првенства закупа, као и документацију која се доставља уз захтев за остваривање права првенства закупа
Уредба о условима, начину и поступку располагања грађевинским земљиштем у јавној својини Републике Србије
Уредба о подстицајним мерама за производњу електричне енергије из обновљивих извора и из високоефикасне комбиноване производње електричне и топлотне енергије
Уредба о условима и поступку стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије, привременог повлашћеног произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије
Уредба о предузимању мера које се односе на спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести нодуларни дерматитис, као и начин, услови за увоз и примену вакцине за заразну болест нодуларни дерматитис - Dermatitis nodosa - Lumpy Skin Disease
Уредба о уговору о откупу електричне енергије
Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа "Скијалишта Србије" Београд са Законом о јавним предузећима
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности секретара министарства трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за дуван у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора - координатора Управе за трезор у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
Решење о престанку рада на положају директора Управе за јавне набавке
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавне набавке
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за робне резерве
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за борбу против дрога
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора"
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора"
Решење о разрешењу вршиоца дужности председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора"
Решење о именовању вршиоца дужности председника и вршиоца дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора"
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
Решење о давању сагласности на Правилник о измени и допуни Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Решење о изменама Решења о одређивању снабдевача који ће снабдевати јавне снабдеваче природним гасом
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Агенције за лиценцирање стечајних управника
Решење о давању сагласности на улагање капитала Јавног предузећа "Скијалишта Србије" у Друштво са ограниченом одговорношћу "Ски центар Брезовица"
Решење о давању сагласности на Програм пословања "Србија воз" а.д. за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Програм радова за коришћење средстава од доплатне поштанске марке "Изградња Спомен-храма Светог Саве"
Решење о давању претходне сагласности да пословно име друштва садржи назив "Serbia"
Решење о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне "Шабац" у Шапцу
Решење о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне "Смедерево" у Смедереву
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-5552/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-5321/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-5323/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-5325/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-5328/2016)
Решење о уступању робе без накнаде (05 број 404-5232/2016)
Правилник о облику и садржини уверења и легитимације туристичког водича и туристичког пратиоца, као и о начину и условима издавања и роковима важења
Списак овлашћених правних лица која обављају послове пројектовања и извођења посебних система и мера заштите од пожара
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Програма остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. са пројекцијама до 2030. године за период од 2017. до 2023. године на животну средину
Судски пословник о изменама и допунама Судског пословника
Индекси потрошачких цена за мај 2016. године
Одлука о оснивању установе
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП "7. октобар", Нови Кнежевац)
Одлука о цени природног гаса за јавно снадбевање (Беогас а.д. Београд)
Одлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса (Беогас а.д. Београд)
Решење о разрешењу и именовању заменика члана Изборне комисије општине Параћин у сталном саставу

- "Сл. лист града Ниша", бр. 57/2016
Одлука о примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Димитровград
Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за територију општине Димитровград за 2016. годину

- "Сл. лист града Ниша", бр. 58/2016
Пословник о раду Комисије за статутарно правна питања
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја ДРУГИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА - ПРВА ФАЗА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ДЕЛА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ ''М'' СЕВЕРНО ОД УЛИЦЕ ИВАНА МИЛУТИНОВИЋА на подручју Градске општине Палилула у Нишу

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 15.6.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 55/2016
- "Сл. лист ЦГ - Општински прописи", бр. 26/2016
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 34 и 35/2016
- "Сл. лист града Суботице", бр. 24 и 25/2016
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 12/2016
 

- "Сл. гласник РС", бр. 55/2016
Правилник о утврђивању захтева који се односе на перформансе и интероперабилност надзора за Јединствено европско небо
Правилник о обављању јавног авио-превоза и некомерцијалног летења

- "Сл. лист ЦГ - Општински прописи", бр. 26/2016
Одлука о измјени Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу "Спортски центар Жабљак" - Жабљак
Одлука о измјенама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о зарадама локалних функционера у Општини Жабљак
Одлука о зарадама локалних службеника и намјештеника у Општини Жабљак
Одлука о критеријумима и начину одређивања додатка на зараду за обављање послова на одређеним радним мјестима у општини Жабљак
Програмски задатак за измјену ДУП "Жабљак"
Одлука о приступању изради измјена Детаљног урбанистичког плана Жабљак
Одлука о утврђивању локације за изградњу вертикалног транспорта - жичаре од Котора до Тврђаве СВ. Иван
Одлука о измјени и допуни Одлуке о изградњи локалних објеката од општег интереса
Одлука о измјени Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о измјени Одлуке о јавним признањима и наградама Општине Котор
Програмски задатак са елементима урбанистичко техничких услова за изградњу вертикалног транспорта - жичаре од Котора до тврђаве "Свети Иван"
Рјешење о измјени Рјешења о именовању Етичке Комисије за изабране представнике и функционере
Упутство о раду трезора Општине Котор  
Одлука о изради измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Горња Горица 2 - дио зоне Б" у Подгорици
Одлука о насељима и границама насеља на територији Голубоваца, као општине у оквира Главног града СА Елаборатом о границама насеља на територији Општине Голубовци у оквиру Главног града
Одлука о приступању изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Плавско језеро" у Плаву
Одлука о критеријумима и начину одређивања варијабилног дијела зараде локалних службеника и намјештеника у Општини Шавник
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о избора Етичке комисије за локалне службенике и намјештенике
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о избору Етичке комисије за изабране представнике и функционере
Одлука о измјенама и допунама Статута општине Шавник
Одлука о ближим критеријумима за коришћење средстава текуће и сталне буџетске резерве
Одлука о порезу на непокретности
Одлука о зарадама локалних функционера у Општини Шавник
Одлука о усвајању Плана заштите и спашавања од пожара на територији Општине Шавник
Одлука о зарадама локалних службеника и намјештеника у Општини Шавник
Одлука о Завршном рачуну Буџета Општине Шавник за 2015. годину

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 34/2016
Правилник о условима за коришћење услуге социјалног становања у заштићеним условима
Решење о допунама Решења о утврђивању месечног износа финансијске помоћи породици са децом на име накнаде дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно и физичко лице
Решење о изменама и допуни Решења о одређивању места за постављање одређених објеката и уређаја на Сунчаном кеју, Кеју жртава рације и Београдском кеју
Решење о изменама решења о одређивању места за привремено постављање одређених објеката и уређаја на јавним површинама које су у зони заштите
Одлука о избору овлашћених корисника ознаке географског порекла - корисника субвенције на територији Града Новог Сада за 2016. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одобравању субвенција за самозапошљавање жена на територији Града Новог Сада у 2016. години
Решење о одређивању два паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту на Булевару ослобођења на режијској саобраћајници код к. бр. 50 у Новом Саду
Решење о одређивању једног паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Ђорђа Никшића Јохана код к. бр. 22 у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у зони омеђеној Тргом републике, Улицом Милоша Бајића, Даничићевом улицом, Косовском улицом, Улицом Марка Миљанова и Београдским кејом у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у зони омеђеној Булеваром Михајла Пупина, Успенском улицом, Шафариковом улицом, Улицом Јована Суботића, Темеринском улицом, Гундулићевом улицом, Косовском улицом, Даничићевом улицом, Тргом републике, Улицом Милоша Бајића, Београдским кејом и Тргом незнаног јунака у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у Улици Благоја Паровића у Новом Саду
Решење о одређивању привремених паркиралишта за путничке аутомобиле испред купалишта "Штранд" у Новом Саду

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 35/2016
Решење о одобрењу другачијег завршетка радног времена угоститељских објеката за пружање услуга исхране и пића од радног времена утврђеног Одлуком о радном времену објеката у којима се обавља угоститељска делатност на територији Града Новог Сада
Решење о измени режима саобраћаја у зони основне школе "22. август" у Буковцу
Решење о заштити пешачких површина у Радничкој улици у Новом Саду
Решење о заштити тротоара и ограде парцеле у Карађорђевој улици у Буковцу наспрам кућног броја 46

- "Сл. лист града Суботице", бр. 24/2016
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за изборе за одборнике Скупштине Града Суботице расписане за 24. април 2016. године (Пречишћени текст)
Решење о одређивању аутобуских стајалишта на територији Града Суботице у јавном градском и приградском превозу путника

- "Сл. лист града Суботице", бр. 25/2016
Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Суботице у 2016. години
Решење о утврђивању проширеног састава Изборне комисије Града Суботице
Решење о утврђивању проширеног састава Изборне комисије Града Суботице

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 12/2016
Измене и допуне Програма мониторинга квалитета ваздуха на територији Града Зрењанина у току 2016. и 2017. године
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Зрењанина у 2016. години

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 14.6.2016. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 52/2016
- "Сл. лист АПВ", бр. 34 и 35/2016
- "Сл. лист ЦГ - Општински прописи", бр. 24 и 25/2016
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 13 и 14/2016
- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 6, 7 и 8/2016
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 13/2016
- "Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2016
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 7 и 8/2016

- "Сл. лист града Београда", бр. 52/2016
Показатељ повећања потрошачких цена у априлу 2016. године
Извештај о спроведеним изборима за одборнике Скупштине Градске општине Нови Београд одржаним 24. априла 2016. године
Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Чукарица за 2015. годину
Одлука о измени Пословника о раду Изборне комисије Градске општине Чукарица
Решење о допуни Решења о одређивању улица у насељеним местима на територији градске општине Сопот из којих се врши одвођење смећа

- "Сл. лист АПВ", бр. 34/2016
Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину
Покрајинска уредба о допуни Покрајинске уредбе о грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне покрајине Војводине
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању пројеката које ће Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наставити да финансира у 2016. години, а чија је реализација започета , односно настављена у 2015. години из средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
Одлука о измени Одлуке о поступку и критеријумима за доделу средстава за суфинансирање погона за примену нових технологија са елементима иновационе делатности и подстицајима запошљавања у Аутономној покрајини Војводини у 2016. години
Одлука о измени и допуни Одлуке о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и докторских академских студија који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2016/2017. години
Одлука о измени Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2016/2017. години
Одлука о допуни Одлуке о праву на коришћење и начину преносивих рачунара за службене потребе
Правилник о похађању курса страних језика који организује Служба за управљање људским ресурсима

- "Сл. лист АПВ", бр. 35/2016
Одлука о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
Одлука о избору председника Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Одлука о броју потпредседника Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Одлука о избору потпредседника Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Одлука о именовању генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Одлука о избору председника и чланова Одбора за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине

- "Сл. лист ЦГ - Општински прописи", бр. 24/2016
Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Регионални парк Комови за територију Главног града" Подгорица
Одлука о измјенама и допунама Детаљног урбанистичког плана "Индустријска зона КАП-а - коридор јужне обилазнице"
Одлука о допуни Одлуке о давању у закуп земљишта ради постављања антенских стубова мобилне телефоније
Одлука о расподјели остварене добити "Водовод и канализација" д.о.о. Подгорица у 2015. години
Одлука о расподјели остварене добити "Чистоћа" д.о.о. Подгорица у 2015. години
Одлука о расподјели остварене добити "Зеленило" д.о.о. Подгорица у 2015. години
Одлука о расподјели остварене добити "Погребне услуге" д.о.о. Подгорица у 2015. години
Одлука о расподјели остварене добити "Комуналне услуге" д.о.о. Подгорица у 2015. години
Одлука о расподјели остварене добити "Депонија" д.о.о. Подгорица у 2015. години
Одлука о расподјели остварене добити "Тржнице и пијаце" д.о.о. Подгорица у 2015. години
Одлука о расподјели добити и покрићу губитка "Путеви" д.о.о. Подгорица у реорганизацији
Одлука о расподјели остварене добити Агенције за становање д.о.о. Подгорица у 2015. години
Одлука о расподјели остварене добити "Спортски објекти" д.о.о. Подгорица у 2015. години
Рјешење о именовању извршног директора "Комуналне услуге" д.о.о. Подгорица
Допуна Програма подизања спомен-обиљежја за 2016. годину
Одлука о оснивању Савјета младих Општине Петњица
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о оснивању Јавне установе Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о локалним административним таксама
Одлука о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката
Одлука о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији Општине Улцињ
Одлука о помоћним објектима на територији Општине Улцињ
Одлука о постављању, односно грађењу и уклањању приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом на територији Општине Улцињ
Одлука о организацији и начину рада локалне управе општине Шавник
Упутство о раду трезора Општине Шавник
Одлука о приступању изради измјена Детаљног урбанистичког плана Жабљак
Одлука о измјени Одлуке о приступању изради измјена Детаљног урбанистичког плана Жабљак

- "Сл. лист ЦГ - Општински прописи", бр. 25/2016
Рјешење о давању Сагласности на Одлуку о оснивању МЗ Бабин До
План постављања привремених објеката у Старом граду и контакт зони Старог града у Будви за период од 01.06.2016. до 31.12.2016. године
Одлука о потврђивању Одлуке о продужењу примјене плана постављања привремених објеката за територију Општине Будва за период од 01.04.2013. до 31.12.2015. године
План постављања привремених објеката за територију Општине Будва за период од 01.06.2016. до 31.12.2018. године
Одлука о измјени и допуни Одлуке о одређивању граница насеља на подручју Општине Будва
Одлука о просјечној цијени грађевинског, пољопривредног, шумског и осталог земљишта за 2015. год.
Програм рада Скупштине општине Будва за 2016. годину
Одлука о измјенама Одлуке о Завршном рачуну Буџета Општине Будва за 2014. годину
Одлука о утврђивању почетне цијене закупа земљишта у власништву Општине Будва
Одлука о измјенама Одлуке о условима и начину постављања и уклањања привремених објеката у рекламном простору Општине Будва ("Службени лист ЦГ - Општински прописи", бр. 08/11)
Завршни рачун буџета општине Пљевља за 2015. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о јавном превозу у градском и приградском линијском саобраћају
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о снабдијевању водом и одвођењу отпадних вода
Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању Агенције за изградњу и развој Херцег-Новог ("Службени лист РЦГ - Општински прописи", број 33/06, од 10.08.2016)

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 13/2016
Одлука о објављивању коначног броја бирача у Граду Крагујевцу за избор одборника Скупштине Града Крагујевца, за изборе расписане за 24. април 2016. године

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 14/2016
Записник о раду Градске изборне комисије на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Града Крагујевца
Решење о поништавању избора на бирачком месту број 77.
Решење о поништавању избора на бирачком месту број 78.
Решење о поништавању избора на бирачком месту број 79.
Решење о поништавању избора на бирачком месту број 94.

- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 6/2016
Одлука о обрасцима за спровођење поступка избора за одборнике Скупштине Града Сремска Митровица расписаних за 24.04.2016. године (ОСГ-7 до ОСГ-11)
Одлука о утврђивању укупног броја бирача у Граду Сремска Митровица на изборима за одборнике Скупштине Града Сремска Митровица расписаним за 24.04.2016. године
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника у Скупштини Града Сремска Митровица

- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 7/2016
Одлука о утврђивању укупног броја гласачких листића за избор одборника у Скупштину Града Сремска Митровица и броја контролних листова за проверу исправности гласачке кутије
Одлука о утврђивању садржине, облика и изгледа гласачких листића за избор одборника у Скупштину Града Сремска Митровица
Одлука о утврђивању накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа на територији Града Сремска Митровица

- "Сл. лист града Сремска Митровица", 8/2016
Одлука о утврђивању резултата за избор одборника у Скупштину Града Сремска Митровица на изборима одржаним дана 24.04.2016. године
Одлука о утврђивању броја мандата које су добиле изборне листе на изборима за одборнике у Скупштину Града Сремска Митровица одржаним дана 24.04.2016. године

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 13/2016
Одлука о објављивању коначног броја бирача у Граду Зрењанину

- "Сл. лист града Крушевца", бр. 4/2016
Извештај о резултатима избора за одборнике Скупштине Града Крушевца одржаних 24. априла 2016. године

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 7/2016
Записник о раду Изборне комисије Града Сомбора на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Града Сомбора одржаних 24. априла 2016. године

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 8/2016
Решење о утврђивању накнаде за коришћење пољопривредног земљишта без правног основа у јавној својини Града Сомбора за агроекономску 2015/2016. годину
Решење о утврђивању накнаде за коришћење пољопривредног земљишта без правног основа у државној својини за агроекономску 2015/2016. годину за кориснике који су се пријавили у складу са Закључком Владе Републике Србије

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 13.6.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 54/2016
- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 7/2016
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 12/2016
- "Сл. лист града Суботице", бр. 22/2016

- "Сл. гласник РС", бр. 54/2016
Решење о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај Агенције за управљање лукама за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за управљање лукама за 2015. годину
Решење о давању претходне сагласности на Одлуку о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Југоимпорт - Ливнице"
Правилник о начину и поступку вршења надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између привредних субјеката
Правилник о садржају евиденције о издатим решењима о озакоњењу
Правилник о испиту за стицање сведочанства о оспособљености за обављање делатности возара унутрашње пловидбе и одобрења за обављање делатности возара унутрашње пловидбе
Правилник о висини трошкова полагања испита за стицање сведочанства о оспособљености за обављање делатности возара унутрашње пловидбе
Правилник о висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова бродског агента, односно агента посредника
Правилник о изменама и допунама Правилника о упису ученика у средњу школу
Решење о упису у Регистар политичких странака (Македонска странка Србије, Београд)
Решење о укидању и стављању ван снаге Решења број 323-06-00365/2007-05 (број 323-07-1993/2016-05)
Решење о утврђивању испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције (Ветеринарска станица "СОВЈА", Пожаревац)
Решење о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције ("ALFA VET CO 2007" д.о.о., Лазаревац)
Решење о утврђивању испуњености услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције ("ЖИВОТИЊСКО ЦАРСТВО", до.о. Сомбор)
Одлука Уставног суда РС број Уж-1280/2014 којом се: 1. усваја уставна жалба "Н." ДОО и утврђује да је решењима Привредног суда у Београду Ив. 17552/11 од 8. јула 2013. године и ИПВ (Ив). 1011/13 од 22. новембра 2013. године, подносиоцу уставне жалбе повређено право на правично суђење, зајемчено чланом 32. став 1. Устава Републике Србије; 2. поништава решење Привредног суда у Београду ИПВ (Ив). 1011/13 од 22. новембра 2013. године и одређује да исти суд донесе нову одлуку о приговору који је подносилац уставне жалбе изјавио против решења Привредног суда у Београду Ив. 17552/11 од 8. јула 2013. године и 3. одбацује захтев подносиоца уставне жалбе за накнаду материјалне штете
Пресуда Европског суда за људска права по представкама бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15, 634/15 и 1906/15, Савић и други против Србије
Одлука о измени и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге
Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса
Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање
Исправка Тарифе такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
Малопродајне цене дуванских прерађевина (ТДР д.о.о. Београд)
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Монус" д.о.о. Београд)

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 7/2016
Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Трговина, угоститељство и туризам - област трговина
Правилник о измени Правилника о наставном плану и програму огледа за образовни профил Техничар ваздушног саобраћаја
Правилник о измени Правилника о наставном плану и програму огледа за образовни профил Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање
Правилник о измени Правилника о наставном плану и програму огледа за образовни профил Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност
Правилник о измени Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи у подручју рада Електротехника
Правилник о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Шумарство и обрада дрвета
Правилник о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала
Правилник о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 12/2016
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Акумулације Дрезга на реци Угљешници"
Одлука о прихватању оснивачког удела односно оснивачких права над Спортским привредним друштвом ФК "Раднички 1923" д.о.о. Крагујевац
Програм о изменама Програма обнове објеката јавне намене у надлежности Града Крагујевца
Одлука о измени Одлуке о Градском правобранилаштву Града Крагујевца
Правилник о изменама Правилника о условима, поступку, критеријумима и начину доделе подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији Града Крагујевца
Решење о измени Решења о јавним паркиралиштима

- "Сл. лист града Суботице", бр. 22/2016
Исправка Одлуке о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за 2016. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 10.6.2016. године

- "Сл. лист ЦГ", бр. 33, 34 и 35/2016

- "Сл. лист ЦГ", бр. 33/2016
Уредба о условима за одлагање наплате пореских и непореских потраживања
Уредба о накнади за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и високоефикасне когенерације
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради изградње излазног крака 35 kV далековода из TS 35/10 kV "Оџак"
Одлука о давању концесије за изградњу мале хидроелектране "Јасичје" на дијелу водотока Тустички поток на основу енергетске дозволе
Одлука о давању концесије за изградњу мале хидроелектране "Оцка Гора" на дијелу водотока Тустички поток на основу енергетске дозволе
Наредба о риболовним забранама, ограничењима и мјерама за заштиту рибљег фонда
Рјешење о издавању лиценце Јавној установи Гимназија "Слободан Шкеровић" из Подгорице
Одлука о измјени и допунама Пословника о раду Савјета Агенције за спрјечавање корупције
Одлука о измјени Одлуке о обавезној резерви банака код Централне банке Црне Горе
Рјешење о именовању секретара Комисије за хартије од вриједности
Правила о измјени и допуни Правила о ближим условима за издавање сагласности за квалификовано учешће у друштву за управљање
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора RESPA/e на министарском нивоу
Рјешење о именовању члана Управног одбора RESPA/e на министарском нивоу
Рјешење о разрјешењу члана Комисије за жалбе у поступку за повраћај имовинског права или обештећење
Рјешење о именовању члана Комисије за жалбе у поступку за повраћај имовинског права или обештећење
Рјешење о разрјешењу члана Преговарачке групе за вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији
Рјешење о именовању члана Преговарачке групе за вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији
Рјешење о разрјешењу члана Преговарачке групе за вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији
Рјешење о именовању члана Преговарачке групе за вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији
Рјешење о постављењу секретарке Министарства правде

- "Сл. лист ЦГ", бр. 34/2016
Извјештај о стању уређења простора за 2015. годину
Програм уређења простора за 2016. годину
Наредба о забрани увоза и транзита пошиљки животиња и производа животињског поријекла ради спрјечавања уношења болести квргаве коже (Lumpy skin disease) у Црну Гору

- "Сл. лист ЦГ", бр. 35/2016
Одлука о избору предсједника Скупштине Црне Горе 25. сазива
Уредба о визном режиму
Уредба о измјенама и допуни Уредбе о организацији и начину рада државне управе
Одлука о привременом ослобађању од прибављања визе за држављане Републике Јерменије
Одлука о измјени Одлуке о образовању Радне групе за припрему и вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији за област правне тековине Европске уније која се односи на преговарачко поглавље 24 - Правда, слобода и безбједност
Одлука о отварању Конзулата Црне Горе у Лими - Република Перу
Одлука о отварању Конзулата Црне Горе у Сан Хавијеру - Република Чиле
Правилник о начину и условима издавања потврде о улову и листи риба и других морских организама
Правилник о измјени Правилника о обрасцима, ближим условима и начину издавања дозволе за привремени боравак и дозволе за привремени боравак и рад
Правилник о ближим условима за утврђивање здравствене способности помораца
Рјешење бр. 01-481/4
Рјешење бр. 01-406/4
Рјешење бр. 01-12/5
Одлука Уставног суда Црне Горе број У-II 40/14
Рјешење о потврђивању базе података катастра непокретности  за КО Ђиновићи
Рјешење о повученим црногорским стандардима
Рјешење о донесеним црногорским стандардима
Исправка Одлуке о измјени и допуни Одлуке о одређивању министарстава која имају државне секретаре
Исправка Правилника о кућном реду у Заводу за извршење кривичних санкција

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 9.6.2016. године

- "Сл. лист града Панчева", бр. 8 и 9/2016
- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 4/2016
- "Сл. гласник града Врања", бр. 7, 8 и 9/2016
- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 2 и 3/2016
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 13 и 16/2016
- "Сл. лист града Чачка", бр. 8/2016
- "Сл. лист града Пожаревца", бр. 4/2016
- "Сл. лист града Суботице", бр. 21/2016
- "Сл. лист града Ниша", бр. 56/2016

- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 11/2016
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 5/2016
- "Сл. лист општине Шид", бр. 7/2016

- "Сл. лист града Панчева", бр. 8 и 9/2016
Решење о изменама и допуни Решења о образовању Привредног савета Града Панчева
Решење о утврђивању висине укупних трошкова боравка по детету и висине учешћа корисника у укупним трошковима боравка у одмаралишту на Дивчибарама за 2016. годину
Решење о утврђивању Збирне изборне листе

Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивача Дома културе "25. мај" Долово
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивача Дома културе "3. октобар" Банатско Ново село
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивача Дома културе "29. новембар" Старчево
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивача Дома културе "Кочо Рацин" Јабука
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивача Дома културе "Вук Караџић" Омољица
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивача Дома културе "4. октобар" Банатски Брестовац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивача Дома културе "Братство-јединство" Качарево
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивача Дома културе "Жарко Зрењанин" Иваново
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивача Дома културе "Младост" Глогоњ
Одлука о допуни Одлуке о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража
Одлука о постављању понтона на делу обале и водног простора Града Панчева


- "Сл. гласник града Пожаревца", бр. 4/2016
Решење о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписаним за 24. април 2016. године
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Града Пожаревца


- "Сл. гласник града Врања", бр. 7, 8 и 9/2016
Решење о формирању Комисије за вантелесну оплодњу
Решење о измени и допуни Решења о образовању Комисије за посебну негу детета до навршених пет година живота
Решење о одређивању бирачких места за избор одборника Скупштине Града Врања
Одлука о изградњи и реновирању објеката од важности за општину Босилеград уз помоћ донатора
Социјални програм за 2016. годину

Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Града Врања
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Врањска Бања
Решење о утврђивању проширеног састава Изборне комисије општине Владичин Хан
Решење о утврђивању Збирне изборне листе

Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Трговиште
Колективни уговор Ј.П. "Управа Бање"
Одлука о објављивању укупног броја бирача у општини Владичин Хан
Решење о утврђивању проширеног састава Изборне комисије општине Владичин Хан


- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 2
и 3/2016
Решење о образовању и именовању Комисије за праћење реализације географског информационог система Града Новог Пазара
Одлуку о проглашењу ванредне ситуације
Одлука о укидању ванредне ситуације
Пословник о раду Жалбене комисије

Решење о закључењу јединственог бирачког списка за подручје Града Новог Пазара


- "Сл. лист града Зајечара", бр. 13 и 16/2016
Одлука о јавном окупљању на територији Града Зајечара
Одлука о давању у закуп пословних просторија Града Зајечара
Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начини коришћења и одржавања службених возила Градске управе Града Зајечара

Одлука о оснивању Буџетске инспекције Града Зајечара

- "Сл. лист града Чачка", бр. 8/2016
Решење о броју бирача и утврђивању облика, изгледа и броја гласачких листића за изборе за одборнике Скупштине Града Чачка, расписане за 24. април 2016. године
Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Града Чачка на изборима расписаним за 24. април 2016. године
Правилник о условима и начину летовања деце у одмаралишту "Овчар" у Улцињу
Решење о утврђивању економске цене летовања деце у одмаралишту "Овчар" у Улцињу за 2016. годину


- "Сл. лист града Пожаревца", бр. 4/2016
Решење о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписаним за 24. април 2016. године
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Града Пожаревца


- "Сл. лист града Суботице", бр. 21/2016
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радног места у Служби за буџетску инспекцију Града Суботице
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за изборе за одборнике Скупштине Града Суботице расписане за 24. април 2016. године


- "Сл. лист града Ниша", бр. 56/2016
Одлука о Завршном рачуну буџета општине Мерошина у 2015. години
Одлука о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе - општине Мерошина за 2015. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о Фонду за развој пољопривреде
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Савета за здравље општине Мерошина
Друге измене и допуне Просторног плана општине Мерошина 2024


- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 11/2016
Одлука о одређивању простора на територији општине Црна Трава на којем није дозвољено јавно окупљање
Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Црна Трава за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2016. годину

- "Сл. лист општине Инђија", бр. 5/2016
Измене Правилника о додели бесповратних средстава за набавку нове прикључне механизације и опреме у сектору воће, грожђе, поврће (укључујући печурке), цвеће и остали усеви у 2016. години на територији општине Инђија
Измене Правилника о додели бесповратних средстава за набавку опреме за мужу и опреме за хлађење и складиштење млека у 2016. години на територији општине Инђија
Решење о утврђивању Збирне листе за избор одборника у Скупштини општине Инђија


- "Сл. лист општине Шид", бр. 7/2016
Програм мера подршке предузетништву, малим и средњим предузећима са територије општине Шид у 2016. години
Одлука о одређивању боје гласачког листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Шид
Решење о утврђивању Збирне изборне листе

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 8.6.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 53/2016
- "Сл. лист АПВ", бр. 33/2016
- "Сл. лист града Ниша", бр. 55/2016
- "Сл. лист града Лознице", бр. 6/2016
- "Сл. лист града Ужица", бр. 7-1/2016
- "Сл. лист града Панчева", бр. 7/2016
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 8/2016
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 9/2016
- "Сл. лист града Краљева", бр. 10/2016
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 23/2016

- "
Сл. гласник РС", бр. 53/2016
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/613 од 19. априла 2016. године у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/614 од 19. априла 2016. године у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/615 од 19. априла 2016. године у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/663 од 26. априла 2016. године у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/664 од 26. априла 2016. године у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/665 од 26. априла 2016. године у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/666 од 26. априла 2016. године у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури
Пресуда Европског суда за људска права по представкама бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07, Милојевић и други против Србије
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП "Гас" Темерин, Темерин)

- "Сл. лист АПВ", бр. 33/2016
Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2016/2017. годину
Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2016/2017. годину
Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице за суфинансирање програма и пројеката удружења у области подизања квалитета основног и средњег образовања у АП Војводини
Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања онколошке заштите у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину ("Службени лист АПВ", број 54/15)
Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2016. годину ("Службени лист АПВ", број 54/15)

- "Сл. лист града Ниша", бр. 55/2016
План генералне регулације обилазне пруге на подручју Града Ниша
Одлука о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа "Горица" Ниш

- "Сл. лист града Лознице", бр. 6/2016
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Лознице за 2016. годину
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

- "Сл. лист града Ужица", бр. 7-1/2016
Правилник о допуни Правилника о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама у Граду Ужицу за 2016. годину

- "Сл. лист града Панчева", бр. 7/2016
Одлука о грађевинском земљишту Града Панчева
Одлука о изменама и допуни Одлуке о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража
Одлука о некатегорисаним путевима на територији Града Панчева
Одлука о такси превозу путника на територији Града Панчева
Одлука о измени Одлуке о одређивању простора примерених за одржавање Јавних скупова на подручју Града Панчева
Одлука о одређивању простора на подручју Града Панчева на којима се забрањује јавно окупљање
Одлука о образовању Савета за здравље Града Панчева
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивача Установе "Центар за културу Панчева" Панчево
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивача Народног музеја Панчево
Одлука о изменама и допунама Одлуке о преузимању оснивачких права над Омладинским културним центром "ОКЦ-е" Панчево, са потпуном одговорношћу
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивача Градске библиотеке Панчева
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивача Историјског архива у Панчеву
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Завода за заштиту споменика културе
Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Панчева за 2016. годину
Програм уређивања грађевинског земљишта Града Панчева за 2016. годину
Одлука о измени Статута Јавно комуналног предузећа "Комбрест" Банатски Брестовац
Решење о измени Решења о образовању Комисије за спорт

- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 8/2016
Одлука о пијачном реду

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 9/2016
Одлука о давању сагласности на Измене финансијских планова месних заједница за 2016. годину
Правилник о допуни Правилника о условима за постављање објеката на јавним површинама
Програм о измени Програма распореда средстава дотација невладиним организацијама у области спорта за 2016. годину број 66-7/16-V од 25. фебруара 2016. године
Решење о образовању Савета за здравље Града Крагујевца
Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији Града Крагујевца број 112-280/16-V од 21. марта 2016. године

- "Сл. лист града Краљева", бр. 10/2016
Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Краљева за 2016. годину

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 23/2016
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Бар
Одлука о утврђивању локације за полагање средњенапонских каблова водова до насеља Бигова
Одлука о употреби средстава Сталне буџетске резерве
Одлука о утврђивању локације и прописивања УТУ за измијештање дијела надземног 10 KV у обухвату ЛСЛ Грбаљ I на подручју Кубаса
Одлука о измјенама и допунама Статута Туристичке организације Општине Котор
Одлука о утврђивању локације и УТУ за измијештање дијела надземног 10 KV у обухвату ЛСЛ Грбаљ I на подручју Кубаса
Одлука о утврђивању локације за изградњу дијела саобраћајнице у Рисну преко кат. парцела 928 и 929 К.О. Рисан I
Завршни рачун буџета Главног града Подгорице за 2015. годину
Одлука о зарадама локалних функционера и лица које именује Скупштина Главног града
Одлука о зарадама локалних службеника и намјештеника у Главном граду
Одлука о изради измјена и допуна Урбанистичког пројекта "Марко Радовић" у Подгорици
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину Измјена и допуна УП-а "Марко Радовић" у Подгорици
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Titex", у Подгорици
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину Детаљног урбанистичког плана "Titex" у Подгорици
Одлука о зарадама локалних службеника и намјештеника

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 7.6.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 52/2016
- "Сл. лист града Београда", бр. 46, 49, 50, 51 и 53/2016
- "Сл. лист града Суботице", бр. 16/2016

- "Сл. гласник РС", бр. 52/2016
Одлука о избору председника Народне скупштине
Одлука о броју и избору потпредседника Народне скупштине
Одлука о именовању генералног секретара Народне скупштине
Правилник о компетенцијама за запослене у Министарству унутрашњих послова
Правилник о утврђивању Годишњег програма формирања и одржавања обавезних резерви нафте и деривата нафте
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 335-1/16)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 335-2/16)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 348-1/16)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 348-2/16)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-00-178/2016-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-16/2016-01)
Малопродајне цене дуванских прерађевина (British American Tobacco SEE д.о.о. Београд)
Малопродајне цене дуванских прерађевина (British American Tobacco Vranje а.д.)
Малопродајне цене дуванске прерађевине (Elmag International д.о.о. Београд)
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Dinamic Tobacco" д.o.o. Београд)
Малопродајне цене дуванских прерађевина (ТДР д.о.о. Београд)
Решење о именовању директора ЈКП "Расина", Брус

- "Сл. лист града Београда", бр. 46, 49, 50, 51 и 53/2016
План детаљне регулације за подручје између улица Гоце Делчева, Палмира Тољатија, Џона Кенедија и Булевара Николе Тесле - део Блока 9А, градске општине Нови Београд и Земун
План детаљне регулације за изградњу гасовода од главне мерно-регулационе станице (ГМРС) "Падинска скела" до подручја ППППН "Београд на води" - градске општине Палилула и Стари град
План детаљне регулације за изградњу електроенергетског вода 110 kV од постојеће ТС 110/35 kV "Топлана - Нови Београд" до подручја ППППН "Београд на води", градске општине Нови Београд, Савски венац и Чукарица

Одлука о објављивању коначног броја бирача у Градској општини Обреновац
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Обреновац на утврђивању привремених резултата гласања на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Обреновац одржаним 24. априла 2016. године
Записник о утврђивању укупних резултата гласања на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Обреновац одржаним 24. априла 2016. године
Извештај о укупним резултатима избора за одборнике Скупштине Градске општине Обреновац одржаним 24. априла 2016. године

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Вождовац за 2015. годину
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Лазаревац на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Лазаревац одржаним 24. априла 2016. године

Измене и допуне Плана детаљне регулације централне зоне Обреновца за подручје Блока 3Д, Градска општина Обреновац
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини Градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Стари град

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Младеновац за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о привременом финансирању Градске општине Младеновац за период јануар-јун 2016. године

- "Сл. лист града Суботице", бр. 16/2016
Решење о давању сагласности на Одлуку о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе "Палић" са Одлуком
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2016. годину
Одлука о изради Плана детаљне регулације за обални појас Лудашког језера
Одлука о изради Плана детаљне регулације за део радне зоне "Зорка" североисточно од Улице Едвина Здовца
Одлука о сахрањивању и гробљима
Одлука о условима и поступку установљења права службености и висини и условима плаћања накнаде за установљење права службености на непокретностима у јавној својини Града Суботице ради изградње или постављања електронских комуникационих мрежа и припадајућих средстава
Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду
Анекс уговора о пружању услуга снабдевања водом, сакупљања и обраде отпадних вода за Град Суботицу
Одлука о равноправности полова
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Фондације "Пут ка знању"

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 6.6.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 50 и 51/2016
- "Сл. лист града Шапца", бр. 6/2016

- "Сл. гласник РС", бр. 50 и 51/2016
Уредба о плану и критеријумима набавки за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте
Уредба о допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2016. годину
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2016/2017. години
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2016/2017. години
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за универзитете и факултете у њиховом саставу чији је оснивач Република Србија у школској 2016/2017. години
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма докторских академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за универзитете и факултете у њиховом саставу чији је оснивач Република Србија у школској 2016/2017. години
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-3335/2016-1)
Одлука о емисији државних записа Републике Србије (05 број 424-3336/2016-1)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-3330/2016-1)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-3331/2016-1)
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности (05 број 424-3329/2016-1)
Одлука о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и о висини курса динара за прерачунавање динарских износа такси у девизе
Одлука о утврђивању података који се не смеју уносити у картографске и друге публикације
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
Решење о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства рударства и енергетике
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о престанку рада на положају комесара Комесаријата за избеглице
Решење о постављењу вршиоца дужности комесара Комесаријата за избеглице и миграције
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за железнице
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
Решење о разрешењу председника Управног одбора Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина у Београду
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ваљеву
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ужицу
Решење о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Зрењанину
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-5161/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-5019/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-5021/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-5100/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-5242/2016)
Решење о давању сагласности за отварање Вицеконзулата Републике Италије у Републици Србији
Решење о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне "Нови Сад" у Новом Саду
Решење о давању сагласности на расподелу добити из 2015. године Јавног водопривредног предузећа "Србијаводе"
Решење о давању сагласности на Програм распореда и коришћења средстава од доплатне поштанске марке "КРОВ 2016"
Решење о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив Србија
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4872/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4873/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4874/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4919/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-5090/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-5092/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-5095/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-5096/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-5098/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-5114/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-5116/2016)
Решење о допунама Решења о утврђивању листе означених лица
Решење о уступању робе без накнаде (Министарству финансија - Управи царина)
Закључак о усмеравању и усклађивању рада органа државне управе у поступку израде преговарачких позиција у процесу преговора о приступању Републике Србије Европској унији
Закључак Владе (05 број 337-5079/2016)
Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси
Исправка Решења о поништењу Акта о вредновању, избора, финансирању и праћењу пројеката из Програма основних истраживања и основних усмерених истраживања за период од 2016. до 2020. године и Програма истраживања у области технолошког развоја за период од 2016. до 2019. године
Правилник о начину спровођења поступка истраживања несрећа и незгода у поморској пловидби
Правилник о измени Правилника о ближим условима за остваривање двојезичне наставе
Одлука о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2016. годину
Решење о давању дозволе за пружање платних услуга привредном друштву (ИО НБС број 54)
Решење о давању дозволе за пружање платних услуга привредном друштву (ИО НБС број 55)
Одлука о допуни Плана здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2016. годину
Одлука о висини накнаде за чланарину за 2016 годину
Одлука о висини накнада за издавање извода, уверења и потврда за 2016. годину
Одлука о утврђивању цене природног гаса за јавно снабдевање (Југоросгаз а.д. Београд)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП "Срем-гас", Сремска Митровица)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање ("Гас-Феромонт" а.д. Стара Пазова)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП "Градитељ", Србобран)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП Ковин-Гас, Ковин)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (Cyrys Energy д.о.о. Београд)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Ингас, Инђија)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП Елгас, Сента)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП "Суботицагас", Суботица)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП Полет, Пландиште)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП "Гас-Рума", Рума)

Одлука о предлогу кандидата за председника Владе Републике Србије
Правилник о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта


- "Сл. лист града Шапца", бр. 6/2016
Одлука о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Богатић за 2016. годину
Одлука о утврђивању ерозивног подручја и мера за спречавање штета од ерозије на подручју општине Богатић
Оперативни план одбране од поплава од вода II реда општине Богатић за 2016. годину
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Радна зона Дубље" у Дубљу
Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације "Радна зона Дубље" у Дубљу
Правилник о службеној легитимацији пореског инспектора у одсеку за утврђивање и наплату локалних јавних прихода Владимирци


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 3.6.2016. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 32/2016
- "Сл. лист ЦГ", бр. 32/2016
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 22/2016

- "Сл. лист АПВ", бр. 32/2016
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2016/2017. години
Одлука о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и докторских академских студија које се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2016/2017. години
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине, у високим школама струковних студија чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, у школској 2016/2017. години

- "Сл. лист ЦГ", бр. 32/2016
Закон о примјени Споразума о стварању услова за слободне и фер изборе
Одлука о разрјешењу председника Скупштине Црне Горе 25. сазива
Одлука о разрјешењу једног члана 40. Владе Црне Горе
Одлука о разрјешењу једног члана 40. Владе Црне Горе
Одлука о разрјешењу једног члана 40. Владе Црне Горе
Одлука о избору једног члана 40. Владе Црне Горе
Одлука о избору једног члана 40. Владе Црне Горе
Одлука о избору једног члана 40. Владе Црне Горе
Одлука о избору једног члана 40. Владе Црне Горе
Одлука о избору једног члана 40. Владе Црне Горе
Одлука о избору једног члана 40. Владе Црне Горе
Уредба о допунама Уредбе о посебном додатку на основну зараду, посебним накнадама трошкова и другим примањима за вријеме рада у дипломатско-конзуларном представништву
Уредба о измјени и допуни Уредбе о утврђивању радних мјеста, односно послова у органима државне управе на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем
Уредба о мјерама за спрјечавање трихинеле код људи
Уредба о ближим захтјевима за хигијену хране за животиње
Уредба о посебним захтјевима хигијене за производе животињског поријекла
Одлука о преносу права располагања на непокретностима у својини Црне Горе, Општини Плужине, без накнаде, ради остварења јавног интереса-рјешавање питања смјештаја органа локалне управе
Одлука о отпремнини запослених у јавном сектору
Одлука о варијабилном дијелу зараде
Одлука о измјени и допуни Одлуке о одређивању министарстава која имају државне секретаре
Правилник о кућном реду у Заводу за извршење кривичних санкција
Правилник о ближим условима, начину утврђивања и доказима за утврђивање статуса осигураника здравственог осигурања који нијесу у радном односу
Правилник о измјени Правилника о утврђивању производа и услуга који се опорезују по сниженој стопи ПДВ
Правилник о критеријумима за одређивање осјетљивих и рањивих подручја ради заштите вода од загађивања
Правилник о измјенама и допунама Правилника о начину вршења ветеринарских прегледа живих животиња које се увозе у Црну Гору
Рјешење, број: 01-271/4
Рјешење, број: 01-606/4
Правилник о измјенама Правилника о начину и условима праћења квалитета ваздуха
Предмет Сиништај и други против Црне Горе (Представке бр. 1451/10, 7260/10 и 7382/10)
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Доњи Затријебач
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Кобиљи до
Статут Савеза синдиката Црне Горе
Одлука, Дп. бр. 19/15
Накнаде за извршену пилотажу
Рјешење о именовању предсједника Државне комисије за контролу поступака јавних набавки
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Завода за запошљавање Црне Горе
Рјешење о именовању члана Управног одбора Завода за запошљавање Црне Горе
Рјешење о постављењу помоћника директора Управе за спрјечавање прања новца и финансирања тероризма
Рјешење о именовању члана Одбора директора "Црногорски фонд за солидарну стамбену изградњу" д.о.о. Подгорица
Рјешење о разрјешењу предсједника Управног одбора Испитног центра
Рјешење о именовању предсједника Управног одбора Испитног центра
Рјешење о разрјешењу два члана Управног одбора Испитног центра
Рјешење о именовању два члана Управног одбора Испитног центра
Рјешење о разрјешењу чланова Одбора директора "Монтенегро бонус" д.о.о. Цетиње
Рјешење о избору чланова Одбора директора "Монтенегро бонус" д.о.о. Цетиње
Рјешење о разрјешењу Управног одбора Јавног предузећа "Регионални водовод црногорско приморје"
Рјешење о именовању Управног одбора Јавног предузећа "Регионални водовод црногорско приморје"
Рјешење о именовању Комисије за вредновање инвестиционих пројеката у поступку додјеле средстава за подстицање директних инвестиција
Рјешење о постављењу почасног конзула Црне Горе у Лими - Република Перу
Рјешење о постављењу почасног конзула Црне Горе у Сан Хавијеру - Република Чиле
Рјешење о разрјешењу Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за општине Бијело Поље и Мојковац
Рјешење о именовању Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за Општину Бијело Поље
Рјешење о разрјешењу предсједника Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за Општину Рожаје
Рјешење о именовању предсједника Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за Општину Рожаје
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за Општину Рожаје
Рјешење о именовању члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за Општину Рожаје
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за Пријестоницу Цетиње
Рјешење о именовању члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за Пријестоницу Цетиње
Рјешење о разрјешењу два члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за Општину Херцег Нови
Рјешење о именовању два члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за Општину Херцег Нови
Рјешење о разрјешењу Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за Главни град Подгорица, градске општине Голубовци и Тузи и Општину Даниловград
Рјешење о именовању Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за Главни град Подгорица и општине у оквиру Главног града Голубовци и Тузи
Рјешење о разрјешењу предсједника Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за Општине Никшић, Плужине и Шавник
Рјешење о именовању предсједника Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за Општине Никшић, Плужине и Шавник
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за општине Бар и Улцињ
Рјешење о именовању члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за општине Бар и Улцињ
Рјешење о разрјешењу предсједника Управног одбора ЈУ Дом старих "Грабовац" Рисан
Рјешење о именовању предсједника Управног одбора ЈУ Дом старих "Грабовац" Рисан
Рјешење о разрјешењу предсједника Управног одбора ЈУ Дјечји дом "Младост" Бијела
Рјешење о именовању предсједника Управног одбора ЈУ Дјечји дом "Младост" Бијела
Рјешење о разрјешењу два члана Управног одбора ЈУ Центар "Љубовић"
Рјешење о именовању два члана Управног одбора ЈУ Центар "Љубовић"
Рјешење о именовању Управног одбора Фонда за здравствено осигурање Црне Горе
Рјешење о разрјешењу члана Одбора директора Друштва са ограниченом одговорношћу Иновационо предузетнички центар "Технополис" - Никшић
Рјешење о именовању члана Одбора директора друштва са ограниченом одговорношћу Иновационо предузетнички центар "Технополис" - Никшић
Исправка Гранског колективног уговора о измјенама и допунама Гранског колективног уговора за социјалну дјелатност


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 22/2016
Одлука о измјени и допуни Одлуке о финансирању политичких партија
Одлука о утврђивању вриједности коефицијента за обрачун зараде посебних савјетника у Општини Бијело Поље
Одлука о зарадама локалних функционера у Општини Бијело Поље
Одлука о зарадама локалних службеника и намјештеника у Општини Бијело Поље
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о накнадама за коришћење општинских и некатегорисаних путева на територији Општине Никшић
Одлука о измјенама Одлуке о радном времену
Одлука о измјени и допуни Одлуке о постављању односно грађењу и уклањању помоћних објеката на територији Општине Никшић
Одлука о Измјени и допуни Одлуке о постављању односно грађењу и уклањању приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом на територији Општине Никшић
Одлука о измјени и допуни Одлуке о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији Општине Никшић
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о организовању комуналних дјелатности на територији Општине Никшић
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о комуналном уређењу територије Општине Никшић
Одлука о измјени и допуни Одлуке о регулацији саобраћаја на територији Општине Никшић
Одлука о измјени Одлуке о јавном линијском превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији Општине Никшић
Одлука о измјени Одлуке о ауто-такси превозу
Одлука о измјени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Општине Никшић
Одлука о доношењу Елабората о паркинг зонама, дозвољеном времену паркирања, категорији моторних возила која се могу паркирати и начину наплате накнаде паркирања за општа и посебна паркиралишта у Никшићу
Одлука о рјешавању стамбених потреба општинских службеника и намјештеника
Одлука о рјешавању стамбених потреба општинских функционера и старјешина органа локалне управе
Програм подизања спомен-обиљежја у Општини Никшић у 2016. години
Одлука о промјени назива Трга Републике у Подгорици
Одлука о одређивању назива улица у Подгорици
Одлука о подизању спомен-обиљежја посвећеног народном хероју Вељку Влаховићу
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Пљевља
Одлука о зарадама локалних службеника и намјештеника у Општини Пљевља
Одлука о зарадама локалних функционера Општине Пљевља
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима на подручју Општине Улцињ
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана за локалитет "Кодре 1" у Улцињу
Одлука о порезу на непокретности
Одлука о одређивању тржишне вриједности непокретности за 2016. годину
Одлука о доношењу Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Улцињ-град" за локалитет Лиман 1 у Улцињу
Извјештај о стању уређења простора за 2015. годину
Програм уређења простора за 2016. годину
Одлука о начину и условима коришћења службених возила у својини Општине Херцег Нови


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 2.6.2016. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 53 и 54/2016
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 33/2016
- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 7/2016

- "Сл. лист града Ниша", бр. 53 и 54/2016
Решење о одређивању стајалишта у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша

Одлука о радно правном статусу изабраних и постављених лица


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 33/2016
Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање жена на територији Града Новог Сада у 2016. години
Програм пронаталитетне популационе политике за 2016. годину


- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 7/2016
Правилник о социјалном становању у заштићеним условима
Одлука о ребалансу буџета општине Бојник за 2016. годину
Одлука о измени Одлуке о уређењу, одржавању гробља и сахрањивању
Правилник о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Бојник
Одлука о усвајању почетног ликвидационог биланса Агенције за развој пољопривреде Бојник
Одлука о доношењу Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 1.6.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 49/2016
- "Сл. лист АПВ", бр. 31/2016
- "Сл. лист града Ниша", бр. 52/2016

- "Сл. гласник РС", бр. 49/2016
Правилник о ближим условима, критеријумима и поступку за добијање права на коришћење еколошког знака, елементима, изгледу и начину употребе еколошког знака за производе и услуге
Правилник о изменама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
Одлука о отпочињању поступка предлагања кандидата за изборног члана Државног већа тужилаца из реда адвоката
Измене и допуне Статута Агенције за осигурање депозита
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину упућивања осигураних лица на лечење у иностранство
Одлука о давању сагласности на одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП "Србијагас", Нови Сад)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП "Београдске електране", Београд)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (Сигас д.о.о. Пожега)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП "Топлана - Шабац", Шабац)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање ("Boss Construction" д.о.о. Стари Трстеник)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП "Градска топлана", Зрењанин)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање ("Родгас" а.д. Бачка Топола)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП "Други октобар", Вршац)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП Чока, Чока)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП "Врбас-гас", Врбас)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање ("Сомбор-гас" д.о.о. Сомбор)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника
Малопродајне цене дуванских прерађевина (Julieta д.о.о. Београд)
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка", Бачка Паланка

- "Сл. лист АПВ", бр. 31/2016
Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине
Решење о постављању сталног судског преводиоца за енглески језик
Решење о постављању сталног судског преводиоца за енглески језик
Решење о постављању сталног судског преводиоца за енглески језик
Решење о постављању сталног судског преводиоца за енглески језик
Решење о постављању сталног судског преводиоца за енглески језик
Решење о постављању сталног судског преводиоца за босански језик
Решење о постављању сталног судског преводиоца за босански језик
Решење о постављању сталног судског преводиоца за француски језик
Решење о постављању сталног судског преводиоца за француски језик
Решење о постављању сталног судског преводиоца за горански језик
Решење о постављању сталног судског преводиоца за хрватски језик
Решење о постављању сталног судског преводиоца за италијански језик
Решење о постављању сталног судског преводиоца за италијански језик
Решење о постављању сталног судског преводиоца за италијански језик
Решење о постављању сталног судског преводиоца за мађарски језик
Решење о постављању сталног судског преводиоца за мађарски језик
Решење о постављању сталног судског преводиоца за мађарски језик
Решење о постављању сталног судског преводиоца за мађарски језик
Решење о постављању сталног судског преводиоца за мађарски језик
Решење о постављању сталног судског преводиоца за руски језик
Решење о постављању сталног судског преводиоца за румунски језик
Решење о постављању сталног судског преводиоца за румунски језик
Решење о постављању сталног судског преводиоца за словачки језик
Решење о постављању сталног судског преводиоца за грчки језик
Решење о постављању сталног судског преводиоца за јерменски језик
Решење о постављању сталног судског преводиоца за кинески језик
Решење о постављању сталног судског преводиоца за ромски језик
Решење о постављању сталног судског преводиоца за шпански језик

- "Сл. лист града Ниша", бр. 52/2016
Статут Града Пирота

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 31.5.2016. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 44, 45 и 48/2016
План детаљне регулације подручја између улица: Живка Петровића, Милана Узелца, Мозерове и новопланираних саобраћајница у блоку између улица Живка Петровића и Железничке, Градска општина Земун
План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, I етапа) - целина Б3
План детаљне регулације за изградњу водовода прве висинске зоне Ø 700 mm - Ø 500 mm, од постојећег водовода Ø 700 mm на Дорћолу до постојећег водовода Ø 400 mm у Улици Вука Караџића, Градска општина Стари град
План детаљне регулације дела привредне зоне у Врчину, ГО Гроцка

План детаљне регулације фекалног колектора од Раковица села (Булевар ослобођења) до постојећег колектора у Реснику и регулације Раковичког и Милошевог потока (I фаза), градске општине Вождовац и Раковица
План детаљне регулације блока између улица: Маглајске, Љутице Богдана, Шекспирове и Јездићеве, градска општина Савски венац
Измене и допуне Плана детаљне регулације Булевара краља Александра од Улице старца Вујадина до Улице Станислава Сремчевића, блокови Б15, Б16, Б 21, Б22, Б23, Ц18, Ц22, Ц23, Ц24, Ц25, Ц26, за блок Б15 - између улица: Гајеве, Кајмакчаланске, Старца Вујадина и Булевара краља Александра, градска општина Звездара

Закључак о усвајању Извештаја о раду Заштитника грађана за 2015. годину са Извештајем

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 30.5.2016. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 50 и 51/2016
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 31 и 32/2016
- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 5/2016

- "Сл. лист града Ниша", бр. 50 и 51/2016
Решење о именовању Комисије за грађевинско земљиште
Решење о образовању Савета за безбедност Града Ниша

Записник о раду Општинске изборне комисије на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Пантелеј одржаних 24. априла 2016. године (поновљени 30.04.2016. и 13.05.2016)
Привремени пословник о раду СО Сврљиг
Одлука о промени Статута општине Мерошина


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 31 и 32/2016
Програм мерења нивоа буке у животној средини на територији Града Новог Сада за 2016, 2017. и 2018. годину
Правилник о методологији формирања цене услуге смештаја у прихватилиште за жене и децу угрожене породичним насиљем
Решење о одобравању другачијег завршетка радног времена угоститељских објеката за пружање услуга исхране и пића за време одржавања Међународног пољопривредног сајма у Новом Саду
Одлука о изменама и допуни Одлуке о спровођењу Програма стручне праксе на територији Града Новог Сада у 2016. години
Решење о измени Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2016. годину
Решење о одређивању једног паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Војвођанској улици код к. бр. 28 у Новом Саду
Решење о одређивању једног паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Браће Рибникар код к. бр. 16 у Новом Саду
Решење о одређивању повременог паркиралишта у Улици Бранка Бајића у Новом Саду
Решење о постављању саобраћајних знакова III-23 и III-23.1 на језицима националних мањина на територији Града Новог Сада

Одлука о утврђивању цена дневних улазница за "Дино парк" у Новом Саду


- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 5/2016
Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Сремска Митровица
Одлука о ангажовању екстерног ревизора за ревизију завршног рачуна буџета Града Сремска Митровица за 2015. годину
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације радне зоне Салаш Ноћајски 1, са Планом детаљне регулације, Град Сремска Митровица
Одлука о изради Плана детаљне регулације радне зоне - Извориште регионалног водовода "Источни Срем" - "Сава 1" у к.о. Јарак, Град Сремска Митровица

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 27.5.2016. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 39, 41, 42 и 47/2016
- "Сл. лист града Ниша", бр. 48 и 49/2016
- "Сл. лист општине Срема", бр. 15/2016

- "Сл. лист града Београда", бр. 39, 41, 42 и 47/2016
План детаљне регулације комплекса аутобуске и железничке станице у Блоку 42 на Новом Београду, Градска општина Нови Београд
Измене и допуне Плана детаљне регулације Блока 51 (I фаза), градске општине Нови Београд и Земун

План детаљне регулације Булевара краља Александра за подручје од Улице господара Вучића до улица Мите Ружића и Мис Ирбијеве - блокови Д1-Д3, Д21,Д22, Д27-Д35
План детаљне регулације насеља Бањица - комплекс између улица Црнотравске, Булевара ослобођења (Булевар ЈА), Беранске, Борске и Каљавог потока - ГО Вождовац, ГО Раковица и ГО Савски венац - II фаза

План детаљне регулације спољне магистралне тангенте (СМТ) - II фаза, од приступног пута ка комплексу трафостанице "Београд 20" до ауто-пута и везе са Новом мокролушком улицом (петља "Ласта")
План детаљне регулације блока између планиране саобраћајнице Северна тангента, Улице цара Душана, продужетка планиране саобраћајнице С-8 и реке Дунав, Градска општина Земун

План детаљне регулације за примарне објекте Болечког канализационог система - I фаза, градске општине Вождовац, Звездара и Гроцка
План детаљне регулације дела насеља Миријево, део макрограђевинског блока Б, Градска општина Звездара
План детаљне регулације Спортско-рекреативне зоне "Очага" у Лазаревцу, Градска општина Лазаревац


- "Сл. лист града Ниша", бр. 48 и 49/2016
Решење о измени Решења о одређивању сталних линија у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
Решење о измени Решења о одређивању стајалишта у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
Статут општине Мерошина - пречишћен текст

Одлука о расписивању јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бела Паланка у 2016. години

- "Сл. лист општине Срема", бр. 15/2016
Записник о раду Општинске изборне комисије на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине општине Ириг одржаних 24. априла 2016. године
Решење о измени и допуни Плана постављања рекламних паноа за Руму и насељена места општине Рума - билборди у Руми
Записник о раду Општинске изборне комисије на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине општине Рума одржаних 24. априла 2016. године
Резултати избора за одборнике Скупштине општине Стара Пазова одржаних 24. априла 2016. године


 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 26.5.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 48/2016

- "Сл. гласник РС", бр. 48/2016
Указ о додели одликовања (КО ПР број 75)
Уредба о издавању доплатне поштанске марке "Изградња Спомен-храма Светог Саве"
Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
Одлука о промени назива Високе технолошке школе струковних студија Шабац
Одлука о измени Одлуке о образовању Координационог тела за ефикасну заштиту права интелектуалне својине у Републици Србији
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за електронску управу у Министарству државне управе и локалне самоуправе
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за социјално осигурање
Решење о разрешењу и именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Туристичке организације Србије
Решење о разрешењу председника, заменика председника, чланова и заменика чланова српског дела Југословенско-румунске Мешовите комисије за Ђердап
Решење о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова српског дела Југословенско-румунске Мешовите комисије за Ђердап
Решење о одређивању снабдевача који ће привремено обављати резервно снабдевање електричном енергијом
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Скијалишта Србије" за период 1. јануар - 31. децембар 2016. године
Решење о давању сагласности на Програм пословања Друштва с ограниченом одговорношћу "Резерват Увац" за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању Агенције за привредне регистре за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину упућивања осигураних лица на лечење у иностранство
Решење о уступању робе без накнаде (05 број 404-4648/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4564/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4566/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4568/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4570/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4571/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4573/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4584/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4585/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4640/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4641/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4642/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4643/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4644/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4646/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4730/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4710/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4717/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4731/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4733/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4712/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4732/2016)
Правилник о усклађеним износима оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца
Правилник о врстама и количинама опасних материја, објектима и другим критеријумима на основу којих се сачињава План заштите од удеса и предузимају мере за спречавање удеса и о граничавање утицаја удеса на живот и здравље људи, материјална добра и животну средину
Правилник о посебним условима хигијене ситног воћа у свежем и смрзнутом стању у фази производње, прераде и промета
Правилник о измени и допуни Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња
Правилник о изменама Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника
Правилник о утврђивању Листе српских стандарда из области опште безбедности производа
Правилник о начину и условима електронске обраде и коришћења података Централне евиденције привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре
Правилник о Класификацији основа привременог ограничења права
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Плана заштите вода од загађивања на животну средину
Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 309-1/16)
Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 309-2/16)
Одлука о измени Одлуке о броју судија у судовима
Правилник о начину вођења, садржини и обрасцу евиденције овлашћења за обављање стручног прегледа жичара
Правилник о измени Правилника о аеродромским накнадама
Одлука о усвајању Завршног рачуна Републичког фонда за здравствено осигурање за 2015. годину
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у априлу 2016. године
Закључак председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-396/2016-1
Исправка Наредбе о одређивању условно забрањене зоне LY R8 Београд и условима за одвијање летења у условно забрањеној зони LY R8 Београд
Решење о почетку обаваљања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника
Анекс 6 Уговора о пословној сарадњи у наплати јединствене накнаде
Малопродајне цене дуванских прерађевина (ФДС д.о.о Београд)
Малопродајне цене дуванских прерађевина (Julieta d.о.о. Београд)
Решење о именовању директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 25.5.2016. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 30/2016
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 8/2016
- "Сл. лист града Чачка", бр. 7/2016
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 4/2016

- "Сл. лист АПВ", бр. 30/2016
Извештај о укупним резултатима избора за посланике у Скупштини Аутономне покрајине Војводине одржаних 24. априла 2016. године
Решење о давању ловишта "Паланачки рит" на газдовање
Решење о давању ловишта "Рибњак - Капетански рит" на газдовање
Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета за наставни предмет Математика - "Маша и Раша" Математика 2

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 8/2016
Одлука о одобравању средстава за реализацију програма удружења /организација у области социјалне и здравствене заштите којима се остварују потребе и интереси грађана у области социјалне и здравствене заштите на територији Града Крагујевца за 2016. годину
Програм расподеле средстава за Програмe и пројекте удружења у области локалног економског развоја, енергетске ефикасности и одрживог развоја на територији Града Крагујевца за 2016. годину
Правилник о начину, поступку и критеријумима за остваривање права за доделу средстава из буџета Града Крагујевца за реализацију програма и пројеката удружења у области локалног економског развоја, енергетске ефикасности и одрживог развоја на територији Града Крагујевца
Исправка техничке грешке у Одлуци о изгледу и садржини образаца и садржини гласачког листића за спровођене избора за одборнике Скупштине Града Крагујевца


- "Сл. лист града Чачка", бр. 7/2016
Роковник изборних радњи за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Чачка
Одлука о проглашењу ванредне ситуације за територију Града Чачка услед наступања елементарне непогоде-поплаве
Решење о образовању Комисије за процену штете на грађевинским објектима настале након елементарне и друге непогоде
Решење о образовању Комисије за процену штете у пољопривреди настале након елементарне и друге непогоде
Решење о образовању Комисије за процену штете на локалним и некатегорисаним путевима настале након елементарне и друге непогоде
Решење о измени Решења о образовању Комисије за процену штете на грађевинским објектима настале након елементарне и друге непогоде
Решење о образовању Комисије за процену штете субјеката привредне делатности настале након елементарне и друге непогоде
Одлука о укидању ванредне ситуације за територију Града Чачка која је проглашена услед наступања елементарне непогоде-поплаве
Решење о изменама Решења о образовању Комисије за процену штете на грађевинским објектима настале након елементарне и друге непогоде
Колективни уговор Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју "Зрачак" Чачак
Колективни уговор Установе за физичку културу СЦ "Младост" Чачак
Колективни уговор ЈКП "Водовод" Чачак


- "Сл. лист општине Инђија", бр. 4/2016
Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2016. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду
Одлука о измени Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Инђија
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Инђија
Решење о додели средстава нво-социохуманитарним организацијама из буџета општине Инђија за 2016. годину (број: 55-75/2016-II од 19. јануара 2016. године)
Решење о образовању Комисије за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Инђија број: 6-1/2016-II
Решење о финансирању и суфинансирању програма и пројеката у култури из буџета општине Инђија у 2016. години, број: 644-2/2016-II
Правилник о додели бесповратних средстава за набавку нове прикључне механизације и опреме у сектору, грожђе, поврће (укључујући и печурке), цвеће и остали усеви у 2016. години на територији општине Инђија
Правилник о додели бесповратних средстава за набавку нове опреме за мужу и опреме за хлађење и складиштење млека у 2016. години на територији општине Инђија
Правилник о додели бесповратних средстава за набавку пчелињих друштава и нове опреме за пчеларство у 2016. години
Правилник о додели бесповратних средстава за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) у 2016. години на територији општине Инђија

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 24.5.2016. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 29/2016
- "Сл. лист града Лознице", бр. 5/2016
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 11/2016
- "Сл. лист града Шапца", бр. 5/2016
- "Сл. лист града Вршца", бр. 1, 3, 4 и 5/2016

- "Сл. лист АПВ", бр. 29/2016
Одлука о доношењу Акционог плана за спровођење стратегије развоја школског спорта у АП Војводини за 2016. годину

- "Сл. лист града Лознице", бр. 5/2016
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Лознице за 2016. годину
Одлука о одређивању боје гласачког листића за гласање на изборима за одборнике у Скупштину Града Лознице који су заказани за 24. април 2016. године
Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Градске изборне комисије


- "Сл. лист града Зајечара", бр. 11/2016
Програм организовања такси превоза на територији Града Зајечара за период 2016 - 2021. године
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Стручној служби за скупштинске послове Града Зајечара


- "Сл. лист града Шапца", бр. 5/2016
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Коцељева за 2016. годину
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Коцељева
Оперативни план одбране од поплава за воде II - реда општине Коцељева з 2016. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 23.5.2016. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 28/2016
- "Сл. лист града Београда", бр. 37, 38, 40, 43/2016
- "Сл. лист ЦГ", бр. 31/2016

- "Сл. лист АПВ", бр. 28/2016
Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину

- "Сл. лист града Београда", бр. 37, 38, 40, 43/2016
Одлука о измени и допуни Одлуке о Градској управи Града Београда
Одлука о употреби имена, грба и заставе Града Београда
Одлука о постављању станица за изнајмљивање бицикала на територији града Београда
Одлука о изради плана детаљне регулације за део подручја западно од Улице Тошин бунар (од Булевара Арсенија Чарнојевића до Улице прилаз) до Улице Марије Бурсаћ, градске општине Земун и Нови Београд
Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица: Тошин бунар, Трогирске, Петра Кочића и Скадарске, градска општина Земун
Одлука о изради плана детаљне регулиције за подручје између комплекса топлане, Улице савски насип, моста Газела и реке Саве, градска општина Нови Београд
Одлука о изради плана детаљне регулације Блока 18, Градска општина Нови Београд
Одлука о допунама Одлуке о располагању становима Града Београда
Одлука о начину, условима, критеријумима и мерилима за доделу пословног простора који је у јавној својини Града Београда у закуп под посебним условима у циљу подстицања самозапошљавања и проширења пословања
Одлука о начину, условима и критеријумима за избор корисника средстава у оквиру мера и активности за подршку развоја иновативних делатности и самозапошљавања које се финансирају из буџета Града Београда
Одлука о начину, условима и критеријумима за избор корисника средстава у оквиру мера и активности за подршку развоја женског предузетништва које се финансирају из буџета Града Београда
Одлука о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у туризму који се суфинансирају из буџета Града Београда
Одлука о одређивању ближих техничких и других услова за угоститељске објекте који се не категоризују, а који се налазе у стамбеним зградама
Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији града Београда за радну 2016/17. годину
Одлука о финансирању или суфинансирању пројеката из области унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Београда које реализују удружења
Одлуке о допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштите
Одлука о проглашењу заштићеног станишта "Велико блато"
Одлука о усвајању годишњег извештаја ликвидационог управника за 2015. годину о спроведеним радњама у поступку редовне ликвидације Установе културе "Југоконцерт" - Установа за музичко-сценску делатност у ликвидацији
Одлука о усвајању годишњег извештаја ликвидационог управника за 2015. годину о спроведеним радњама у поступку редовне ликвидације Установе културе " БЕЛЕФ центар" - у ликвидацији
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Звездара на утврђивању резултата избора за одборнике/це Скупштине Градске општине Звездара одржаних 24. априла 2016. године
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Нови Београд на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Нови Београд одржаних 24. априла 2016. године

План генералне регулације за насеље Угриновци градска општина Земун

План детаљне регулације подручја између улица: др Милутина Ивковића, Булевара ослобођења, Звечанске, Булевара мира, улице између Булевара мира и Булевара ослобођења, Хумске и Динарске, градска општина Савски венац
План детаљне регулације блокова 15 и 16 између улица Макензијеве, Алексе Ненадовића, Његошеве, Београдске и Трга Славија, општина Врачар

План детаљне регулације дела насеља Батајница - насеље "Шангај", општина Земун
План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у блоку на углу улица Угриновачке и Славонске, градска општина Земун


- "Сл. лист ЦГ", бр. 31/2016
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за реконструкцију магистралног пута М-2.3 Подгорица - Цетиње - Будва, дионица Угњи - Обзовица
Одлука о упозорењу Скупштини општине Гусиње
Одлука о измјени Одлуке о именовању лица одговорних за вршење децентрализованог и/или индиректног управљања претприступним фондовима Европске уније
Одлука о привременом ослобађању од прибављања визе за држављане Републике Казахстан
Правила државног протокола
Рјешење, број: 01-267/5
Рјешење, број: 01-283/4
Правилник о условима у погледу здравствене способности лица за пријем у службу у Војсци Црне Горе и саставу и начину рада војнољекарске комисије
Одлука о висини и начину плаћања накнада за коришћење добара националних паркова, обављање дјелатности и пружање услуга
Одлука о коришћењу и баланжирању јубиларног златног и сребрног кованог новца
Грански колективни уговор о измјенама и допунама Гранског колективног уговора за социјалну дјелатност
Кодекс понашања у продаји роба и пружању услуга на интернет тржишту Црне Горе

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 20.5.2016. године

- "Сл. лист града Панчева", бр. 6/2016
Програм унапређења социјалне заштите Града Панчева за 2016. годину
Правилник о систематизацији радних места у Дому културе "Вук Караџић" Омољица
Правилник о систематизацији радних места у Дому културе "Младост" Глогоњ
Правилник о систематизацији радних места у Заводу за заштиту Споменика културе у Панчеву
Правилник о систематизацији радних места у Дому омладине Панчево
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Историјском архиву у Панчеву
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској библиотеци Панчево


- "Сл. лист града Врања", бр. 6/2016
Одлука о измени и допуни Одлуке о Правобранилаштву општине Владичин Хан
Одлука о отуђењу, давању у закуп, прибављању и размени грађевинског земљишта у јавној својини општине Владичин Хан
Пословник о раду Општинске изборне комисије
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Владичин Хан расписаних за 24. априла 2016. године
Одлука о II. ребалансу буџета општине Босилеград за 2016. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о категоризацији општинских путева и улица на територији општине Босилеград
Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације
Одлука о мрежи основних школа на територији општине Босилеград

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 19.5.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 47/2016
- "Сл. гласник града Врања", бр. 5/2016
- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 4/2016
- "Сл. лист ЦГ", бр. 30/2016
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 21/2016

- "Сл. гласник РС", бр. 47/2016
Уредба о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2016. годину
Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма Основних академских студија Криминалистике, Форензичког инжењерства, Информатике и рачунарства и студијског програма основних струковних студија Криминалистике који се финансирају из буџета на Криминалистичко-полицијској академији за школску 2016/2017. годину
Одлука о емисији дугорочних државних хартија од вредности
Одлука о образовању Радне групе за борбу против кријумчарења дувана
Решење о разрешењу државног секретара у Министарству омладине и спорта
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о постављењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Полет", Пландиште
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Нуклеарни објекти Србије"
Решење о разрешењу и именовању члана Међуресорске радне групе за спровођење Анекса А Споразума о питањима сукцесије
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-4632/2016)
Решење о давању сагласности на Програм рада "ЈУП истраживање и развој" д.о.о. Београд за 2016. годину и финансијско пословање "ЈУП истраживање и развој" д.о.о. Београд за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа "Нуклеарни објекти Србије" за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Завода за унапређивање образовања и васпитања за 2016. годину
Решење о допуни Решења о утврђивању листе означених лица
Правилник о обрасцу пријаве за доделу средстава подстицаја
Правилник о условима за издавање и одузимање овлашћења за оцењивање усаглашености типа амбалаже, односно посуде под притиском или цистерне за транспорт опасног терета
Одлука Уставног суда РС број IУо-420/2013 којом се утврђује да одредбе члана 44. Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља Ваљево, број ДЗ- 01/1265 од 24. маја 2012. године, са изменама и допунама од 5. децембра 2012, 10. октобра 2013, 14. фебруара и 15. августа 2014, 30. априла, 8. маја и 12. августа 2015. године, у деловима којима су утврђени коефицијенти за обрачун и исплату плата запослених у Дому здравља Ваљево, нису у сагласности са законом
Одлука о избору судије (број 119-05-182/2016-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-181/2016-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-12/2016-01)
Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету словачке националне мањине
Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету ромске националне мањине
Правилник о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2016. годину
Наредба о одређивању условно забрањене зоне LY R8 Београд и условима за одвијање летења у условно забрањеној зони LY R8 Београд
Закључак председника Комисије за заштиту конкуренције (број 4/0-02-382/2016-01)
Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе "Сува планина"
Малопродајне цене дуванских прерађевина (ЈТ International а.д. Сента)

- "Сл. гласник града Врања", бр. 5/2016
Упутство за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Врања и Скупштине Градске општине Врањска Бања расписаних за 24. април 2016. године
Пословник Изборне комисије Града Врања
Одлука о расписивању избора за одборнике Скупштине Градске општине Врањска Бања
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2016. годину (Ребаланс 1)
Одлука о задуживању општине Сурдулица ради капиталног улагања
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Сурдулица за 2016. годину
Правилник о изменама и допунама Правилника о раду
Правилник о изменама и допунама Правилника о раду ЈП "Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Сурдулица"


- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 4/2016
Одлука о обрасцима за спровођење поступка избора за одборнике Скупштине Града Сремска Митровица расписаних за 24.04.2016. године
Рокови за обављање изборних радњи у поступку избора одборника у Скупштини Града Сремска Митровица који су расписани за 24. април 2016. године
Одлука о одређивању боје гласачког листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање на изборима за одборнике у Скупштини Града Сремска Митровица, који ће се одржати 24.04.2016. године


- "Сл. лист ЦГ", бр. 30/2016
Правилник о ближим условима које треба да испуњавају објекти намијењени обуци паса
Грански колективни уговор за здравствену дјелатност
Одлука о давању сагласности на измјене и допуне Плана расподјеле радио-фреквенција за дигиталну земаљску радио дифузију
Рјешење о додјели права на емитовање
Списак подносилаца пријава чије су пријаве потпуне и поднијете у предвиђеном року
Рјешење, којим се MONTENEGRO AIRLINES-у АД, Подгорица, издаје Оперативна лиценца за обављање комерцијалног ваздушног превоза, број: 02/2-149/1-16


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 21/2016
Рјешење о одређивању одборника који ће присуствовати закључењу брака
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Шипчаничка гора" у Подгорици
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Толоши 1" - измјене и допуне у Подгорици
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Тузи 2" у Подгорици
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Тузи 3" у Подгорици
Одлука о задужењу Општине Херцег Нови
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о буџету Општине Херцег Нови за 2016. годину
Одлука о допунама Одлуке о одређивању насеља, улица и тргова у Херцег Новом
Одлука о ослобађању плаћања накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта Фондације "Александар Дуковић"
Одлука о преносу права оперативног управљања објектом постројења за прераду отпадних вода у Немилој
Одлука о усвајању Плана заштите и спашавања од земљотреса на територији Општине Херцег Нови
Одлука о доношењу Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Стара Бања - Игало" за УП 122 и УП 168, са Стратешком процјеном утицаја на животну средину за Измјене и допуне ДУП-а "Стара Бања - Игало" за УП 122 и УП 168
Одлука о утврђивању локације за изградњу локалног објекта од општег интереса - трафостанице MBTS 10/0,4 kv, 2 х 1000 kVA, "Барингтон" у Мељинама, општина Херцег Нови
Одлука о утврђивању локације за реконструкцију Парохијалног дома Српске православне парохије Кућанске, као локалног објекта од општег интереса

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 18.5.2016. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 26/2016
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 29 и 30/2016
- "Сл. лист града Чачка", бр. 5/2016
- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 3/2016

- "Сл. лист АПВ", бр. 26/2016
Решење о изменама Решења о установљавању ловишта "Кошава"
Решење о изменама Решења о установљавању ловишта "Lupus"
Решење о престанку важења Решења о установљавању ловишта "Рибњак Колут"
Решење о престанку важења Решења о давању ловишта "Рибњак Колут" на газдовање
Решење о престанку важења Решења о давању ловишта "Паланачки рит" на газдовање
Решење о изменама Решења о установљавању ловишта "Сонта"
Решење о изменама Решења о установљавању ловишта "Курјачица"
Решење о изменама Решења о установљавању ловишта "Јегричка - мали бент"
Решење о изменама Решења о установљавању ловишта "Ченејски салаши"
Решење о изменама Решења о установљавању ловишта "Капетански рит"
Решење о установљавању ловишта "Рибњак - Капетански рит"
Решење о изменама Решења о установљавању ловишта "Западна Бачка"


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 29 и 30/2016
Оперативни план за одбрану од поплава на територији Града Новог Сада за воде II реда и унутрашње воде за 2016. годину
Решење о измени и допуни Решења о одређивању правних лица која су у складу са својом делатношћу оспособљена за заштиту и спасавање становништва, материјалних и културних добара у случају опасности изазваних елементарним непогодама и другим несрећама на територији Града Новог Сада
Решење о измени Решења о програму инвестиционих активности за потребе директних корисника буџета Града Новог Сада у 2016. години
Решење о измени Решења о програму инвестиционих активности за Предшколску установу "Радосно детињство" Нови Сад за 2016. годину
Одлука о изменама Одлуке о спровођењу програма стручне праксе на територији Града Новог Сада у 2016. години
Решење о образовању и именовању Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2016. годину
Решење о измени Решења о одређивању посебних паркиралишта на територији Града Новог Сада
Решење о заштити јавних површина у Улици браће Поповић у Новом Саду
Решење о постављању успоривача брзине и саобраћајне сигнализације у Улици Веселина Маслеше у Новом Саду
Решење о одређивању једног паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Косте Рацина код к. бр. 31 у Новом Саду
Решење о одређивању једног паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици браће Кркљуш код к. бр. 15 у Новом Саду
Решење о постављању уређаја за давање звучних сигнала и уређаја дисплеја времена на семафоризованим раскрсницама у Новом Саду

Решење о постављању саобраћајне опреме - огледала у раскрсници некатегорисаног пута и Григовачког пута у Сремској Каменици


- "Сл. лист града Чачка", бр. 5/2016
Акциони план запошљавања Града Чачка за 2016. годину
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Чачка за 2015. годину
Програм развоја спорта у Граду Чачку за период 2016 - 2018. године
План детаљне регулације "Кошутњак 1 - Младост"
План детаљне регулације "Кошутњак 3"
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације "Центар" у Чачку
Одлука о изради измена и допунама Плана генералне регулације "Индустријска зона, комплекси болнице и касарне" у Чачку
Одлука о грађевинском земљишту
Одлука о измени и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера
Програм локалног економског развоја за 2016. годину
Одлука о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја за 2016. годину
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије Града Чачка за 2016. годину
Одлука о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2016. години
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Чачка за 2015. годину
Правилник о финансијског подршци породици за новорођену децу у 2016. години
Решење о износу месечне накнаде дела цене боравка детета у Предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице
Решење о субвенционисаној цени комуналних услуга породици са троје и више деце и/или дететом са сметњама у развоју у 2016. години
Закључак Уставног суда о оцени законитости Одлуке о условима за држање и заштиту домаћих животиња на територији Града Чачка
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна Плана генералне регулације "Центар" у Чачку
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна Плана генералне регулације "Индустријска зона, комплекси болнице и касарне" у Чачку
Одлука о изменама Статута Предшколске установе "Радост" Чачак


- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 3/2016
Одлука о изради Плана детаљне регулације између улица Јованке Габошац, Јовице Трајковића и Стевана Сремца, Град Сремска Митровица
Одлука о признавању права на суфинансирање трошкова вантелесне оплодње
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Сремска Митровица
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних, огласних и других објеката
Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима грађана у области социјалне заштите на територији Града Сремска Митровица
Допуна Програма за постављање монтажних и других објеката на јавним површинама за 2016. годину
Допуна програма уређења, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града Сремска Митровица за 2016. годину
Закључак са допуном Програма развоја здравствене заштите Града Сремска Митровица за 2015/2016. годину
Решење о образовању Стамбене комисије Скупштине Града Сремска Митровица
Правилник о раду Прихватилишта за жене и децу жртве породичног насиља и жртве трговине људима - "Сремске сигурне куће" у Граду Сремска Митровица
Решење о образовању Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Сремска Митровица


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 17.5.2016. године

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2016
- "Сл. лист града Београда", бр. 35 и 36/2016
- "Сл. гласник града Врања", бр. 4/2016
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 19 и 20/2016

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2016
Правилник о плану уџбеника за стручне предмете у стручним школама

- "Сл. лист града Београда", бр. 35 и 36/2016
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део подручја западно од Улице Тошин бунар (од Булевара Арсенија Чарнојевића до Улице прилаз) до Улице Марије Бурсаћ, градске општине Земун и Нови Београд
Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Обреновац о Ценовнику основних комуналних производа и услуга
Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Обреновац о Ценовнику осталих комуналних услуга
Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда - Установе културе од националног значаја

Решење о одређивању улица за пешачки саобраћај на територији Града Београда - пешачке зоне
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за подручје између Комплекса топлане, Улице савски насип, моста Газела и реке Саве, Градска општина Нови Београд
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације Блока 18, Градска општина Нови Београд
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Тошин бунар, Трогирске, Петра Кочића и Скадарске, Градска општина Земун
Извештај о укупним резултатима избора за одборнике Скупштине Градске општине Земун одржаних 24. априла 2016. године


- "Сл. гласник града Врања", бр. 4/2016
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације зоне 1 у Врању
Одлука о изради измена и допуна Генералног урбанистичког плана Врања
Одлука о изради измена и допуна Просторног плана Града Врања
План детаљне регулације Доњи Асамбаир 1 у Врању
Одлука о ангажовању ревизора за завршни рачун буџета Града Врања за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о одређивању максималног броја запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе - Града Врања за 2015. год.


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 19 и 20/2016
Одлука о измјени Одлуке о одређивању одборника који присуствују закључењу брака 1
Правилник о заштитном знаку на униформи запослених који врше послове заштите лица и имовине Општине Бар
Правилник о униформи запослених који врше послове заштите лица и имовине у Општини Бар
Одлука о продужењу примјене плана постављања привремених објеката за територију Општине Будва за период од 01.04.2013. до 31.12.2015. године
Одлука о доношењу Плана заштите и спашавања од пожара
Одлука о финансирању рада геронто домаћица
Програм мјера за подстицај развоја пољопривреде за 2016. годину
Програм мјера за подстицај руралног и одрживог развоја
Одлука о оснивању Мјесне заједнице Бандићи
Одлука о оснивању Мјесне заједнице Спуж
Одлука о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама
Одлука о постављању, односно грађењу и уклањању приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом на територији Општине Даниловград
Одлука о усвајању Споразума о сарадњи Скупштине општине Даниловград и невладиних организација
Програм уређења простора Општине Даниловград за 2016. годину
Одлука о утврђивању акустичних зона на територији општине Даниловград
Закључак о усвајању Извјештаја о стању уређења простора општине Даниловград за 2015. годину
Одлука о измјени и допуни Одлуке о стипендирању студената
Одлука о приступању изради Локалне студије локације за изградњу mHE "Врбница"
Одлука о порезу на непокретности
Програм уређења простора Општине Херцег Нови за 2016. годину
Програм рада Скупштине општине Херцег Нови за 2016. годину
Одлука о зарадама локалних функционера
Одлука о зарадама и другим примањима општинских службеника и намјештеника
Одлука о измјени и допуни Просторно - урбанистичког плана Општине Никшић
Одлука о измјенама Одлуке о локалним комуналним таксама

Одлука о измјени и допуни одлуке о изради Урбанистичког пројекта „Врела"- Стамбено туристички објекти
длука о доношењу Локалне студије локације за изградњу МХЕ "Калудра 2"
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичко гплана "Јасиковац Поље"-1 фаза
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Лугови и Доњи Талум"-1 фаза реализације
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Рудеш III" - I фаза реализације
Одлука о доношењу Локалне студије локације за кат. парцелу бр. 1779/5 КО Буче
Одлука о усвајању Општинског Плана за заштиту и спашавање од земљотреса
Одлука о водоснабдијевању на сеоском подручју Општине Беране
Програм јавних радова у Општини Беране за 2016. годину
Једногодишњи програм уређења простора за 2016. годину
Закључак о прихватању Извјештаја о стању уређења простора Општине Беране за 2015. годину
Одлука о усвајању Акционог плана за 2016. годину, Стратешког плана развоја Општине Мојковац од 2012. до 2019. године
Одлука о измјенама Одлуке о Етичкој комисији за локалне службенике и намјештенике
Закључак и Извјештај о реализацији Акционог плана за 2015. годину Стратешког плана развоја Општине Мојковац 2012-2019
Закључак и Извјештај о раду Предсједника Општине Мојковац за 2015. годину
Програм подизања спомен - обиљежја
Закључак и Извјештај о стању уређења простора за 2015. годину

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 16.5.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 46/2016
- "Сл. лист АПВ", бр. 27/2016
- "Сл. гласник града Врања", бр. 3/2016

- "Сл. гласник РС", бр. 46/2016
Одлука о образовању Радне групе за израду Предлога акционог плана за подизање капацитета у трговини у земљама западног Балкана
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Национални парк Копаоник" за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Акредитационог тела Србије за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Института за стандардизацију Србије за 2015. годину
Решење о уступању робе без накнаде (05 број 404-4256/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4438/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4346/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4387/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4386/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4292/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4385/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4437/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4384/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4433/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4383/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4330/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4388/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4435/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4288/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4291/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4430/2016)
Решење о разрешењу дужности судског вештака (број 740-05-00788/2010-03)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 293-1/16)
Листа о измени Листе средстава за заштиту биља на основу издатих решења о регистрацији средстава за заштиту биља
Одлука о допуни Одлуке о избору заменика јавног тужиоца (А број 761/15)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-52/2016-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-93/2016-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-110/2016-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-111/2016-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-114/2016-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-127/2016-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-148/2016-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-157/2016-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-109/2016-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-126/2016-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-9/2016-01)
Решење о давању сагласности за пренос портфеља неживотног осигурања
Одлука о додели мандата народних посланика Народне скупштине
Правилник о ликвидности брокерско-дилерског друштва
Правилник о изменама и допунама Правилника о правилима понашања инвестиционог друштва приликом пружања услуга
Правилник о минималним техничким и организационим условима за издавање дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева пружаоца медијске услуге
Правилник о минималним условима за пружање медијске услуге и критеријумима за одлучивање у поступку издавања дозволе за пружање медијске услуге на основу спроведеног јавног конкурса
Правилник о уступању неискоришћених права јавних медијских сервиса на емитовање радијских, телевизијских и других медијских садржаја од изузетног значаја
Решење о престанку рада на положају руководиоца Сектора за опште и заједничке послове стручне службе Заштитника грађана
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-07-00-0393/15-11)
Решење о допуни Решења о овлашћењу (број O6-1/2016)
Решење о измени и допуни Решења о овлашћењу (број O6-3/2012)
Индекси потрошачких цена за април 2016. године
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка Ђердап
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("Велетабак" д.о.о.)


- "Сл. лист АПВ", бр. 27/2016
Извештај о коначним резултатима избора за посланике у Скупштини Аутономне покрајине Војводине

- "Сл. гласник града Врања", бр. 3/2016
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Трговиште за 2016. годину
Одлука о допуни Одлуке о запошљавању теже запошљивих незапослених лица
Одлука о блокади пута
Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији Административног центра Босилеграда
Правилник о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди као финансијске подршке пољопривредним произвођачима у унапређењу и развоју пољопривредне производње
Одлука о утврђивању укупне висине средстава за појединачна давања за суфинансирање пројеката из буџета Града Врања ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2016. години
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Генералног урбанистичког плана Врања на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Плана генералне регулације зоне 1 у Врању на животну средину
Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измена и допуна Просторног плана Града Врања

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 13.5.2016. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47/2016
- "Сл. лист града Крушевца", бр. 1/2016
- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 2/2016
- "Сл. лист ЦГ", бр. 29/2016

- "Сл. лист града Ниша", бр. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47/2016

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2016. годину
Одлука о одлагању плаћања дугованог пореза по основу изворних прихода општине Дољевац
Одлука о измени Одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Дољевац
Друга измена Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац, у 2016. години

Записник о раду Градске изборне комисије Ниш на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Града Ниша, који су одржани 24. априла 2016. године
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Медијана на утврђивању резултата избора за одборнике у Скупштини Градске општине Медијана, који су одржани 24. априла 2016. године
Записник о раду Општинске изборне комисије на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Пантелеј, одржаних 24. априла 2016. године
Записник о раду Општинске изборне комисије Градске општине Палилула на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Палилула, који су одржани 24. априла 2016. године
Записник о раду Општинске изборне комисије на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Нишка Бања, одржаних 24. априла 2016. године
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Црвени Крст на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Црвени Крст, који су одржани 24. априла 2016. године
Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине општине Гаџин Хан, одржаних 24. априла 2016. године
Извештај о резултатима избора за одборнике Скупштине општине Дољевац
Записник о утврђивању резултата локалних избора за одборнике Скупштине општине Мерошина одржаних 24.04.2016. године
Записник о раду Изборне комисије Житорађа на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине општине Житорађа, који су одржани 24. априла 2016. године
Записник о раду Изборне комисије општине Димитровград на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине општине Димитровград, одржаних 24. априла 2016. године
Записник о раду Општинске изборне комисије на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине општине Сврљиг, одржане дана 24. априла 2016. године

Одлука о расписивању поновних избора за одборнике Скупштине Града Ниша
Одлука о броју бирача и броју, облику, изгледу и садржини гласачког листића за избор одборника Скупштине Града Ниша на поновљеним изборима 30.04.2016. године
Одлука о одређивању штампарије и изгледа гласачког листића, контролног листа за проверу исправности гласачке кутије и другог изборног материјала за гласање на поновљеним изборима за одборнике Скупштине Града Ниша за 30.04.2016. године
Решење о одређивању броја, назива и адреса бирачких места на којима ће се поновити избори за одборнике Скупштине Града Ниша

Одлука о утврђивању састава бирачких одбора за спровођење поновљених избора који су расписани за 30. април 2016. године
Одлука којом се прописују обрасци за спровођење за избора за одборнике Скупштине Града Ниша на поновљеним изборима за одборнике Скупштине Града Ниша расписаним за 30. април 2016. године
Одлука о измени Одлуке о броју бирача и броју, облику, изгледу и садржини гласачког листића за избор одборника Скупштине Града Ниша на поновљеним изборима 30.04.2016. године
Одлука о измени Одлуке о одређивању штампарије и изгледа гласачког листића, контролног листа за проверу исправности гласачке кутије и другог изборног материјала за гласање на поновљеним изборима за одборнике Скупштине Града Ниша за 30.04.2016. године

Записник о раду Градске изборне комисије Ниш на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Града Ниша, који су одржани 24. априла 2016. године и 30. априла 2016. године

Одлука о коначним резултатима Општинске изборне комисије за одборнике Скупштине општине Сврљиг одржаних дана 24. априла 2016. године
Записник о раду Изборне комисије општине Пирот на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине општине Пирот одржаних дана 24. априла 2016. године

Записник о раду Изборне комисије Градске општине Медијана на утврђивању резултата избора за одборнике у Скупштини Градске општине Медијана, који су одржани 07. маја 2016. године
Записник о раду Општинске изборне комисије на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Нишка Бања одржаних 24. априла 2016. године

- "Сл. лист града Крушевца", бр. 1/2016
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у локалној самоуправи - Граду Крушевцу
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за планове Града Крушевца
Одлука о стављању ван снаге Одлуку о претварању (конверзији) од ИМК "14.октобар"
Одлука о допуни Одлуке о мрежи основних школа на територији Града Крушевца
Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину
План детаљне регулације "Индустријска зона Кошеви" у Кошевима
Измену Плана детаљне регулације дела блокова А3 и А4 у стамбено пословном комплексу Расадник 1 у Крушевцу
Одлука о изради Плана генералне регулације излетишта Јастребац
Решење о измени и допуни Решења о утврђивању висине закупнине за коришћење пословног простора
Решење о образовању Комисије за израду Плана одрживе урбане мобилности Града Крушевца - SUMP
Решење о суфинансирању и финансирању Програма од јавног интереса за Град Крушевац у области борачко инвалидске заштите у 2016. години
Решење о образовању Комисије за реализацију Пројекта "Municipal energy efficiency and managemen project (MEEMP) Serbia"
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Крушевца за 2016. годину
Одлука о издвајању средстава за субвенционисање премије осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња
Одлука о издвајању средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава
Одлука о издвајању средстава за исплату камата на кредите које додељује пословна банка
Одлука о издвајању средстава за регресирање трошкова вештачког осемењавања крава на територији Града Крушевца
Измене и допуне Програма унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Крушевца у 2016. години
Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја Плана генералне регулације излетишта Јастребац на животну средину
Решење о измени и допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац
Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац
Решење о измени и допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац
Решење о измени Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац

- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 2/2016
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима који чине систем јавног сектора Града Сремска Митровица за 2015. годину
Одлука о јавном линијском превозу путника на територији Града Сремска Митровица
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Булевара Константина Великог, насеља Стари мост, улица Босутски пут и улица Ђуре Даничића, Град Сремска Митровица
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације радне зоне - Panonia Energy у к.о. Шуљам, Град Сремска Митровица
Одлука о изради Плана детаљне регулације радне зоне - логистички центар к.о. Сремска Рача, Град Сремска Митровица
Одлука о изради Плана детаљне регулације радне зоне - извориште воде румског водовода к.о Јарак, Град Сремска Митровица
Одлука о приступању Града Сремска Митровица Националној асоцијацији канцеларија за младе
Програм уређења, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града Сремска Митровица у 2016. години
Решење о одређивању цене Службеног листа Града Сремска Митровица
Исправка грешке Плана генералне регулације 11/2009

- "Сл. лист ЦГ", бр. 29/2016
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради реконструкције магистралног пута М -2 Подгорица - Петровац од кружног тока за аеродром Голубовци до кружног тока почетак обилазнице Голубовци, Дионица II
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о Контролној листи за извоз и увоз робе за 2016. годину
Одлука о преносу права располагања на непокретностима у својини Црне Горе, Главном граду Подгорица, без накнаде, ради остварења јавног интереса - изградње градског позоришта
Правилник о измјени Правилника о привремено резервисаном ваздушном простору Црне Горе и привременим или сталним ограничењима у ваздушном простору Црне Горе
Правилник о измјенама и допуни Правилника о облику и садржини годишње пријаве за обрачунавање и плаћање пореза на доходак физичких лица
Одлука о измјенама и допунама Програма обавезних имунизација становништва против одређених заразних болести на територији Црне Горе за 2016. годину
Правилник о допуни правилника о систему обиљежавања, вођењу евиденција и праћењу јединице крви и компоненти крви од даваоца до примаоца крви, као и од примаоца до даваоца крви и праћењу озбиљних нежељених догађаја и озбиљних нежељених реакција
Правилник о измјенама правилника о начину идентификације и регистрације говеда и вођењу регистара и електронске базе података
Рјешење,број: 03/13-2/6-16
Правилник о дозволама и организацијама за оспособљавање контролора летења
Рјешење,број: 02/2-585/5-12
Рјешење, број: 02/2-151/2-16
Одлука о доношењу допуне Програма кредитирања младих у бизнису
Одлука о доношењу допуне Програма кредитирања почетника у бизнису - start up
Одлука о доношењу допуне Програма кредитирања високошколаца
Одлука о доношењу допуне Програма подршке развоју предузетништва
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за жељезнички саобраћај у Министарству саобраћаја и поморства
Рјешење о постављењу генералне директорице Директората за државне путеве у Министарству саобраћаја ипоморства
Рјешење о престанку мандата в.д. генералног директора Директората за друмски саобраћај у Министарству саобраћаја и поморства
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за друмски саобраћај у Министарству саобраћаја и поморства
Рјешење о одређивању в.д. генералног директора Директората за управљање здравством у Министарству здравља
Рјешење о одређивању в.д. генералног директора Директората за имовинско правне послове у Министарству финансија
Рјешење о опозиву генералног конзула у Генералном конзулату Црне Горе у Њујорку - Сједињене Америчке Државе
Рјешење о постављењу генералног конзула у Генералном конзулату Црне Горе у Њујорку - Сједињене Америчке Државе
Рјешење о разрјешењу члана Одбора директора Друштва са ограниченом одговорношћу "Регионални ронилачки центар за подводно деминирање и обуку ронилаца"- Херцег Нови
Рјешење о именовању члана Одбора директора Друштва са ограниченом одговорношћу "Регионални ронилачки центар за подводно деминирање и обуку ронилаца"- Херцег Нови
Рјешење о разрјешењу члана Одбора директора ХТП "Милочер" д.о.о. Будва
Рјешење о именовању члана Одбора директора ХТП "Милочер" д.о.о. Будва
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за промоцију информационог друштва у Министарству за информационо друштво и телекомуникације
Рјешење о престанку мандата в.д. секретара Министарства економије
Рјешење о именовању државног секретара у Министарству економије
Рјешење о именовању директора Фонда за здравствено осигурање Црне Горе
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Завода за запошљавање Црне Горе
Рјешење о именовању члана Управног одбора Завода за запошљавање Црне Горе
Рјешење о постављењу генералног директора Директората за водопривреду у Министарству пољопривреде и руралног развоја

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 12.5.2016. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 32 и 33/2016
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 28/2016
- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 1/2016
- "Сл. гласник града Врања", бр. 1 и 2/2016

- "Сл. лист града Београда", бр. 32 и 33/2016
Правилник о општем обрасцу записника о инспекцијском надзору из изворне надлежности Града Београда
Одлука о утврђивању укупног броја бирача уписаних у јединствени бирачки списак који се води за подручје општине Београд - Раковица
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град (први ребаланс) за 2016. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе Градске општине Стари град
Решење о изменама и допунама Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације Градске општине Стари град
Одлука о утврђивању и објављивању коначног броја бирача за подручје Града Београда - Градска општина Барајево
Упутство о раду трезора Градске општине Лазаревац
Одлука о коначном броју уписаних бирача у бирачки списак који се води за Градску општину Сурчин

Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2015. годину
Одлука о утврђивању и објављивању коначног броја бирача на територији Градске општине Земун


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 28/2016
Извештај о укупним резултатима избора за одборнике Скупштине Града Новог Сада одржаних 24. априла 2016. године
Решење о утврђивању цене услуге привременог смештаја у прихватилиште и прихватну станицу за одрасла и стара лица у оквиру Геронтолошког центра "Нови Сад"
Решење о одређивању повременог паркиралишта у дворишту Завода за трансфузију крви у Новом Саду
Решење о одређивању повремених паркиралишта у непосредној близини објеката "Новосадског сајма" у Новом Саду


- "Сл. лист града Сремска Митровица", бр. 1/2016
Одлука са Планом детаљне регулације новог гробља у Салашу Ноћајском
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Вука Караџића, Светозара Милетића, Илариона Руварца и Паробродске - блок хотела Сирмијум
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између Улице Прве Јалијске и Филипа Вишњића - блок "Бара Јалија-запад"
Одлука о изради Плана генералне регулације целине 2 - источни део Града Сремска Митровица
Закључак са Програмом одржавања и уређења градске плаже у Сремској Митровици за 2016. годину
Закључак са Програмом одржавања паркова, зелених и рекреационих површина са Планом санације заштићеног дрвореда платана и планом уклањања штетне вегетације на територији Града Сремска Митровица у 2016. години
Закључак са Програмом одржавања чистоће на јавним површинама за 2016. годину
Одлука са Програмом пословања са Планом јавних набавки за 2016. годину Предузећа "Сирмијум пут" д.о.о. Сремска Митровица
Решење о образовању Комисије за прибављање непокретности у јавну својину непосредном погодбом уз накнаду


- "Сл. гласник града Врања", бр. 1
и 2/2016
Одлука о промени Статута Града Врања
Одлука о организацији Градске управе Града Врања
Одлука о одређивању максималног броја запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе - Града Врања за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о такси превозу путника на територији Града Врања
Одлука о измени Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на територији Града Врања
Одлука о допуни Одлуке о накнадама за услуге које врши Градска управа Града Врања
Одлука о Географском информационом систему Града Врања
Одлука о задуживању Града Врања ради капиталних улагања
Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини за 2016. годину
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину са Финансијским планом
Одлука о додељивању искључивог права Јавном предузећу "Водовод" у Врању за обављање делатности пружања услуга које су предмет јавне набавке
Правилник о финансијској подршци породици за новорођену децу у 2016. години
Правилник о ближим условима, критеријумима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу у 2016. години
Одлука о додели средстава за финансирање и суфинансирање пројеката из области културе за прву половину 2016. године
Решење о образовању Комисије за издавање одобрења за обављање такси превоза на територији Града Врања
Одлука о додели јавних признања у 2016. години за дан Градске општине, 26. јануар - Дан ослобођења Врањске бање 1878. године
Исправка Одлуке о локалним комуналним таксама
Исправка Одлуке о буџету (Босилеград)

Одлука о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе општине Владичин Хан за 2015. годину
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације
Решење о измени Решења о образовању Локалног савета за запошљавање општине Владичин Хан
Правилник о измени Правилника о звањима, занимањима и коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у Општинској управи општине Владичин Хан
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у општини Сурдулици за 2015. годину по организационим облицима
Одлука о Географском информационом систему општине Сурдулица
Одлука о I. ребалансу буџета општине Босилеград за 2016. годину
Одлука о максималном броју запослених у сваком организационом облику у систему локалне самоуправе у 2015. години
Одлука о додели субвенција Дому здравља у Босилеграду
Одлука о измени Одлуке о превозу у друмском саобраћају на територији општине Босилеград
Одлука о доношењу Плана генералне регулације Босилеграда

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 11.5.2016. године

- "Сл. лист града Смедерева", бр. 2/2016
- "Сл. лист општина Срема", бр. 14/2016
- "Сл. лист ЦГ", бр. 28/2016

- "Сл. лист града Смедерева", бр. 2/2016
Одлука о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Града Смедерева за 2015. годину
Измене и допуне Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне и Индустријског парка у Смедереву
Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на територији Града Смедерева за 2016. годину
Годишњи програм мера и радова за смањење ризика од поплава на водотоцима II реда на територији Града Смедерева за 2016. годину
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Смедерева за 2016. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о приступању оснивања Слободне зоне Смедерево
Закључак којим се усваја Локални акциони план запошљавања за 2016. годину


- "Сл. лист општина Срема", бр. 14/2016
Одлука о такси превозу путника
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације
Закључак о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на подручју општине Стара Пазова за 2016. годину


- "Сл. лист ЦГ", бр. 28/2016
Уредба о групама послова и коефицијентима за зараде полицијских службеника
Одлуку о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за изградњу Депоније на територији Општине Подгорица у КО Лутово за потребе изградње аутопута Бар - Бољаре, дионица Смоковац - Матешево
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за изградњу улазног и излазног портала тунела "Вјетерник" на аутопуту Бар - Бољаре, дионица Смоковац - Матешево
Рјешење, Бр. 01-284/4
Рјешење, Бр. 01-310/4
Рјешење, Бр. 01-834/2
Правилник о измјенама и допуни Правилника о начину, поступку и вредновању критеријума за упис ученика у гимназију
Рјешење о издавању лиценце Јавној установи Средњој стручној школи "Иван Ускоковић" из Подгорице
Рјешење UP I број 630-125/2016-5
Правилник о ближим условима за увоз и транзит животиња и производа животињског поријекла
Правилник о условима које треба да испуњавају правна лица која врше едукацију лица одговорних за промет и употребу средстава за заштиту биља
Правилник о условима за производњу и промет садног материјала ароматичног, зачинског и љековитог биља
Рјешење, Број: UP/I-02-163/2015-4
Рјешење, Број: 01-104/1-2
Рјешење, Број: 01-154/1-2
Одлука о расписивању јавног конкурса за додјелу права на пружање AVM услуга на захтјев посредством друге DVB-T2 мреже са националним покривањем - MUX 2
План расподјеле радио-фреквенција из опсега 7125-7425 MHz за фиксне везе
План расподјеле радио-фреквенција из опсега 7725-8275 MHz за фиксне везе
План расподјеле радио-фреквенција из опсега 8275-8500 MHz за фиксне везе
План расподјеле радио-фреквенција из опсега 7425-7725 MHz за фиксне везе
Тарифа за крузере АД "Port of Adria" Бар
Тарифа лучких накнада и других услуга

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 10.5.2016. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 40/2016
- "Сл. лист града Суботице", бр. 14/2016
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 3/2016
- "Сл. лист града Ужица", бр. 6/2016
- "Сл. лист општине Шид", бр. 5/2016
- "Сл. лист ЦГ", бр. 27/2016

- "Сл. лист града Ниша", бр. 40/2016
Одлука о броју и облику гласачког листића за избор одборника Скупштине Града Ниша расписаних за 24. април 2016. године
Одлука о измени Одлуке којом се прописују обрасци за спровођење избора за одборника Скупштине Града Ниша
Одлука о изгледу и садржини гласачког листића за избор одборника Скупштине Града Ниша 24. април 2016. године
Одлука о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Пирот, расписаних за 24. април 2016. године
Одлука о одређивању броја, изгледа и боје гласачког листића, контролног листа за проверу исправности гласачке кутије и другог изборног материјала за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Пирот, расписаних за 24. април 2016. године
Одлука о облику и садржини образаца за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Пирот, расписаних за 24. април 2016. године
Одлука о одређивању штампарије и изгледа гласачког листића, контролног листа за проверу исправности гласачке кутије и другог изборног материјала за гласање на изборима за одборника Скупштине општине Бела Паланка, који су расписани за 24. април 2016. године
Одлука о облику и садржини образаца за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике у Скупштини општине Бела Паланка, расписаних за 24. април 2016. године
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Сврљиг за 2016. годину


- "Сл. лист града Суботице", бр. 14/2016
Правила Стамбено-кредитног пронаталитетног фонда Града Суботице (пречишћени текст)
Правилник о мерама у случају доцње корисника средстава Фонда (пречишћени текст)
Правилник о начину остваривања права на обезбеђење учешћа за банкарски стамбени кредит (пречишћени текст)


- "Сл. лист града Сомбора", бр. 3/2016
Одлука о првим изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о другим изменама и допунама Одлуке о субвенционисању цена комуналних услуга
Одлука о другим изменама и допунама о оснивању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање "Урбанизам" и заштиту споменика културе
Одлука о доношењу измена и допуна Плана детаљне регулације блокова 76 и 77 у Сомбору
Одлука о ангажовању екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Града Сомбора за 2015. годину


- "Сл. лист града Ужица", бр. 6/2016
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Градска топлана" Ужице којом су утврђене цене услуге грејања
Правилник о условима и начину остваривања права на бесплатан и регресиран превоз деце и ученика
Правилник о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама у Граду Ужицу за 2016. годину
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ужица за 2016. годину
Исправка ПГР Крчагово (29/2015)


- "Сл. лист општине Шид", бр. 5/2016
Оперативни план од одбране од поплава на територији општине Шид за 2016. годину
Програм развоја спорта у општини Шид за период 2015 - 2018
Одлука о ангажовању екстерног ревизора
Одлука о оснивању и именовању Савета за безбедност општине Шид
Измена и допуна Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Шид за 2016. годину


-
"Сл. лист ЦГ", бр. 27/2016
Уредба о измјени Уредбе о начину обавезне провјере способности, ближим критеријумима и начину оцјењивања кандидата за вршење послова радног мјеста у државном органу
Одлука о измјени Одлуке о организовању јавних установа центара за социјални рад
Одлука о измјени Одлуке о одређивању министарстава која имају државне секретаре
Правилник о начину издавања, употребе и садржини факсимила
Рјешење о стандарду занимања пиротехничар/пиротехничарка
Правилник о условима за производњу и промет садног материјала украсног биља
Правилник о ближим условима које треба да испуњавају објекти и опрема за држање и узгој кока носиља
Правилник о начину вршења службених контрола производа животињског поријекла намијењених исхрани људи
Програм обавезних мјера здравствене заштите животиња у 2016. години
Правилник о измјенама и допуни Правилника о техничким захтјевима и процедурама за обављање ваздушних операција

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 9.5.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 45/2016
- "Сл. лист града Суботице", бр. 9 и 18/2016
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 9/2016
- "Сл. лист града Шапца", бр. 4/2016
- "Сл. лист града Панчева", бр. 5/2016
- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 10/2016
- "Сл. лист општине Шид", бр. 4/2016

- "Сл. гласник РС", бр. 45/2016
Уредба о утврђивању Програма подстицања привредног развоја Подриња у 2016. години
Уредба о изменама Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе
Одлука о емисији државних записа Републике Србије
Одлука о образовању Комисије за давање предлога Влади за избор и спровођење модела стратешког развоја Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд
Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину
Одлука о допуни Одлуке о образовању Међуресорног радног тела за планирање, праћење и координацију политика у области конкурентности и запошљавања
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта Друштвеног предузећа Фабрика кондиторских производа Раваница д.о.о. Ћуприја
Решење о поништењу Акта о вредновању, избору, финансирању и праћењу пројеката из Програма основних истраживања и основних усмерених истраживања за период од 2016. до 2020. године и Програма истраживања у области технолошког развоја за период од 2016. до 2019. године
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-4284/2016)
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-4368/2016)
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа "Национални парк Ђердап" за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи обрачун Фонда солидарности за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Бачки Петровац, Република Србија и града Kirchheim unter Teck, Савезна Република Немачка
Решење о давању сагласности на Одлуку о потврђивању споразума о сарадњи и пријатељству између града Београда, Република Србија и града Берна, Швајцарска Конфедерација
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-3875/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-3876/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-4112/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-4255/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-4249/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-4251/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-4250/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-4253/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-4360/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-4194/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-4372/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-4424/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-4254/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-4425/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-4536/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-4537/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-4538/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-4539/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4174/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4197/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4198/2016)
Правилник о утврђивању Годишњег програма пострегистрационе контроле средстава за заштиту биља за 2016. годину
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/302 од 25. фебруара 2016. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/137 од 26. јануара 2016. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/283 од 24. фебруара 2016. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури
Решење о престанку обављања делатности извршитеља (број 740-08-0001761/2014-22)
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 294-1/16)
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 294-2/16)
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 294-3/16)
Решење о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 294-4/16)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-59/2016-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-64/2016-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-82/2016-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-84/2016-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-91/2016-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-92/2016-01)
Извештај о укупним резултатима избора за народне посланике Народне скупштине
Правилник о измени Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2016. годину
Одлука о Завршном рачуну Националне службе за запошљавање за 2015. годину
Одлука о усвајању Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за период 1. јануар - 31. децембар 2015. године
Решење о престанку рада на положају генералног секретара Стручне службе Заштитника грађана
Решење о измени Решења о овлашћењу
Листа најважнијих догађаја од посебног значаја за грађане у Републици Србији
Закључак председника Комисије за заштиту конкуренције (број 4/0-02-339/2016-1)
Одлука о висини накнаде за издавање лиценце, привремене лиценце и обнављање лиценце за 2016. годину


- "Сл. лист града Суботице", бр. 9 и 18/2016
Решење о образовању Савета за безбедност Града Суботице

Одлука о измени Пословника о раду Изборне комисије Града Суботице

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 9/2016
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Зајечара
Одлука о изменама Одлуке о Стручној служби за скупштинске послове Града Зајечара
Решење о одређивању изгледа такси ознака


- "Сл. лист града Шапца", бр. 4/2016
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Градске управе Града Шапца
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Шапца
Одлука о усвајању Плана капиталних инвестиција Града Шапца 2016. - 2020.
Одлука о усвајању Стратегије развоја пољопривреде и руралних подручја Града Шапца за период 2016. - 2024. година
Одлука о месним заједницама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о изменама и допунама Одлуке о категоризацији општинских путева на територији Града Шапца
Одлука о престанку важења Одлуке о оснивању Фонда за противпожарну заштиту
Одлука о усвајању Оперативног плана одбране од поплава од вода II реда Града Шапца, за 2016. годину
План детаљне регулације "Касарске ливаде 3" у Шапцу
План детаљне регулације "Ново гробље" у Шапцу
Измена и допуна Плана детаљне регулације "Ориентис" у Шапцу
План детаљне регулације "Зорка - радна зона исток" у Шапцу
План детаљне регулације "Млин Ковачевић" у Липолисту
Одлука о изради измене и допуне Плана генералне регулације "Мишар"
Одлука да се не израђује Стратешка процена утицаја на животну средину измене и допуне Плана генералне регулације "Мишар"


- "Сл. лист града Панчева", бр. 5/2016
Одлука о остваривању права на суфинансирање трошкова за вантелесну оплодњу
Одлука о утврђивању недељног распореда рада, почетка и завршетка радног времена у апотеци "Панчево" Панчево
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације целина 1 - шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево
Одлука о изради Плана детаљне регулације за привредну зону - индустрија посебне намене - просторна целина индустрија Скроба "Јабука" и фабрика сточне хране "Јабука" у насељеном месту Панчево
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Туристичке организације Града Панчева
Правилник о ближим условима, поступку и начину остваривања права на коришћење услуга социјалне заштите и материјалну подршку
Решење о образовању Комисије за попис незаконито изграђених објеката на територији Града Панчева
Правилник о систематизацији радних места у Културном центру Панчева
Решење о изменама Решења о образовању Комисије за вредновање пројеката и програма у области културе
Решење о измени Решења о образовању Комисије за вредновање пројеката у области заштите животне средине
Правилник о систематизацији радних места у Народном музеју Панчево
Правилник о систематизацији радних места у Дому културе "Жарко Зрењанин" Иваново


- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 10/2016
Решење о утврђивању Збирне изборне листе (Општина Лебане)
Решење о утврђивању Збирне изборне листе (Општина Власотинце)
Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Црна Трава на изборима расписаним за 24.04.2016. г.
Одлука о одређивању штампарије за штампање гласачких листића за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Црна Трава, расписаних за 24. април 2016. године
Одлука о одређивању боје гласачког листића, броја гласачких листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Црна Трава, расписаним за 24. април 2016. године
Решење о утврђивању Збирне изборне листе (Општина Бојник)
Одлука о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Лесковца, расписаних за 24. април 2016. године
Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Лесковца, расписаним за 24. април 2016. године
Одлука о утврђивању укупног броја гласачких листића за изборе за одборнике Скупштине Града Лесковца који су расписани за 24. април 2016. године
Одлука о утврђивању укупног броја контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за изборе за одборнике Скупштине Града Лесковца који су расписани за 24. април 2016. године
Решење о утврђивању Збирне изборне листе (Град Лесковац)

- "Сл. лист општине Шид", бр. 4/2016
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе општине Шид


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 6.5.2016. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 25/2016
- "Сл. лист града Ниша", бр. 38/2016
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 27/2016
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 4/2016
- "Слист гласник града Ваљева", бр. 3 и 4/2016
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 5/2016
- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 8/2016

- "Сл. лист АПВ", бр. 25/2016
Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину

- "Сл. лист града Ниша", бр. 38/2016
Решење о допуни Решења о образовању Комисије за давање мишљења на предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша
Тарифни систем у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
Програм уређења Спомен парка Бубањ и одржавање споменика природе
Програм уређења међублоковског зеленила у циљу унапређења животне средине
Решење о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша
Одлука о цени снабдевања топлотном енергијом према јединици површине грејаног простора у објектима колективног становања, где не постоје техничке могућности за наплату према потрошњи, број 1839/1
Одлука о варијабилном делу цене снабдевања топлотном енергијом, по измереној испорученој количини топлотне енергије, број 1839/2
Одлука о варијабилном делу цене снабдевања топлотном енергијом, по измереној испорученој количини топлотне енергије, број 1839/4
Одлука о цени снабдевања топлотном енергијом према јединици површине грејаног простора у објектима колективног становања, где не постоје техничке могућности за наплату према потрошњи, број 1839/5
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Мерошина
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Мерошина за 2016. годину
Оперативни план одбране од поплава за водотокове II реда на територији општине Мерошина


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 27/2016
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију Града Ниша за 2016. годину

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 4/2016
Одлука о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Кљајићево
Правилник о организацији и систематизацији послова Јавног предузећа "Дирекција за изградњу Града Сомбора" Сомбор
Правилник о преносу средстава из буџета Града Сомбора месним заједницама на територији Града Сомбора

- "Слист гласник града Ваљева", бр. 3 и 4/2016
Пословник Градске изборне комисије

Правилник о финансијском управљању и контроли у Градској управи за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове Града Ваљева
Правилник о финансијском управљању и контроли у Градској управи за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове Града Ваљева


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 5/2016
Пословник о раду Градске изборне комисије - пречишћен текст
Одлука о функционисању и раду Градске изборне комисије у изборима 2016. године
Одлука о изгледу и садржини образаца и садржини гласачког листића за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Крагујевца
Закључак о утврђивању ознаке образаца за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Крагујевца
Закључак о времену и начину стављања на располагање образаца за кандидовање за одборнике Скупштине Града Крагујевца
Закључак ГИК-а број: 013-77/16-I/02 од 7.03.2016
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Града Крагујевца, расписаних за 24. април 2016. године


- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 8/2016
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Црна Трава
Правилник о условима и начину коришћења средстава за јавно информисање од локалног значаја
Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете коју проузрокују пси луталице


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 5.5.2016. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 36, 37 и 39/2016
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 26/2016
- "Сл. лист града Суботице", бр. 17 и 23/2016
- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 6/2016
- "Сл. лист града Панчева", бр. 4/2016
- "Сл. лист града Лознице", бр. 10/2016
- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 9/2016
- "Сл. лист града Пожаревца", бр. 1 и 2/2016
- "Сл. лист општина Срема", бр. 11, 12, 13/2016
- "Сл. лист општине Шид", бр. 6/2016
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 18/2016

- "Сл. лист града Ниша", бр. 36, 37 и 39/2016
Одлука о објављивању укупног броја бирача за подручје Града Ниша за избор одборника Скупштине Града Ниша расписаних за 24. април 2016. године
Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Палилула расписаним за 24. април 2016. године
Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за избор одборника у Скупштини Градске општине Палилула
Решење о утврђивању укупног броја бирача за избор одборника у Скупштини општине Гаџин Хан који ће се одржати 24. априла 2016. године
Решење о утврђивању Збирне изборне листе (општина Гаџин Хан)
Решење о утврђивању Збирне изборне листе (општина Пирот)
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине општине Бела Паланка на изборима расписаним за 24. април 2016. године
Решење о утврђивању Збирне изборне листе (општина Житорађа)
Исправка Одлуке о облику и садржини образаца Изборне комисије Градске општине Црвени Крст

Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Града Ниша 24. април 2016. године
Одлука о објављивању укупног броја бирача за подрује Градске општине Нишка Бања за избор одборника Скупштине Градске општине Нишка Бања расписаних за 24. април 2016. године
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Нишка Бања расписаних за 24. април 2016. године
Решење о утврђивању Збирне изборне листе (општина Пантелеј)
Одлука о објављивању укупног броја бирача у Градској општини Палилула
Решење којим се утврђује укупан број потребних гласачких листића према броју бирача по закљученом бирачком списку Градске општине Палилула и број резервних гласачких листића
Решење којим се утврђује укупан број потребних гласачких листића према броју бирача по закљученом бирачком списку Градске општине Црвени Крст и број резервних гласачких листића
Одлука о објављивању укупног броја бирача у Градској општини Црвени Крст Ниш
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Црвени Крст 24. април 2016. године
Решење о утврђивању Збирне изборне листе (општина Дољевац)
Решење о утврђивању Збирне изборне листе (општина Мерошина)

Правилник о изгледу обрасца такси дозвола за такси возило предузетника и правног лица, такси дозвола за такси возача и кровне ознаке за такси возила


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 26/2016
Записник о раду Градске изборне комисије на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Града Новог Сада одржаних 24. априла 2016. године
Решење о поништавању избора за одборнике Скупштине Града Новог Сада одржаних 24. априла 2016. године на бирачким местима: 46, 61, 72, 134 и 182
Одлука о изменама Одлуке о спровођењу програма стручне праксе на територији Града Новог Сада у 2016. години
Одлука о измени Одлуке о одобравању средстава за финансирање програма приправника на територији Града Новог Сада у 2016. години
Решење о образовању и именовању председника и чланова Комисије за контролу наменског коришћења средстава одобрених корисницима субвенције на име суфинансирања камата за кредитирање пољопривредне производње - набавку обртних средстава
Решење о образовању Градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве у 2016. години
Решење о одређивању једног паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Косте Рацина код к. бр. 13 у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у раскрсници Светосавске и Виноградарске улице и у раскрсници Светосавске и Улице Вука Караџића и у раскрсници Новосадске и Улице Вука Караџића у Каћу


- "Сл. лист града Суботице", бр. 17 и 23/2016
Решење о утврђивању проширеног састава Изборне комисије Града Суботице

Решење о допуни Решења о утврђивању Збирне изборне листе за изборе за одборнике Скупштине Града Суботице расписане за 24. април 2016. године
Решење о утврђивању проширеног састава Изборне комисије Града Суботице


- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 6/2016
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Града Јагодине
Решење о образовању Комисије за процену штете од поплава на пољопривредном земљишту за 2016. годину


- "Сл. лист града Панчева", бр. 4/2016
Одлука о изради Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју "Бела Анта" у Долову
Одлука о финансирању Набавке медицинске и друге опреме за потребе Опште болнице Панчево, неопходне за лечење грађана са територије Града Панчева
Одлука о изменама Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Панчева
Одлука о заштити споменика природе "Стабло црвенолисне Букве у Омољици"
Одлука о изменама и допуни Одлуке о уређењу саобраћаја на територији Града Панчева
Одлука о изменама Одлуке о заштитнику грађана Града Панчево
Одлука о задуживању Града Панчева за финансирање капиталних инвестиционих расхода
Одлука о допуни Одлуке о спровођењу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему Јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему Локалне самоуправе за 2015. годину
Одлука о изменама Одлуке о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража
Одлука о покретању Поступка промене намене пољопривредног у грађевинско земљиште у оквиру северне пословно-индустријске зоне, без накнаде
Одлука о поверавању спровођења Програма заштите земљишта од утицаја еолске ерозије подизањем пољозаштитних појасева на територији Града Панчева за 2016. годину
Локални акциони план за запошљавање Града Панчева за 2016. годину
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Панчева за 2016. годину
Правилник о систематизацији радних места у Дому културе "Братство-Јединство" Качарево
Решење о образовању Комисије за потврђивање извршених радова на подизању пољозаштитних појасева на територији Града Панчева у 2016. години
Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за привредну зону - индустрија посебне намене - просторна целина индустрија Скроба "Јабука" и фабрика сточне хране "Јабука" у насељеном месту Панчево на животну средину
Исправка техничке грешке у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Панчева за 2016. годину
Годишњи извештај о активностима Заштитника грађана Града Панчева за 2015. годину

- "Сл. лист града Лознице", бр. 10/2016
Решење о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Лознице, расписаним за 24. април 2016. године
Одлука о одређивању боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање за одборнике у Скупштину Града Лознице који су заказани за 24. април 2016. године


- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 9/2016
Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Лесковца расписаним за 24. април 2016. године

- "Сл. лист града Пожаревца", бр. 1 и 2/2016
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2015. годину
Одлука о мрежи основних школа на територији Града Пожаревца
Одлука о изменама и допунама Одлука о надлежности, условима и поступцима давања у закуп пословних просторија
Одлука о изменама Одлука о образовању Буџетског фонда за заштиту животне средине
Програм о изменама Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца за 2015. годину
Одлука о распоређивању средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Пожаревца за 2016. годину број 01-06-22/2016-13 од 8.2.2016. године
Правилник о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац број 01-06-22/2016-8 од 8.2.2016. године
Правилник о раду Комисије за израду и праћење реализације Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца број 01-06-31/2016-10 од 22.2.2016. године

Одлука о измени и допуни Статута Установе Центар за културу Костолац у Костолцу
Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију и угоститељске услуге Градске општине Костолац
Правилник о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта на територији Градске општине Костолац
Правилник о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за Градску општину Костолац
Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписаним за 24. април 2016. године
Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Пожаревца, расписаним за 24. април 2016. године


- "Сл. лист општина Срема", бр. 11, 12, 13/2016
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације дела радне зоне на потезу "Горње ливаде" у Врднику са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације дела радне зоне на потезу "Горње ливаде" у Врднику на животну средину
Одлука о доношењу Плана генералне регулације насеља Јазак са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације насеља Јазак
Одлука о изради Плана детаљне регулације уличног коридора дела блокова број 2 и број 4 у катастарској општини Ириг
Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2016. годину
Решење о образовању Комисија за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Одлука о суфинансирању пројеката из буџета општине Рума ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2016. години

Решење о утврђивању Збирне изборне листе (Општина Рума)

Решење о утврђивању Збирне изборне листе (Општина Ириг)
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине општине Стара Пазова


- "Сл. лист општине Шид", бр. 6/2016
Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Шид, расписаним за 24. април 2016. године

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 18/2016
Одлука о приступању изради измјена и допуна Просторно-урбанистичког плана општине Андријевица
Упутство о раду трезора Општине Будва
Одлука о порезу на непокретности
Одлука о изради Локалне студије локације "Поглед"
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину за Локалну студију локације "Поглед"
Одлука о реализацији Пројекта "Њега старих лица"
Одлука о боравишној такси
Одлука о јавном водоснабдијевању на подручју Општине Херцег Нови

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 4.5.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 44/2016
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 5/2016
- "Сл. лист града Суботице", бр. 5/2016

- "Сл. гласник РС", бр. 44/2016
Уредба о издавању доплатне поштанске марке "НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА"
Уредба о измени Уредбе о техничким и другим захтевима за челик за армирање бетона
Уредба о изменама и допунама Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом
Одлука о образовању катастарске општине Смедеревска Паланка III
Одлука о промени границе катастарских општина Стара Пазова и Стари Бановци
Одлука о промени границе катастарских општина Бечеј и Бачко Петрово Село
Одлука о промени границе катастарских општина Узићи и Рупељево
Одлука о промени границе катастарских општина Гложане и Стајковце
Одлука о промени границе катастарских општина Моловин и Сот
Одлука о промени границе катастарских општина Кнежица и Петровац на Млави
Одлука о промени границе катастарских општина Мајданпек и Дебели Луг
Одлука о промени границе катастарских општина Барич и Мислођин
Одлука о промени границе катастарских општина Велико Средиште, Мало Средиште и Гудурица
Одлука о промени границе катастарских општина Бериловац и Извор
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (24 број 119-4206/2016)
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (24 број 119-4207/2016)
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора - главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког геодетског завода
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику (24 број 119-4066/2016)
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику (24 број 119-4069/2016)
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о разрешењу члана Управног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
Решење о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
Решење о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
Решење о измени Решења о именовању одговорних лица у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период 2007 - 2013. године
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
Решење о именовању вршиоца дужности директора Централног регистра обавезног социјалног осигурања
Решење о давању сагласности на Програм рада Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2016. годину
Решење о давању сагласности на План и програм рада Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања за 2016. годину
Решење о расподели нераспоређеног вишка прихода над расходима Агенције за лиценцирање стечајних управника према Финансијском извештају за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Статут Техничког опитног центра Војске Србије
Правилник о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада
Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада
Правилник о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине
Правилник о измени Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
Исправка Смерница добре праксе у дистрибуцији
Одлука о издавању и основним обележјима новчанице од 5000 динара
Одлука о пуштању у оптицај новчанице од 5000 динара
Одлука о одређивању облика, изгледа, боје и садржине гласачког листића и контролног листа за поновљено гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине 4. маја 2016. године
Решење о понављању гласања на бирачким местима на којима су поништени избори за народне посланике Народне скупштине
Решење о утврђивању броја гласачких листића за поновљено гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине 4. маја 2016. године
Решење о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање
Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у марту 2016. године
Податак о висини просечне зараде по запосленом исплаћене у првом кварталу 2016. године
Решење о именовању директора ЈКП "Водовод", Црвенка


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 5/2016
Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације "Берберско - Болница" у Зрењанину
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Плана генералне регулације "Берберско - Болница" у Зрењанину на животну средину
Одлука о доношењу Плана генералне регулације "Мужља" у Зрењанину са Планом генералне регулације
Одлука о изменама и допунама Одлуке о боравишној такси
Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за организационе облике у систему Града Зрењанина за 2015. годину
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Зрењанина за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин
Одлука о престанку пружања медијске услуге Радија Зрењанин чији је издавач ЈП "Радио Зрењанин" Зрењанин
Решење о образовању и именовању председника, чланова, секретара и њихових заменика Градске изборне комисије у сталном саставу у Зрењанину


- "Сл. лист града Суботице", бр. 5/2016
Програм трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији Града Суботице за 2016. годину
Одлука о изради измене Плана детаљне регулације за делове простора "МЗ Зорка" и МЗ "Дудова шума" (између улица др. Ференца Бодрогварија, железничке пруге Суботица - Будимпешта, Улице Косовске, железничке пруге Суботица - Сомбор и Улице Пролетерских бригада) у Суботици
Решење о неприступању Стратешкој процени утицаја уз измене Плана детаљне регулације за делове простора МЗ "Зорка" и МЗ "Дудова шума" (између улица др. Ференца Бодрогварија, железничке пруге Суботица - Будимпешта, Улице Косовска, железничке пруге Суботица - Сомбор и Улице Пролетерских бригада) у Суботици, на животну средину
Одлука о утврђивању дозвољене спратности објеката у поступку озакоњења објеката изграђених без грађевинске дозволе односно одобрења за изградњу
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2015. годину
Одлука о доношењу Програма енергетске ефикасности Града Суботице
Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом
Одлука о ценама за топлотну енергију
Одлука о доношењу Плана постављања урбане опрема на територији Града Суботице
Одлука о доношењу Плана постављања урбане опреме држача за бицикле на јавним површинама на територији Града Суботице
Исправка Правилника о допунама Правилника о начину остваривања права на обезбеђење учешћа за банкарски стамбени кредит

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 28.4.2016. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 34/2016
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 10/2016
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 2/2016
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 6/2016
- "Сл. лист града Краљева", бр. 9/2016
- "Сл. лист ЦГ", бр. 26/2016

- "Сл. лист града Београда", бр. 34/2016
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Вождовац на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Вождовац одржаних 24. априла 2016. године
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Врачар на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Врачар одржаних 24. априла 2016. године
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Звездара на утврђивању резултата избора за одборнике/це Скупштине Градске општине Звездара одржаних 24. априла 2016. године
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Земун на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Земун одржаних 24. априла 2016. године
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Нови Београд на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Нови Београд одржаних 24. априла 2016. године
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Палилула на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Палилула одржаних 24. априла 2016. године
Одлука о додели одборничких мандата
Извештај о резултатима избора за одборнике Скупштине Градске општине Раковица одржаних 24. априла 2016. године
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Раковица на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Раковица одржаних 24. априла 2016. године
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Савски венац на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Савски венац одржаних 24. априла 2016. године
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Стари град на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Стари град одржаних 24. априла 2016. године
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Чукарица на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Чукарица одржаних 24. априла 2016. године
Записник о раду Општинске изборне комисије Градске општине Барајево на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Барајево одржаних 24. априла 2016. године
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Гроцка на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Гроцка одржаних 24. априла 2016. године
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Младеновац на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Младеновац одржаних 24. априла 2016. године
Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Сопот одржаних 24. априла 2016. године
Записник о раду Изборне комисије Градске општине Сурчин на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине Градске општине Сурчин одржаних 24. априла 2016. године
Записник Изборне комисије Градске општине Лазаревац


- "Сл. лист града Зајечара", бр. 10/2016
Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Хигијена Зајечар" Зајечар

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 2/2016
Пословник Изборне комисије Града Сомбора
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Града Сомбора, расписаних за 24.04.2016. године
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Сомбора за 2016. годину


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 6/2016
Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Крагујевца расписаним за 24. април 2016. године
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије Града Крагујевца за 2016. годину
Програм за подстицај јавним нефинансијским предузећима и организацијама у 2016. години
Правилник о условима, поступку, критеријумима и начину доделе подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији Града Крагујевца
Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за пријаву предлога пројеката удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја у циљу доделе средстава из буџета Града Крагујевца за 2016. годину
Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за пријаву предлога пројеката удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја у циљу доделе средстава из буџета Града Крагујевца за 2017. годину
Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини у Граду Крагујевцу
Решење о изменама Решења о одређивању сталних и сезонских линија у јавном превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији Града Крагујевца
Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за доделу подстицајних средстава за отпочињање сопственог посла на територији Града Крагујевца за 2016. годину


- "Сл. лист града Краљева", бр. 9/2016
Одлука о укидању ванредне ситуације за територију Града Краљева
Анекс I Колективног уговора ЈП "Општинска стамбена агенција" Краљево


- "Сл. лист ЦГ", бр. 26/2016
Уредба о микробиолошким критеријумима за безбједност хране
Правилник о допуни Правилника о ближем садржају и начину вођења евиденција за потребе вршења граничне контроле
Правилник о измјени Правилника о облику и начину вођења Педагошке евиденције и садржини Јавних исправа у школама
Рјешење о издавању лиценце Јавној установи Гимназија Котор за извођење програма образовања одраслих за учење турског језика
Рјешење, број: 01-837/3
Рјешење, број: 01-407/4

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 27.4.2016. године

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 3 и 4/2016
- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 4/2016
- "Сл. лист града Краљева", бр. 4/2016
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 4/2016
- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 1/2016
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 3 и
8/2016
 

- "Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 3 и 4/2016
Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Саобраћај
Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета

Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника
Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника


- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 4/2016
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Јагодина за 2016. годину
Одлука о ангажовању Ревизорске институције
Одлука о одређивању простора на којем није дозвољено окупљање
Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским управама Града Јагодина
Одлука о измени Одлуке о оснивању Локалног Савета за запошљавање Града Јагодине
Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Решење о образовању стручне Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за Град Јагодину
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп, коришћење и продају пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Јагодине
Одлука о допуни Одлуке о водоводу и канализацији
Решење о образовању Комисије за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за Град Јагодину


- "Сл. лист града Краљева", бр. 4/2016
Решење о образовању Савета за безбедност Града Краљева
Одлука о усвајању Локалног акционог плана развоја Града Краљева за период 2016. - 2017. године
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Града Краљева за 2016. годину
Одлука о приступању изради Локалног акционог плана за младе Града Краљева за период 2016. - 2020. године
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Града Краљева за 2015. годину
Одлука о суфинансирању Програма рада удружења
Одлука о накнади трошкова боравка деце у Предшколској установи чији је оснивач друго правно и физичко лице
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за рад и путним трошковима одборника, шефова, заменика шефова и техничких секретара одборничких група у Скупштини Града Краљева и чланова радних тела Скупштине, градоначелника и Градског већа Града Краљева
Одлука о доношењу Плана генералне регулације "Зона водоснабдевања"
Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским административним таксама и накнадама за услуге које врши Градска управа
Програм развоја спорта Града Краљева са Акционим планом за период 2016. - 2018. године
Измена и допуна Програма обнове објеката јавне намене у надлежности Града Краљева


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 4/2016
Пословник о изменама и допуни Пословника о раду Градске изборне комисије
Одлука о мерама и активностима за обезбеђивање услова за рад и функционисање Градске изборне комисије
Одлука о спровођењу поступка набавки у изборном процесу
Закључак ГИК-а број 013-13/16-I/02
Одлука о измени Одлуке о персоналном саставу Комисије за координацију рада одборничких група и Скупштине Града Крагујевца
Одлука о спровођењу поступка лицитације за постављање дечијих аутомобила и објеката за дечији забавни парк на јавној површини
Одлука о одобравању годишњих програма спортских организација и одређивању висине средстава за реализацију одобрених годишњих програма спортских организација на територији Града Крагујевца у 2016. години
Правилник о условима, поступку, критеријумима и начину доделе подстицајних средстава за отпочињање сопственог посла на територији Града Крагујевца
Решење о образовању Комисије за процену пројеката у области омладинске политике који се финансирају или суфинансирају из буџета Града Крагујевца за 2016. годину


- "Сл. лист града Новог Пазара", бр. 1/2016
Одлука о изради Плана детаљне регулације за део насеља Дојевиће и Иванча
Одлука о изради Плана детаљне регулације за део насеља Рајчиновиће са бањом
Одлука о изради Плана детаљне регулације за део насеља Побрђе
Одлука о изради Плана детаљне регулације за део насеља Варево, Иванча, Лукоцрево, Шавци и Рајчиновиће, простор између пута Тутин - Дојевиће са северне стране и планиране регулације реке Рашке са југа
Одлука о изради Плана детаљне регулације за део насеља Лукоцрево, Варево и Шавци, простор између планиране регулације реке Рашке на северу и границе Плана на југу
Локални акциони план запошљавања за 2016. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским управама Града Новог Пазара
Одлука о покретању поступка ликвидације над установом "Спортски центар" Нови Пазар
Одлука о изменама и допунама Одлуке о поступку и начину постављања и уклањања мањих монтажних објеката на површинама јавне намене на територији Града Новог Пазара
Одлука о Географском информационом систему Града Новог Пазара
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Новог Пазара, за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о ауто такси превозу путника
Одлука о допуни Одлуке о грађевинском земљишту
Декларација о осуди рехабилитације припадника окупационих снага и квислиншких формација који су извршили или учествовали у извршењу ратних злочина
Решење о образовању и именовању Комисије за праћење реализације Географског информационог система Града Новог Пазара
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за део насеља Дојевиће и Иванча, на животну средину
Правилник о службеној легитимацији пореских инспектора, пореских извршитеља, пореских пописивача и пореских контрола у Градској управи за наплату јавних прихода Града Новог Пазара


- "Сл. лист града Зајечара", бр. 3 и 8/2016
Одлука о усвајању Плана детаљне регулације за експлоатацију и прераду грађевинског камена из лежишта "Рготски крш", на територији Града Зајечара
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у сваком организационом облику у систему локалне самоуправе Града Зајечара у 2015. години
Одлука о такси превозу путника на територији Града Зајечара
Одлука о покретању поступка ликвидације над Јавним предузећем за урбанизам и пројектовање "Урбанизам Зајечар" Зајечар
Одлука о покретању поступка ликвидације над Друштвом са ограниченом одговорношћу "Бизнис инкубатор центар Зајечар" у Зајечару
Одлука о измени Одлуке о комуналном уређењу на територији Града Зајечара
Одлука о допуни Одлуке о социјалној заштити грађана на територији Града Зајечара
Одлука о измени Одлуке о укидању установе "Гитаријада" Зајечар

Одлука о изменама и допунама Статута Града Зајечара
Одлука о образовању Штаба за ванредне ситуације Града Зајечара
Одлука о покретању поступка ликвидације над ЈКП ГСП "Зајечар" Зајечар
Одлука о измени Плана детаљне регулације за комплекс бивше фабрике "Тимочанка", у обухвату ПДР дела територије I МЗ - блок између улица: Милоша Обилића, Саве Ковачевића (Гојкове), источне међе кп. бр. 8606 КО Зајечар, осовине Црног Тимока и Изворског пута у Зајечару
Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измене Плана детаљне регулације а комплекс бивше фабрике "Тимочанка", у обухвату ПДР дела територије I МЗ - блок између улица: Милоша Обилића, Саве Ковачевића (Гојкове), источне међе кп. бр. 8606 КО Зајечар, осовине Црног Тимока и Изворског пута у Зајечару
Одлука о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у сваком организационом облику у систему локалне самоуправе Града Зајечара у 2015. години
Одлука о измени Одлуке о укидању Установе за културу "Центар за културу" Града Зајечара
Одлука о измени Одлуке о укидању Туристичке организације Града Зајечара
Одлука о измени Одлуке о укидању Установе за спорт "Зајечар" у Зајечару
Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за равноправност полова
Одлука о усвајању Ценовника о коришћењу јавних паркиралишта и уклањања непрописно паркираних возила на територији Града Зајечара
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Зајечара за 2016. годину

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 26.4.2016. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 24/2016
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 4, 9 и 11/2016
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 3, 10 И 11/2016
- "Сл. лист града Ваљева", бр. 6 и 7/2016
- "Сл. лист града Краљева", бр. 12/2016
- "Сл. лист града Крушевца", бр. 3/2016
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 5/2016
- "Сл. лист града Чачка", бр. 6/2016
- "Сл. лист града Ужица", бр. 10/2016
 

- "Сл. лист АПВ", бр. 24/2016
Правилник о обрасцу службене легитимације Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана и заменика Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана
Одлука о утврђивању коначног броја бирача у Аутономној покрајини Војводини


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 4, 9 и 11/2016
Решење о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање на територији Града Зрењанина
Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у Граду Зрењанину у 2016. години
Правилник о избору, ангажовању и финансирању личног пратиоца детета и ученика којима је потребна додатна подршка
Закључак о усвајању Програма мониторинга квалитета ваздуха на територији Града Зрењанина у току 2016. и 2017. године са Програмом
Решење о висини закупнине за површине јавне намене ради постављања киоска за 2016. годину

Одлука о објављивању укупног броја бирача у Граду Зрењанину

Одлука о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за одборнике у Скупштини Града Зрењанина расписаним за 24. април 2016. године


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 3, 10 И 11/2016
План детаљне регулације "Радна зона Цветојевац" у Крагујевцу са стратешком проценом утицаја Плана на животну средину
Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна буџета Града Крагујевца за 2015. годину
Одлука о задуживању Града Крагујевца за финансирање дефицита текуће ликвидности
Одлука о накнади дела трошкова боравка деце у Предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лицеЖ
Одлука о оснивању Привредног друштва "Центар за пољопривреду и рурални развој" Д.О.О. Крагујевац
Одлука о давању претходне сагласности Фудбалском клубу "Раднички 1923" за промену правног облика и преношење оснивачких права на Град Крагујевац
Одлука о конверзији потраживања Града Крагујевца у основни капитал Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом "Шумадија" д.о.о. Крагујевац
Одлука о допунама Одлуке о комуналном реду
Одлука о измени Одлуке о давању пословног простора у закуп
Одлука о изменама и допунама Одлуке о такси превозу
Одлука о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити Града Крагујевца
Одлука о допуни Одлуке о начину утврђивања цене за отуђење, закупнине и доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Крагујевца за 2015. годину
Програм о изменама и допунама Програма за подстицаје привреди у 2016. години
Програм расподеле средстава буџета Града Крагујевца, намењених за функционисање јавног градског и приградског превоза путника на територији Града Крагујевца у 2016. години
Програм расподеле средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Крагујевца у 2016. години
Програм унапређења социјалне заштите за 2016. годину
Програм распореда средстава дотација невладиним организацијама у области спорта за 2016. годину
Правилник о измени Правилника о одобравању и финансирању програма и пројеката удружења из области привреде на територији Града Крагујевца
Решење о образовању Комисије за избор програма, пројекта и манифестација у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Крагујевца у 2016. и у 2017. години

Одлука о одређивању бирачких места за гласање за избор одборника Скупштине Града Крагујевца на изборима расписаним за 24. април 2016. године
Одлука о уједначеном штампању података на Збирној изборној листи и гласачком листићу
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Града Крагујевца

Одлука о утврђивању броја, облика, изгледа и контроле штампања гласачких листића за изборе за одборнике Скупштине Града Крагујевца расписане за 24. април 2016. године
Одлука о достављању и руковању гласачким листићима и осталим изборним материјалом за избор одборника Скупштине Града Крагујевца расписаних за 24. април 2016. године


- "Сл. лист града Ваљева", бр. 6 и 7/2016
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за изборе за одборнике Скупштине Града Ваљева
Решење о измени Одлуке о буџету Града Ваљева за 2016. годину број: 40-191-191/16-06

Решење о допуни Решења о утврђивању Збирне изборне листе за изборе за одборнике Скупштине Града Ваљева
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за изборе за одборнике Скупштине Града Ваљева (званични пречишћен текст)


- "Сл. лист града Краљева", бр. 12/2016
Решење о распоређивању средстава спортским удружењима (клубовима) за 2016. годину
Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одборнике у Скупштину Града Краљева, на изборима расписаним за 24. април 2016. године


- "Сл. лист града Крушевца", бр. 3/2016
Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за избор одборника Скупштине Града Крушевца, 24. априла 2016. године

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 5/2016
Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Града Сомбора
Решење о одређивању бирачких места на подручју Града Сомбора за изборе за одборнике Скупштине Града Сомбора који се одржавају 24.04.2016. године


- "Сл. лист града Чачка", бр. 6/2016
Упутство за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Чачка, расписаних за 24. април 2016. године

- "Сл. лист града Ужица", бр. 10/2016
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Града Ужица


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 25.4.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 42 и 43/2016
- "Сл. лист града Лознице", бр. 1/2016
- "Сл. лист града Ужица", бр. 5/2016
- "Сл. лист града Сомбора", бр. 1/2016
-
"Сл. лист града Чачка", бр. 4/2016

- "Сл. гласник РС", бр. 42 и 43/2016
Правилник о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију
Правилник о начину, алатима и средствима којима се обавља привредни риболов, као и о начину, алатима, опреми и средствима којима се обавља рекреативни риболов
Правилник о мерилима и поступку за упис полазника који су завршили програм основног образовања одраслих у средњу школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности
Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби
Упутство о радним местима на којима се обављају послови при којима је излагање запослених прашини која потиче од азбеста или материјала који садрже азбест повремено и ниског интензитета
Решење о номиналним износима новчане социјалне помоћи
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, (02-33 број 234-3/16)
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, (02-33 број 234-4/16)
Решење о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, (02-33 број 234-5/16)
Годишњи извештај о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области наоружања, војне опреме и робе двоструке намене за 2014. годину
Одлука о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у Републици Србији
Одлука о доношењу Методологије за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса
Решење о постављењу на положај шефа Кабинета Повереника за заштиту равноправности
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника, (број I-1-2213/2016)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника, (број I-1-2214/2016)

Правилник о допунама Правилника о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
Исправка Одлуке о утврђивању и објављивању коначног броја бирача у Републици Србији


- "Сл. лист града Лознице", бр. 1/2016
Програм о изменама и допунама Програма обнове објеката јавне намене у надлежности Града Лознице
Одлука о допуни Одлуке о одржавању чистоће, јавних и зелених површина и заштити комуналних објеката
Одлука о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Комуналног јавног предузећа "Наш дом" Лозница
Одлука о одређивању надлежног органа Града Лознице за спровођење активности у вези са пољопривредним земљиштем у државној својини на територији Града Лознице
Одлука о ребалансу буџета Града Лознице за 2016. годину
Одлука о утврђивању цена у оквиру такси тарифе по којима се ауто-такси превоз обавља на територији Града Лознице
Правилник о допунама Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се суфинансирају из буџета Града Лознице
Правилник о начину суфинансирања пројеката цркава и верских заједница из буџета Града Лознице
Мере за заштиту пољопривредног земљишта на територији Града Лознице
Пословник о раду Градске изборне комисије


- "Сл. лист града Ужица", бр. 5/2016
Пословник о раду Изборне комисије Града Ужица

- "Сл. лист града Сомбора", бр. 1/2016
Одлука о максималном броју запослених у систему јавног сектора Града Сомбора за 2015. годину
Одлука о остваривању права на финансирање трећег покушаја вантелесне оплодње
Одлука о финансијској подршци породицама са децом
Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града Сомбора за период 2016-2020. године
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Града Сомбора
Правилник о поступку доношења финансијских планова директних и индиректних корисника буџета и измене истих
Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно рачуна консолидованог рачуна трезора Града Сомбора
Упутство о раду трезора
Ценовник коришћења комерцијалних паркиралишта и уклањања непрописно паркираних возила који примењује ЈКП "Паркинг сервис Сомбор" Сомбор

- "Сл. лист града Чачка", бр. 4/2016
Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2016. години
Одлука о утврђивању износа месечне делимичне накнаде трошкова комуналних услуга у области социјалне заштите
Одлука о висини цене дневног смештаја у Прихватилишту незбринутих лица и жртава насиља
Одлука о висини цене часа услуге корисника помоћи у кући
Решење о измени Решења о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Решење о образовању Комисије за попис незаконито изграђених објеката на територији Града Чачка
Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Чачка за 2016. годину

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 22.4.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 41/2016
- "Сл. лист АПВ", бр. 23/2016
- "Сл. лист града Београда", бр. 25, 26, 27, 29, 31/2016
- "Сл. лист града Ниша", бр. 30, 31, 32, 33 и 34/2016
- "Сл. лист града Шапца", бр. 7 и 8/2016
- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 5/2016
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 17/2016

- "Сл. гласник РС", бр. 41/2016
Одлука о изменама и допунама Оснивачког акта Привредног друштва за пружање комуналних и других услуга "Енергетика и одржавање" д.о.о. Београд
Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима Агенције за реституцију по финансијским извештајима за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изузимању из мреже "Инфраструктура железнице Србије" а.д. деонице пруге Државна граница - Бијељина
Правилник о измени Правилника о галенским лековима који се употребљавају у хуманој медицини
Пословник о изменама и допунама Пословника о уређењу и раду Врховног касационог суда
Одлука о престанку функције судије поротника
Решење о давању дозволе за пружање платних услуга привредном друштву, (ИО НБС број 49)
Решење о давању дозволе за пружање платних услуга привредном друштву, (ИО НБС број 50)
Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 24. април 2016. године
Исправка Одлуке о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника, (број I-1-2183/2016)

- "Сл. лист АПВ", бр. 23/2016
Одлука о измени Одлуке о утврђивању пројеката које ће Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наставити да финансира у 2016. години, а чија је реализација започета, односно настављена у 2015. години из средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
Решење о допуни Решења о утврђивању Збирне изборне листе
Правилник о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање дела текућих расхода и издатака репрезентативних удружења у АП Војводини и других уметничких удружења и савеза којима се доприноси развоју културе у АП Војводини

- "Сл. лист града Београда", бр. 25, 26, 27, 29, 31/2016
Одлука о објављивању укупног броја бирача у Градској општини Вождовац
Одлука о објављивању укупног броја уписаних бирача у бирачки списак који се води за Градску општину Земун
Одлука о објављивању укупног броја бирача у Градској општини Лазаревац
Одлука, VII-01 broj 013-27
Одлука о објављивању укупног броја бирача у Градској општини Обреновац
Одлука о објављивању укупног броја уписаних бирача у бирачки списак који се води за Градску општину Сурчин
Анекс 1 Колективног уговора код послодавца ЈП "Београдска тврђава"
Исправка Плана детаљне регулације комплекса станица за снабдевање горивом у Улици Француској, Градска општина Стари град
Исправка Плана детаљне регулације комплекса станица за снабдевање горивом у Улици Џона Кенедија, Градска општина Земун
Исправка Плана детаљне регулације за снабдевање горивом у Улици Чарлија Чаплина, Градска општина Палилула

Одлука о објављивању укупног броја бирача на територији Градске општине Нови Београд
Решење о одређивању броја и адреса бирачких места на којима ће се гласати за избор одборника Скупштине Градске општине Палилула
Одлука о објављивању укупног броја бирача за подручје Града Београда - Градске општине Барајево

Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Нови Београд за 2016. годину
Одлука о исправци Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има Градска општина Савски венац

Показатељ смањења потрошачких цена у марту 2016. године
Одлука о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за одборнике у Скупштину Градске општине Вождовац који ће се одржати 24. априла 2016. године
Решење о утврђивању укупног броја гласачких листића на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Нови Београд расписаним за 24. април 2016. године
Решење о одређивању броја резервних гласачких листића на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Нови Београд расписаним за 24. април 2016. године
Одлука о објављивању укупног броја бирача за подручје Града Београда - Градске општине Чукарица
Одлука о одређивању изгледа и боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Обреновац који ће се одржати 24. априла 2016. године
Решење о утврђивању укупног броја гласачких листића који ће се штампати за избор одборника у Скупштину Градске општине Обреновац расписаном за 24. април 2016. године
Решење о утврђивању проширеног састава Изборне комисије Градске општине Обреновац за спровођење избора одборника Скупштине Градске општине Обреновац 24. априла 2016. године

Одлука о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Земун расписаним за 24. април 2016. године
Решење о допуни Решења о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Барајево 24. априла 2016. године
Одлука о начину финансирања пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији Градске општине Младеновац из буџета Градске општине Младеновац (пречишћен текст)

- "Сл. лист града Ниша", бр. 30, 31, 32, 33 и 34/2016
Оперативни план одбране од поплава за водотоке II реда за територију општине Дољевац за 2016. годину
Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Дољевац за 2016. годину
Одлука о првом ребалансу буџета општине Житорађа за 2016. годину
Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна буџета општине Житорађа за 2015. годину
Одлука о локалним административним таксама
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Житорађа у 2016. години
Одлука о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе за 2015. годину
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Житорађа за 2016. годину

Одлука којом се прописују обрасци за спровођење избора за одборнике Скупштине Градске општине Палилула
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Пирот, расписаних за 24.4.2016. године
Одлука о усвајању Оперативног плана одбране од поплава на територији општине Гаџин Хан за воде II реда за 2016. годину
Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Гаџин Хан за 2016. годину
Одлука о ангажовању екстерног ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Гаџин Хан за 2015. годину
Одлука о измени Пословника Скупштине општине Гаџин Хан

Одлука о облику и садржини образаца за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине ГО Црвени Крст, расписаних за 24. април 2016. године
Одлука о облику и садржини образаца за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине ГО Нишка Бања, расписаних за 24. април 2016. године
Одлука о одређивању ЈП "Службени гласник" за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине ГО Нишка Бања, расписаних за 24. април 2016. године
Закључак о прихватању понуде ЈП "Службени гласник"

Одлука о прописивању образаца ОМЕ-7/2016, ОМЕ-8/2016, ОМЕ-9/2016, ОМЕ-10/2016, ОМЕ-11/2016, ОМЕ-12/2016, ОМЕ-13/2016, ОМЕ-14/2016 и ОМЕ-15/2016
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Бела Паланка, расписаних за 24.4.2016. године

Одлука о измени Одлуке о одређивању штампарије и изгледа гласачког листића, контролног листа за проверу исправности гласачке кутије и другог изборног материјала за гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Ниша, који су расписани за 24. април 2016. године
Закључак број 013-164/2016 од 7.4.2016.
Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за одборнике у Скупштини Градске општине Палилула, расписаним за 24. април 2016. године
Одлука о одређивању боје гласачких листића за обрасце ОСГОЦК 9/2016 и ОСГОЦК 8/2016
Правилник о критеријумима и начину остваривања права на родитељски додатак
Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Пирот за 2016. годину

- "Сл. лист града Шапца", бр. 7 и 8/2016
Решење о утврђивању збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Града Шапца
Решење о утврђивању збирне изборне листе - Богатић
Решење о утврђивању збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Владимирци
Решење о утврђивању збирне изборне листе - Коцељева

Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије на изборима за одборнике Скупштине Града Шапца, расписаним за 24. април 2016. године

- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 5/2016
Закон о потврђивању Протокола о изменама и допунама Споразума из Маракеша о оснивању Свјетске трговинске организације

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 17/2016
Програм рада Скупштине општине Беране за 2016. годину
Одлука о Буџету Општине Колашин за 2016. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о порезу на непокретности
Одлука о продужењу важења Плана давања концесија за експлоатацију воде за узгој рибе у комерцијалне сврхе на подручју општине Колашин
Одлука о називу улица и тргова на подручју општине Колашин
Програм уређења простора Општине Колашин за 2016. годину
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Загорич 5" у Подгорици
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину Детаљног урбанистичког плана "Загорич 5" у Подгорици
Одлука о изради Локалне студије локације "Веље Брдо-соларна електрана" у Подгорици
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о изградњи Дома за стара лица у Пљевљима
Одлука о накнадама за рад одборницима у Скупштини општине Пљевља
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о одређивању накнаде члановима Етичке комисије за изабране представнике и функционере и члановима Етичке комисије за локалне службенике и намјештенике
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о одређивању накнаде члановима Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе
Одлука о Буџету Општине Улцињ за 2016. годину
Исправка Одлуке о повјеравању послова одржавања јавне расвјете, свјетлосне сигнализације и одржавања урбаног мобилијара на територији Пријестонице Цетиње ДОО "Комунално" Цетиње

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 21.4.2016. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 23 и 24/2016
- "Сл. лист града Ужица", бр. 2/2016
- "Сл. лист града Суботице", бр. 7/2016
- "Сл. лист ЦГ", бр. 25/2016

- "Сл. лист града Београда", бр. 23 и 24/2016
Одлука о привременом финансирању Градске општине Младеновац за период јануар - јун 2016. године

Одлука о усвајању почетног ликвидационог биланса Центра за културу и спорт "Шумице" - у ликвидацији
Одлука о одређивању бирачких места на територији Градске општине Земун на којима ће се спроводити избори за одборнике Скупштине Градске општине Земун, расписани за 24. април 2016. године
Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Раковица, расписаним за 24. април 2016. године
Одлука о штампању изборног материјала за избор одборника Скупштине ГО Раковица расписаном за 24. април 2016. године
Одлука о одређивању бирачких места на територији Градске општине Барајево на којима ће се спроводити избори за одборнике Скупштине Градске општине Барајево, расписани за 24. април 2016. године
Одлука о измени Одлуке о подршци новорођеној деци са територије Градске општине Младеновац доделом дечјих аутоседишта категорије 0+

- "Сл. лист града Ужица", бр. 2/2016
Одлука о кредитном задужењу
Одлука о превозу деце и ученика


- "Сл. лист града Суботице", бр. 7/2016
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за 2016. годину за Град Суботицу
Одлука о измени Одлуке о остваривању права на бесплатну ужину
Одлука о мрежи дечјих вртића у установама на територији Града Суботице
Програм коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине Града Суботице за 2016. годину
Одлука о одређивању начина додељивања, коришћењу и другим питањима у вези са такси стајалиштима на територији Града Суботице
Програм о оптималном организовању такси превоза за период 2016-2020. године
Исправка Одлуке о утврђивању Програма стручног оспособљавања и усавршавања запослених у Градској управи Града Суботице за 2016. годину
Решење о допуни Решења о образовању Комисије за попис незаконито изграђених објеката


- "Сл. лист ЦГ", бр. 25/2016
Уредба о измјенама и допунама Уредбе о условима за обављање послова заступања пред царинским органом
Уредба о распоређивању дипломатских звања у групу послова
Одлука о измјени Статута Друштва са ограниченом одговорношћу Иновационо предузетнички центар "Технополис" - Никшић
Одлука о отварању Конзулата Црне Горе у Бангкоку - Краљевина Тајланд
Одлука о измјени Одлуке о формирању Координационог одбора за обиљежавање стогодишњице Првог свјетског рата
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за реконструкцију магистралног пута М-2.3 Подгорица - Цетиње - Будва, дионица Улићи - Угњи
Правилник о исхрани у Војсци Црне Горе
Правилник о смјештају у Војсци Црне Горе
Правилник о начину уписа и вођењу Централног регистра регистрованих односно одобрених објеката за производњу, прераду и дистрибуцију хране или хране за животиње
Правилник о допуни Правилника о паушалном опорезивању прихода од самосталне дјелатности
Правилник о измјени Правилника о ближим карактеристикама локације, условима изградње, санитарно-техничким условима, начину рада и затварања депонија
Рјешење о издавању лиценце Приватној установи Основна школа "British International School Arcadia Academy", Тиват
Рјешење, број: 01-272/4
Рјешење, број: 01-308/4
Рјешење, број: 01-285/4
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Фонда пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе
Рјешење о именовању члана Управног одбора Фонда пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе
Рјешење о именовању директорице Јавног предузећа за националне паркове Црне Горе
Рјешење о престанку мандата генералне директорице Директората за имовинско правне послове у Министарству финансија

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 20.4.2016. године

- "Сл. гласник  РС", бр. 40/2016
- "Сл. лист АПВ", бр. 22/2016
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 22/2016
- "Сл. лист града Лознице", бр. 7, 8 и 9/2016
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 7 и 10/2016
- "Сл. лист града Ваљева", бр. 5/2016

- "Сл. гласник  РС", бр. 40/2016
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, (02-33 број 275-1/16)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, (02-33 број 275-2/16)
Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 24. април 2016. године
Правилник о изменама и допунама Правилника о пружању услуга трагања за ваздухопловом и спасавања лица

- "Сл. лист АПВ", бр. 22/2016
Решење о утврђивању збирне изборне листе

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 22/2016
Одлука о одобравању средстава за финансирање програма приправника на територији Града Новог Сада у 2016. години
Одлука о спровођењу програма стручне праксе на територији Града Новог Сада у 2016. години
Програм превенције хроничних незаразних болести за 2016. годину
Решење о изменама Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2016. годину
Решење о одређивању посебних паркиралишта на територији Града Новог Сада
Решење о одређивању општег паркиралишта у Улици Архимандрита Јована Рајића у Новом Саду
Решење о одређивању једног паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Душана Васиљева код к. бр. 16 у Новом Саду
Решење о одређивању једног паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту на Булевару патријарха Павла код к. бр. 147 Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у зони основне школе "Ђура Даничић" у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у Улици архимандрита Јована Рајића у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у раскрсници Улице партизанска и Улице ослобођења у Руменки
Решење о одређивању једног паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици народног фронта у режијској саобраћајници код к. бр. 34 у Новом Саду
Решење о престанку важења Решења о одређивању привременог паркиралишта између Улице народних хероја и Трга галерија у Новом Саду
Исправка Одлуке о подизању споменика поводом трагичног страдања младих у пожару у дискотеци "Контраст" у Новом Саду


- "Сл. лист града Лознице", бр. 7, 8 и 9/2016
Одлука о објављивању укупног броја бирача за избор одборника у Скупштину Града Лознице

Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Града Лознице на изборима расписаним за 24. април 2016. године

Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Града Лознице на изборима расписаним за 24. април 2016. године


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 7 и 10/2016
Решење о бирачким местима за изборе за одборнике Скупштине Града Зрењанина расписане за 24. април 2016. године

Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одборнике у Скупштини Града Зрењанина


- "Сл. лист града Ваљева", бр. 5/2016
Одлука о одређивању боје гласачких листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Ваљева, који ће се одржати 24. априла 2016. године
Решење о измени Одлуке о буџету Града Ваљева за 2016. годину број: 40-155/16-06

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 19.4.2016. године

- "Сл. лист ЦГ", бр. 24/2016
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 16/2016

- "Сл. лист ЦГ", бр. 24/2016
Одлука о допуни Одлуке о начину и критеријумима за рјешавање стамбених потреба функционера
Правилник о мјерама заштите и здравља на раду од ризика изложености вибрацијама
Рјешење о стандарду занимања сарадник/са-радница у социјалној инклузији Рома/Ромкиња и Египћана/Египћанки у области здравства
Рјешење о стандарду занимања професионални ронилац /професионална ронитељка 2. категорије на грађевинским и металским подводним радовима
Рјешење о стандарду занимања чувар/чуварка ловишта - резервата
Рјешење о издавању лиценце Јавној установи Виша стручна школа "Полицијска академија" из Даниловграда
Рјешење о издавању лиценце Приватној установи организатору образовања одраслих "Urban Protection Training Centar Montenegro" у Подгорици
Одлука Уставног суда ЦГ У-П бр. 61/12 којом се укида Правилник о регулацији малопродајних цијена јавних електронских комуникационих услуга ("Службени лист Црне Горе", бр. 50/12.), који је донио Савјет Агенције за електронске комуникације и поштанску дјелатност и престаје да важи даном објављивања ове Одлуке
Одлука Уставног суда ЦГ У-П бр. 66/13  којом се укида Уредба о условима за одлагање наплате пореских и непореских потраживања ("Службени лист Црне Горе", бр. 67/09, 23/10, 62/10 и 53/13), коју је донијела Влада Црне Горе и престаје да важи даном објављивања ове одлуке
Одлука о допуни Одлуке о структури, ближим условима и начину отварања и укидања трансакционих рачуна
Одлука о издавању јубиларног златног и сребрног кованог новца
Правилник о допунама Правилника о начину идентификације ваздухоплова, карактеристикама и интероперабилности система за надзор за јединствено европско небо
Правилник о детаљним правилима за имплементацију мрежних функција у управљању ваздушним саобраћајем
Преглед података о транспарентности власништва пружалаца AVM услуга
Рјешење о постављењу почасног конзула Црне Горе у Бангкоку - Краљевина Тајланд
Рјешење о именовању Управног одбора Јавне установе Службени лист Црне Горе
Рјешење о именовању надзорног одбора Јавне установе Службени лист Црне Горе
Рјешење о именовању два члана Управног одбора Фонда за обештећење
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Фонда рада
Рјешење о именовању члана Управног одбора Фонда рада
Рјешење о разрјешењу четири члана Савјета Агенције за цивилно ваздухопловство
Рјешење о именовању предсједника и четири члана Савјета Агенције за цивилно ваздухопловство
Рјешење о именовању директора Клиничког центра Црне Горе
Рјешење о именовању директора Института за јавно здравље
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Фонда пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе
Рјешење о именовању члана Управног одбора Фонда пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Фонда за здравствено осигурање
Рјешење о именовању члана Управног одбора Фонда за здравствено осигурање
Рјешење о постављењу генералне директорице Директората за високо образовање у Министарству просвјете
Рјешење о одређивању в.д. генералног директора Директората за међународну сарадњу у Министарству унутрашњих послова


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 16/2016
Одлука о Буџету Општине Петњица за 2016. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта
Програм рада Скупштине Општине Петњица за 2016. годину
Одлука о порезу на непокретности
Одлука о кредитном задуживању Општине Плав уз државну гаранцију
Одлука о Буџету Општине Плав за 2016. годину
Одлука о измјени Одлуке о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Индустријска зона Центар"
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Пријестонице
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о именовању Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе
Одлука о комуналном уређењу Града
Исправка Пословника Скупштине општине Шавник

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 18.4.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 39/2016
- "Сл. лист града Београда", бр. 28 и 30/2016
- "Сл. лист града Ужица", бр. 1, 3, 4, 7 и 8/2016
- "Сл. лист града Суботица", бр. 20/2016
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 6/2016

- "Сл. гласник РС", бр. 39/2016
Указ о додели одликовања, (КО ПР број 73)
Указ о додели одликовања, (КО ПР број 74)
Уредба о утврђивању Средњорочног програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за период од 2016. до 2020. године
Уредба о утврђивању Државног програма санације загађења Костајничке реке, Корените и Јадра услед изливања јаловине са флотацијских депонија рудника антимона "Столице"
Уредба о издавању доплатне поштанске марке "МЕДАЉА СЕ ОСВАЈА СРЦЕМ - РИО 2016"
Уредба о измени и допунама Уредбе о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја
Одлука о изменама и допуни Одлуке о оснивању Музеја историје Југославије као установе у области културе
Решење о настављању рада на положају помоћника министра државне управе и локалне самоуправе (24 број 119-2885/2016)
Решење о настављању рада на положају помоћника министра државне управе и локалне самоуправе (24 број 119-2887/2016)
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине (24 број 119-3957/2016)
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине (24 број 119-3954/2016)
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине (24 број 119-3955/2016)
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
Решење о разрешењу заменика директора Центра за разминирање
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности Директора дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
Решење о давању сагласности на Програм рада Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Фонда солидарности за 2016. годину
Решење о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив Србија
Решење о уступању, без накнаде, Српском православном Манастиру Св. Јоаким и Ана, ствари одузетих у поступку теренске контроле
Решење о утврђивању јавног интереса, (05 број 465-3736/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса, (05 број 465-3908/2016)
Правилник о врсти, садржини и начину вођења исправа и књига чамаца, пловећих тела и плутајућих објеката
Правилник о службеној одећи рибочувара, изгледу рибочуварске значке и обрасцу рибочуварске легитимације
Правилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди
Правилник о изменама Правилника о квалитету хране за животиње
Правилник о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
Правилник о изменама и допунама Правилника о упису ученика у средњу школу
Решење о разрешењу дужности судског вештака
Решење о упису у Регистар трговаца на велико дуванским производима
Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, (02-33 број 220-2/16)
Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, (02-33 број 220-3/16)
Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, (02-33 број 220-4/16)
Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, (02-33 број 220-5/16)
Судски пословник о изменама и допунама Судског пословника
Одлука о престанку судијске функције
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца
Статут Развојне агенције Србије
Правилник о пружању услуга информисања ваздухоплова у лету и употреби израза на српском језику
Правилник о изменама и допунама Правилника о ознакама регистрације и обавезним натписима ваздухоплова
Правилник о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга
Правилник о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга
Индекси потрошачких цена за март 2016. године
Исправка Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Статут Привредне коморе Србије
Правилник о начину вођења Регистра општих удружења предузетника
Одлука о измени Оснивачког акта Предузећа за заштиту имовине и одржавање објеката "Колубара - Услуге" д.о.о. Лазаревац
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, Интерклима д.о.о. Врњачка Бања
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП Полет, Пландиште
Малопродајне цене дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
Малопродајне цене дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Услуге и одржавање", Жабаљ
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Грејање", Панчево
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Качарево", Качарево
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Старчевац", Старчево
Решење о именовању директора Јавног предузећа "Стамбено", Рума
Решење о именовању директора ЈП "Водовод и канализација", Гроцка
Решење о именовању директора ЈКП "Нискоградња", Ужице


- "Сл. лист града Београда", бр. 28 и 30/2016
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Вождовац 24. априла 2016. године
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Звездара
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Земун 24. априла 2016. године
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Нови Београд
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Палилула
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Раковица 24. априла 2016. године
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника у Скупштину Градске општине Савски венац
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Стари град 24. априла 2016. године
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Чукарица
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Барајево 24. април 2016. године
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Гроцка
Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Лазаревац на изборима расписаним за 24. април 2016. године
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника у Скупштину Градске општине Младеновац
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника у Скупштину Градске општине Обреновац 24. априла 2016. године
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Сопот
Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Сурчин

Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине Градске општине Врачар 24. април 2016. године


- "Сл. лист града Ужица", бр. 1, 3, 4, 7 и 8/2016
Исправка Одлуке о условима за озакоњење објеката 35/2015

Одлука о финансирању потреба у области спорта из буџета Градске општине Севојно

Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за реконструкцију, адаптацију и доградњу далековода 110 KV бр. 116/1 ТЦ "Косјерић" - ТС "Севојно" (на територији Града Ужица)
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Ужица за 2015. годину
Исправка ПГР Централни део 9/2015

План детаљне регулације за реконструкцију, адаптацију и доградњу далековода ДВ БР. 116/1 ТС "Косјерић" - ТС "Севојно" (на територији Града Ужица) - текстуални део


- "Сл. лист града Суботица", бр. 20/2016
Решење о утврђивању укупног броја бирача Скупштине Града Суботице

- "Сл. лист града Зајечара", бр. 6/2016
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака у Градској управи Града Зајечара


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 15.4.2016. године

- "Сл. лист града Београда", бр. 19, 21 и 22/2016
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 24/2016
- "Сл. лист АПВ", бр. 20 и 21/2016
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 9А/2016

- "Сл. лист града Београда", бр. 19/2016
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда за 2016. годину
Решење о измени Решења о образовању Савета за права детета Града Београда
Правилник о допуни Правилника о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2016. годину
Одлука о употреби печата и штамбиља Градске општине Чукарица
Посебан програм здравствене заштите у циљу подстицаја рађања деце финансирањем поступка вантелесне оплодње средствима буџета Градске општине Обреновац за 2016. годину
Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Топловод" Обреновац о измени и допуни Ценовника основних и осталих комуналних услуга

- "Сл. лист града Београда" 21/2016
Упутство о начину уплаћивања и евидентирања одређених јавних средстава и праћења укупних јавних средстава буџета Града Београда
Одлука о утврђивању формата, изгледа и боје гласачког листића и контролног листа за спровођење гласања на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Вождовац расписаним за 24. април 2016. године
Одлука о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине Градске општине Земун расписаних за 24. април 2016. године
Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за изборе за одборнике Скупштине Градске општине Земун расписане за 24. април 2016. године
Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Нови Београд расписаним за 24. април 2016. године
Одлука о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Барајево расписаним за 24. април 2016. године
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Градске општине Лазаревац
Одлука о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине Градске општине Сурчин расписаних за 24. април 2016. године
Одлука о одређивању изгледа и боје гласачких листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Сурчин расписаним за 24. април 2016. године

- "Сл. лист града Београда", 22/2016
Одлука о допуни Пословника Скупштине Градске општине Раковица
Одлука о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Градску општину Раковица
Одлука о измени и допуни Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у Градској општини Раковица
Одлука о измени и допуни Одлуке о условима за остваривање права и носиоцима права на финансијску помоћ из буџета Градске општине Раковица
Одлука о оснивању Савета за националне мањине Градске општине Раковица
Решење о допуни Решења о оснивању сталних и повремених радних тела Скупштине Градске општине Раковица

- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 24/2016
Решење о утврђивању Збирне изборне листе

- "Сл. лист АПВ", бр. 20/2016
Решење о утврђивању броја гласачких листића за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 24. април 2016. године
Одлука о утврђивању укупног броја бирача у Аутономној покрајини Војводини
Правилник о изменама Правилника о ближим условима, критеријумима, начину и поступку остваривања права на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете
Одлука о спровођењу поступка за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине по конкурсима у области културе у 2016. години
Одлука о утврђивању вредности дозвола за привредни риболов и риболов "бућком"

- "Сл. лист АПВ", бр.  21/2016
Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за посланике у Скупштину аутономне покрајине Војводине, расписаним за 24. април 2016. године
Решење о утврђивању броја контролних листова за избор посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 24. април 2016. године

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 9А/2016
Одлука о објављивању укупног броја бирача за подручје Града Крагујевца за избор одборника Скупштине Града Крагујевца расписаних за 24. април 2016. године

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 14.4.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 38/2016
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 19 и 23/2016
- "Сл. лист града Краљева", бр. 3/2016
- "Сл. лист града Чачка", бр. 1/2016
- "Сл. лист ЦГ", бр. 23/2016

- "Сл. гласник РС", бр. 38/2016
Правилник о подстицајима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку у примарну сточарску производњу
Правилник о подстицајима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку у примарну производњу биљних култура
Решење о утврђивању Збирне изборне листе
Решење о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 24. април 2016. године


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 19 и 23/2016
План детаљне регулације простора за вишепородично становање између улица Бранка Бајића и Новосадског сајма у Новом Саду
План детаљне регулације Боцке у Сремској Каменици
План детаљне регулације радне зоне "Север III" у Новом Саду
План детаљне регулације дела општеградског центра уз Булевар Европе јужно од Новосадског сајма у Новом Саду
План детаљне регулације простора око Морнарске улице у Новом Саду
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду
Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације простора између улица Браће Рибникар, Данила Киша и Футошке у Новом Саду
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације на животну средину
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације на животну средину
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Ветерник, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације на животну средину
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Футог, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације блокова око улице Данила Киша у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну средину

Одлука о објављивању укупног броја бирача на подручју Града Новог Сада
Програм инвестиционих активности центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2016. годину
Програм инвестиционих активности Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2016. годину


- "Сл. лист града Краљева", бр. 3/2016
Одлука о додели стипендија за школску 2015./2016. годину
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за саобраћај Града Краљева за 2016. годину
Програм прописа незаконито изграђених објеката на територији Града Краљева у 2016. години


- "Сл. лист града Чачка", бр. 1/2016
Програм уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину
Одлука о максималној спратности објеката који су предмет озакоњења
План генералне регулације за насељено место Слатина
Одлука о изради Плана детаљне регулације за постројење за пречишћавање отпадних вода за потребе бање Горња Трепча за делове насеља Горња и Доња Трепча
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за постројење за пречишћавање отпадних вода за потребе бање Горња Трепча и делове насеља Горња и Доња Трепча


- "Сл. лист ЦГ", бр. 23/2016
Одлука о престанку важења Одлуке о утврђивању посебне накнаде посланицима у Скупштини Црне Горе
Одлука о престанку важења Одлуке о накнадама за учешће у раду Колегијума предсједника Скупштине и радних тијела Скупштине
Одлука о престанку важења Одлуке о праву на варијабилни дио зараде и посебне накнаде за запослене у Служби Скупштине Црне Горе
Одлука о измјени и допуни Одлуке о утврђивању накнада за рад научним и стручним консултантима
Одлука о коефицијентима сложености послова за запослене у Служби Скупштине Црне Горе
Одлука о варијабилном дијелу зараде за запослене у Служби Скупштине Црне Горе
Уредба о допуни Уредбе о престанку примјене појединих подзаконских аката
Правилник о коефицијентима сложености послова за запослене у суду и државном тужилаштву распоређеним на радним мјестима из групе послова
Рјешење о издавању лиценце Јавној предшколској установи "Бамби" - Тиват
Одлуке о преузимању стандарда одбране
Рјешење о коначној расподјели средстава Егализационог фонда општинама за 2015. годину
Правилник о облику, садржају и начину подношења царинске декларације и других образаца који се употребљавају у царинском поступку
Правилник о измјенама Правилника о начину одређивања еколошки прихватљивог протока површинских вода
Одлука, представка бр. 14336/09, Вера Кецојевић против Црне Горе
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Крупице
Рјешење о потврђивању базе података Катастра непокретности за КО Крушево
Рјешење којим се усваја захтјев за утврђивање привремене тарифе накнада за коришћење ауторских музичких дјела са репертоара ПАМ ЦГ, који нису дефинисани заједничким споразумима, број: 01-152-4

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 13.4.2016. године

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 5/2016
- "Сл. лист града Београда", бр. 17, 18 и 20/2016
- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 3/2016
- "Сл. лист града Суботице", бр. 4 и 6/2016
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 1 и 7/2016
- "Сл. лист града Шапца", бр. 2/2016
- "Сл. лист општина Шид", бр. 3/2016
- "Сл. лист ЦГ", бр. 22/2016

- "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 5/2016
Споразум између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о оснивању Немачко- српске привредне коморе у Београду
Меморандум о разумевању о сарадњи у области туризма између Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Управе за туризам и антиквитете Емирата Фуџеира
Меморандум о разумевању о сарадњи у области туризма између Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Министарства националне економије Мађарске
Међународна конвенција о сузбијању фалсификовања новца
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије коју представља Министарство одбране и Владе Републике Мјанмарске Уније коју представља Министарство одбране о сарадњи у области одбране
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Организације НАТО за подршку (НСПО) о сарадњи у области логистичке подршке
Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о оснивању Немачко-српске привредне коморе у Београду
Обавештење о датуму ступања на снагу Европске оквирне конвенција о прекограничној сарадњи између територијалних заједница или власти
Обавештење о датуму ступања на снагу Амандмана на Конвенцију о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту
Обавештење о датума ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о узајамној заштити интелектуалне својине током билатералне војно-техничке сарадње
Обавештење о датуму почетка примене Међународне конвенције о сузбијању фалсификата новца и пратећег протокола

- "Сл. лист града Београда", бр. 17, 18 и 20/2016
Пословник Привременог органа Градске општине Вождовац

Показатељ смањења потрошачких цена у фебруару 2016. године
Решење о утврђивању права на плату, накнаде и друга права председника, чланова и секретара Привременог органа Градске општине Земун
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Земун
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општине Раковица расписаних за 24. април 2016. године
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац
Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда - Установе културе од националног значаја

План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - Град Београд (целине I - XIX)


- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 3/2016
Решење о давању сагласности на цене накнаде за прикључак на систем даљинског грејања
Решење о образовању Комисије за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за Град Јагодину


- "Сл. лист града Суботице", бр. 4 и 6/2016
Исправка Правилника о мерама у случају доцње корисника средстава Фонда
Правилник о допунама Правилника о начину остваривања права на обезбеђење учешћа за банкарски стамбени кредит
Решење о образовању Комисије за попис незаконито изграђених објеката
Одлука о стављању ван снаге Упутства о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Града Суботице и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета Града Суботице
Одлука о стављању ван снаге Упутства о раду трезора Града Суботице
Правилник о допуни Правилника о мерама у случају доцње корисника средстава Фонда

Одлука о утврђивању Програма стручног оспособљавања и усавршавања запослених у Градској управи Града Суботице за 2016. годину
Програм мера за унапређење услова живота на територији Града Суботица за 2016. годину
Одлука о давању у закуп пословних простора број: II-00-361-46/2016


- "Сл. лист града Зајечара", бр. 1 и 7/2016
Одлука о првом допунском буџету Града Зајечара за 2016. годину
Одлука о одређивању максималне спратности на територији Града Зајечара у поступку озакоњења објеката
Одлука о регулисању међусобних потраживања између Града Зајечара и Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар"
Одлука о укидању установе "Гитаријада" Зајечар
Одлука о изменама Одлуке о јавним паркиралиштима
Одлука о измени Одлуке о давању у закуп пословних просторија Града Зајечара

Правилник о условима и начину коришћења и одржавања службених возила Градске управе Града Зајечара
Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за запослене у Градској управи Града Зајечара


- "Сл. лист града Шапца", бр. 2/2016
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Владимирци - запад и блок А" у Владимирцима
Одлука да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације "Владимирци - запад и блок А" у Владимирцима
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Акумулација Вукошић" у Вукошићу
Одлука да се израђује стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације "Акумулација Вукошић" у Вукошићу
Решење о утврђивању економске цене Програма васпитања и образовања у Предшколској установи "Наше дете" у Шапцу
Исправка у датуму изласка Службеног листа број 1 из 2016. године


- "Сл. лист општина Шид", бр. 3/2016
Решење о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Шид за 2016. годину

- "Сл. лист ЦГ", бр. 22/2016
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Краљевини Саудијској Арабији
Одлука о измјени Одлуке о Генералном секретаријату предсједника Црне Горе
Уредба о зарадама и другим примањима војно-дипломатских представника
Уредба о измјени Уредбе о војно-дипломатским представницима
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради реконструкције магистралног пута Цетиње - Будва, локалитет Кошљун - Завала
Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за изградњу малих хидроелектрана на водотоку Кутска Ријека на територији Општине Андријевица
Одлука о измјени Одлуке о образовању Оперативног тијела за спровођење стратегије информисања јавности о приступању Црне Горе Европској унији 2014-2018
Одлука о обрачунској вриједности коефицијента за запослене у јавном сектору за фискалну 2016. годину
Правилник о критеријумима и поступку додјеле награда исељеницима и организацијама исељеника
Правилник о критеријумима и поступку за одобравање специјализација и правима и обавезама кандидата којима је одобрена специјализација према здравственој установи
Наредба о забрани уношења биља ради спрјечавања уношења и ширења штетног организма Xylella Fastidiosa (Well i Raju)
Правилник о мјерама за спрјечавање појаве echinococcus multilocularis код паса
Правилник о измјенама и допуни Правилника о дознаци стабала за сјечу, начину пријема и обиљежавању дрвних сортимената и увјерењу о поријеклу дрвних сортимената
Правилник о методологији за утврђивање уштеда енергије
Правилник о допуни Правилника о примјени Закона о акцизама
Правилник о допуни Правилника о начину и условима повраћаја акцизе на минерална уља
Рјешење о издавању лиценце за рад Факултету за спорт и физичко васпитање, број: 01-307/4
Рјешење којим се добру Амбијентална цјелина Лековићи у Годињу утврђује статус непокретног културног добра од националног значаја, број: УПЛ-02-165/2012-9
Одлука о расписивању јавног конкурса за додјелу права на емитовање радијских програма
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора Фонда рада
Рјешење о разрјешењу члана Вијећа за националну безбједност
Рјешење о именовању члана Управног одбора Фонда рада
Рјешење о разрјешењу члана Одбора директора "Радио-дифузни центар" д.о.о. Подгорица
Рјешење о именовању члана Одбора директора "Радио-дифузни центар" д.о.о. Подгорица
Рјешење о именовању директорице Јавне установе Црногорско народно позориште
Рјешење о именовању умјетничког директора Јавне установе Црногорско народно позориште
Рјешење о разрјешењу члана Савјета за праћење туристичког развоја и припрему и праћење туристичких сезона
Рјешење о именовању Националног савјета за одрживи развој, климатске промјене и интегрално управљање обалним подручјем
Одлука о избору извршног директора Регулаторне агенције за енергетику
Рјешење о брисању из Именика миритеља и арбитара, број: 1-278/2016-4

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 12.4.2016. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 19/2016
- "Сл. лист града Београда", бр. 15 и 16/2016
- "Сл. гласник града Ваљева", бр. 1/2016
- "Сл. лист града Лесковца", бр. 31/2015 и 6/2016
- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 1/2016
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 2/2016

- "Сл. лист АПВ", бр. 19/2016
Покрајинска уредба о измени и допуни Покрајинске уредбе о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину
План поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину


- "Сл. лист града Београда", бр. 15 и 16/2016
Пословник Изборне комисије Градске општине Вождовац
Одлука о облику и садржају образаца за поједине радње у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општине Вождовац, који су расписани за 24. април 2016. године
Упутство за спровођење избора за одборнике Скупштине Градске општине Вождовац расписаних за 24. април 2016. године
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Вождовац расписаних за 24. април 2016. године
Пословник Привременог органа Градске општине Земун
Пословник о раду Изборне комисије Градске општине Нови Београд
Одлука о обрасцима за спровођење појединих изборних радњи у поступку избора одборника Скупштине Градске општине Нови Београд
Упутство за спровођење избора за одборнике Скупштине Градске општине Барајево расписаних за 24. април 2016. године
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општине Барајево, расписаних за 24. април 2016. године

Одлука о облику и садржају образаца за поједине радње у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општине Земун, који су расписани за 24. април 2016. године
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општине Земун, расписаних за 24. април 2016. године
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација у појединим областима
Одлука о облику и садржају образаца за поједине радње у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општине Сурчин, који су расписани за 24. април 2016. године
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општине Сурчин, расписаних за 24. април 2016. године


- "Сл. гласник града Ваљева", бр. 1/2016
Одлика о јавном превозу путника (пречишћен текст)
Одлука о сталним манифестацијама у области културе и спорта од значаја за Град Ваљево (пречишћен текст)
Одлука о локалним комуналним таксама (пречишћен текст)
Одлука о социјалној заштити у Граду Ваљеву (пречишћен текст)


- "Сл. лист града Лесковца", бр. 31/2015 и 6/2016
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Лебане за 2015. годину
Одлука о буџету општине Лебане за 2016. годину
Одлука о измени Одлуке о Општинском правобранилаштву
Одлука о отпису камате на доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
Одлука о отпису посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Медвеђа за 2015. годину
Одлука о буџету општине Медвеђа за 2016. годину
Одлука о прибављању, располагању, коришћењу и управљању стварима у јавној својини општине Медвеђа
Одлука о измени и допуни Одлуке о накнадама за рад Општинске управе општине Медвеђа
Одлука о одређивању максималне спратности објеката по урбанистичким зонама, целинама и блоковима
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе - општини Црна Трава за 2015. годину
Одлука о додељивању искључивог права Јавном предузећу "Дирекција за урбанизам и изградњу Лесковац" за обављање делатности пружања услуга које су предмет јавне набавке
Одлука о одређивању цене коштања једне штампане стране "Службеног гласника Града Лесковца" за 2016-ту годину за кориснике услуга
Одлука о допуни Ценовника о нивоу закупнина пословних зграда, пословних просторија и гаража на територији Града Лесковца
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Лесковца за 2015. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о измени и допуни Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на површинама јавне намене на територији Града Лесковца
Одлука о одређивању максималне спратности објеката у поступку озакоњења
Одлука о доношењу Плана генералне регулације 2 на грађевинском подручју ГУП-а Лесковца за блокове 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 29 (ПГР 2 - "Центар-Запад")
Одлука о доношењу Плана генералне регулације 6 на грађевинском подручју ГУП-а Лесковца за блокове 30, 31, 46 и 47 и део блока 73 (ПГР 6 - "Дубочица")
Одлука о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за стамбене услуге "Дом" Града Лесковца

Одлука о расподели средстава за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења и организација од јавног интереса за 2016. годину
Одлука о расподели средстава спортским клубовима и удружењима на територији општине Бојник
Правилник о ближим условима и процедурама за стицање права из Одлуке о социјалној заштити грађана на територији општине Лебане Уводне одредбе
Правилник о ближим условима и процедурама за стицање права из Одлуке о социјалној заштити грађана на територији општине Лебане Уводне одредбе
Пословник о раду Изборне комисије општине Црна Трава
Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Града Лесковца, расписаних за 24. април 2016. године

- "Сл. гласник града Јагодине", бр. 1/2016
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Јагодине за календарску 2015. годину
Одлука о одређивању максималне спратности објекта по урбанистичким зонама, целинама и блоковима
Одлука о финансијској подршци породицама
Одлука о финансијској подршци оболелима од малигних болести
Програм развоја спорта Града Јагодина за период од 2014. - 2018. године
Одлука о одређивању аутобуских стајалишта која се могу користити у линијском превозу путника на територији Града Јагодина
Одлука о градском и приградском превозу путника на територији Града Јагодине
Одлука о такси превозу на територији Града Јагодина
Одлука о општинским и некатегорисаним путевима
Програм оптималног организовања такси превоза на територији Града Јагодине у периоду од 2016-2021. године
Правилник о изменама и допунама Правилника о употреби службеног мобилног и стационарног телефонског апарата и начину коришћења


- "Сл. лист општине Инђија", бр. 2/2016
Локални Акциони план за унапређење образовања, запошљавања, здравља и становања Рома у општини Инђија за период 2016 - 2020. године
Акциони план запошљавања општине Инђија за 2016. годину
Одлука о вршењу екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Инђија за 2015. годину
Решење о образовању Комисије за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 11.4.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 36 и 37/2016
- "Сл. лист АПВ", бр. 18/2016
- "Сл. лист града Суботице", бр. 3/2016
- "Сл. лист општина Срема", бр. 8, 9 и 10/2016
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 15/2016

- "Сл. гласник РС", бр. 36 и 37/2016
Указ о додели одликовања (КО ПР број 71)
Указ о додели одликовања (КО ПР број 72)
Уредба о утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2016. годину
Одлука о образовању Радне групе за обнову и унапређење објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
Решење о престанку рада на положају директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника Директора дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Републичког завода за статистику
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Републичког завода за статистику
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Републичког завода за статистику
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Републичког завода за статистику
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Републичког завода за статистику
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
Решење о престанку рада на положају помоћника директора Републичког завода за статистику
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Клиничког центра Крагујевац
Решење о именовању вршиоца дужности директора Клиничког центра Крагујевац
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Института за лечење и рехабилитацију "Нишка бања", Ниш
Решење о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Института за лечење и рехабилитацију "Нишка бања", Ниш
Решење о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Студентског центра "Београд" у Београду
Решење о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Дома ученика средњих школа "Јелица Миловановић" у Београду
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за стандардизацију Србије
Решење о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Института за стандардизацију Србије
Решење о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Републичке агенције за становање
Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању Годишњег програма о изменама и допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању Финансијског плана о изменама и допунама Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Агенције за реституцију за 2015. годину
Решење о давању сагласности на годишње финансијске извештаје Агенције за реституцију за 2015. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити ЈП "Транснафта", Панчево за 2014. годину
Решење о давању сагласности на Правилник о раду Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-3881/2016)
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-3882/2016)
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-3884/2016)
Решење о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-3886/2016)
Решење о давању сагласности на кандидатуру Кајакашког савеза Србије за организовање Европског првенства за сениоре
Решење о давању сагласности на кандидатуру Рвачког савеза Србије за организовање Првенства Европе за сениоре
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-3383/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-3878/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-3747/2016)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-3498/2016)
Правилник о врстама и садржини образложења квалификованих и неквалификованих трошкова и обрасцу захтева за исплату подстицајних средстава инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа
Правилник о допуни Правилника о поступку издавања пријаве рођења детета и обрасцу пријаве рођења детета у здравственој установи
Правилник о изменама и допуни Правилника о коришћењу подстицаја за спровођење научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди кроз унапређење стручног знања и усавршавања људских капацитета
Правилник о изменама и допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
Решење о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 173-2/16)
Решење о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 173-3/16)
Решење о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 173-4/16)
Одлука о избору судије (број 119-05-106/2016-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-107/2016-01)
Одлука о избору судије (број 119-05-108/2016-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-46/2016-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-57/2016-01)
Одлука о престанку судијске функције (број 119-01-58/2016-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-7/2016-01)
Одлука о одређивању времена почетка и завршетка гласања на бирачким местима у иностранству
Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 24. април 2016. године
Решење о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 24. април 2016. године
Решење о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 24. април 2016. године
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП "Стандард", Ада)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (број И-1-1946/2016)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника (број И-1-1988/2016)
Малопродајне цене дуванских прерађевина (British American Tobacco SEE д.о.о Београд)
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Беочин", Беочин

Правилник о начину вођења евиденције о поступцима извршења и обезбеђења и финансијском пословању јавног извршитеља, начину извештавања, садржини извештаја о раду јавног извршитеља и начину поступања са архивом
Правилник о дозволи за рад васпитача, психолога и педагога у Дому ученика
Правилник о изменама и допунама Правилника о програму и начину спровођења испита за инспектора
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-761, деоница Појате - Прељина на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш - граница Бугарске на животну средину
Одлука о објављивању укупног броја бирача у Републици Србији
Одлука о изменама и допунама Одлуке о висини накнада за стандарде, сродне документе и друге публикације, као и о висини накнада за услуге које врши Институт за стандардизацију Србије у обављању послова у области стандардизације
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-07-00-01089/2014-11)


- "Сл. лист АПВ", бр. 18/2016
Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета за наставни предмет Свет око нас
Годишњи програм основних геолошких истраживања на територији АП Војводине за 2016. годину
Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката енергетски одрживих фарми млечних крава


- "Сл. лист града Суботице", бр. 3/2016
Програм пописа незаконито изграђених објеката на територији Града Суботице
Решење о утврђивању номиналног износа једнократне новчане помоћи трудницама на територији Града Суботице из средстава буџета Града за 2016. годину
Решење о утврђивању номиналног износа родитељског додатка за прво дете из средстава буџета Града за 2016. годину


- "Сл. лист општина Срема", бр. 8, 9 и 10/2016
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Стара Пазова за 2016. годину

Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Пећинци за 2015. годину
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Агенције за развој општине Пећинци" Пећинци

Одлука о ангажовању лица за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Рума за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 15/2016
Одлука о привременом образовању Мјесне заједнице Комарско - Пошћенски Крај
Одлука о привременом образовању Мјесне заједнице Жабљак
Одлука о измјенама Одлуке о комуналном уређењу Града
Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта Грудице
Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта Мотички Гај II
План о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији општине Жабљак за 2016. годину
Одлука о Буџету Пријестонице Цетиње за 2016. годину
Одлука о повјеравању послова одржавања јавне расвјете, свјетлосне сигнализације и одржавања урбаног мобилијара на територији Пријестонице Цетиње "Комунално" Цетиње
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организовању Јавног радио дифузног сервиса "Радио Телевизија Херцег Нови"

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 8.4.2016. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 21/2016
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 20/2016
- "Сл. лист града Смедерева", бр. 1/2016
- "Сл. лист града Шапца", бр. 1/2016
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 2/2016
- "Сл. лист града Зајечара", бр. 5/2016
- "Сл. лист општине Шид", бр. 1/2016
- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 4/2016
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 14/2016

- "Сл. лист града Ниша", бр. 21/2016
Одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Димитровград
Одлука о остваривању права на родитељски додатак
Одлука о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима система локалне самоуправе - општине Димитровград
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине на територији општине Димитровград за 2016. годину
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за развој туризма општине Димитровград за 2016. годину
Програм подршке младима у општини Димитровград у 2016. години
Програм рада Буџетског фонда за привредни развој општине Димитровград
Програм подршке верским заједницама на територији општине Димитровград
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Димитровград за 2016. годину
Пословник Изборне комисије општине Димитровград


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 20/2016
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2016. годину

- "Сл. лист града Смедерева", бр. 1/2016
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Смедерева за 2016. годину
Одлука о задуживању Града Смедерева
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Града Смедерева за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о комуналном уређењу Града Смедерева
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организовању Туристичке организације Града Смедерева


- "Сл. лист града Шапца", бр. 1/2016
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у организационим облицима у систему јавног сектора општине Богатић за 2015. годину
Одлука о дозвољеној спратности по насељским целинама за објекте који се налазе у поступку озакоњења на територији општине Богатић
Решење о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Решење о јавним паркиралиштима
Решење о зонирању јавних паркиралишта


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 2/2016
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Града Крагујевца за 2016. годину
Програм за ванредне ситуације и планирање одбране у 2016. години
Програм систематске дератизације, дезинфекције и дезинсекције на територији Града Крагујевца за 2016. годину
Програм одржавања комуналне инфраструктуре за 2016. годину
Програм образовања градских робних резерви у 2016. години
Финансијски план Дирекције за робне резерве Града Крагујевца за 2016. годину
Програм за подстицаје привреди у 2016. години
Програм субвенција привреди у 2016. години
Програм распореда средстава за финансирање развоја културе у Граду Крагујевцу у 2016. години
Програм распореда средстава за финансирање и суфинансирање програма/пројеката удружења који су од јавног интереса за Град Крагујевац у 2016. години
Решење о утврђивању Ценовника услуга комуналног одржавања за 2016. годину


- "Сл. лист града Зајечара", бр. 5/2016
Одлука о јавном задужењу Града Зајечара
Одлука о изменама и допунама Одлуке о висини накнаде за извршене услуге Градске управе Зајечар

- "Сл. лист општине Шид", бр. 1/2016
Правилник о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава националним саветима националних мањина чији је језик у службеној употреби на територији општине Шид
Правилник о изменама Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Шид за програме и пројекте из области културе који су од значаја за општину Шид
Измене Програма пописа незаконито изграђених објеката на територији општине Шид


- "Сл. лист ЦГ - Међународни уговори", бр. 4/2016
Уредба о Царинској тарифи за 2016. годину
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о ближим условима и поступку за исплату старачке накнаде
План аконтативне расподјеле средстава Егализационог фонда општинама за 2016. годину
Правила о раду Агенције за спрјечавање корупције у дијелу спрјечавања сукоба интереса јавних функционера
Одлука о избору пет чланова Савјета за грађанску контролу рада полиције


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 14/2016
Одлука о приступању изради Детаљног урбанистичког плана "Гробље"
Одлука о измјени и допуни Одлуке о приступању изради Локалне студије локације "Аеродром"
Одлука о приступању изради Детаљног урбанистичког плана "Луге" - друга фаза реализације
Правилник о критеријумима и начину сачињавања листе чланова дисциплинске комисије
Одлука о одређивању просјечне тржишне цијене непокретности
Правилник о измјени и допуни Правилника о облику и садржини пореске пријаве за разрез пореза на непокретности за правна лица ("Сл. лист Општине Будва 04/07")
Одлука о изради Локалне студије локације "ВИР"
Одлука о приступању изради Детаљног урбанистичког плана Центар
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о порезу на непокретности
Одлука о одређивању вриједности бода за обрачун накнаде за постављање привремених објеката на територији општине Плужине за 2016. годину
Одлука о ослобађању од обавезе плаћања пореза на непокретности за 2016. годину
Програм уређења простора Општине Плужине за 2016. годину
Одлука о усвајању Програма Социјалног становања у Општини Пљевља 2016-2017
Одлука о оснивању Савјета за спорт
Програм уређења простора за 2016. годину
Одлука о оснивању Мјесне заједнице "Лијева обала Ибра"
Одлука о измјени Одлуке о изради Локалне студије локације "Хајла-Стедим"
Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину Детаљног урбанистичког плана "Солила" у Игалу

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 7.4.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 34 и 35/2016
- "Сл. лист града Ниша", бр. 23/2016
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 1/2016
- "Сл. лист града Смедерева", бр. 10/2015
- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 22/2015
- "Сл. лист града Лознице", бр. 13/2015

- "Сл. гласник РС", бр. 34 и 35/2016
Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 24. април 2016. године

Правилник о садржини и начину спровођења Годишњег програма мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива за 2016. годину
Правилник о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 226-2/16)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 226-1/16)
Правилник о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера
Правилник о изменама Правилника о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода
Одлука о издвајању средстава за рехабилитацију корисника пензија и утврђивању трошкова рехабилитације корисника пензија за 2016. годину
Решење о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за април, мај и јун 2016. године
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП „Врбас-гас", Врбас)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈП Ковин-гас, Ковин)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП „Суботицагас", Суботица)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (Јавно предузеће „Гас", Темерин)
Малопродајне цене дуванских прерађевина ("JULIETA д.о.о., Београд")


- "Сл. лист града Ниша", бр. 23/2016
Одлука о одређивању Јавног предузећа "Службени гласник" за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине Градске општине Црвени Крст, који су расписани за 24. април 2016. године
Одлука о облику и садржини образаца за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општине Црвени Крст, расписаних за 24. април 2016. године
Одлука којом се прописују обрасци за спровођење избора за одборнике Скупштине Градске општине Нишка Бања, који су расписани за 24.04.2016. године
Одлука о одређивању Јавног предузећа "Службени гласник" за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине Градске општине Медијана, који су расписани за 24. април 2016. године
Одлука о прописивању образаца
Пословник Општинске изборне комисије
Одлука о облику и садржини образаца за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општине Пантелеј, расписаних за 24. април 2016. године
Пословник о раду Изборне комисије општине Пирот


- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 1/2016
Решење о ознакама органа Града Крагујевца у 2016. години
Програм распореда средстава субвенција Јавном предузећу Спортски центар "Младост" Крагујевац у 2016. години
Програм распореда средстава субвенција Привредном друштву Спортски центар "Парк - Крагујевац" д.о.о. у 2016. години
Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области здравствене заштите на територији Града Крагујевца за 2016. годину
Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите за 2016. годину на територији Града Крагујевца
Програм распореда средстава за рад Канцеларије за младе у 2016. години
Програм расподеле средстава здравственим установама на територији Града Крагујевца за 2016. годину
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима за постављање објеката на јавним површинама
Правилник о измени Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Крагујевцу
Правилник о одобравању и финансирању програма и пројеката којима се остварују потребе и интереси грађана у области социјалне и здравствене заштите на територији Града Крагујевца
Правилник о одобравању и финансирању програма и пројеката удружења из области привреде на територији Града Крагујевца
Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката, програма и манифестација у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Крагујевца
Правилник о поступку доделе средстава из буџета Града Крагујевца за реализацију програма, пројеката, манифестација и активности у области омладинске политике
Правилник о финансирању и суфинансирању програма/пројеката удружења који су од јавног интереса за Град Крагујевац
Правилник о начину, поступку и критеријумима за остваривање права за доделу средстава из буџета Града Крагујевца за реализацију програма и пројеката удружења у области заштите животне средине и одрживог развоја на територији Града Крагујевца
Упутство о изменама Упутства о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у Градској управи Града Крагујевца


- "Сл. лист града Смедерева", бр. 10/2015
Правилник о остваривању права на бесплатан оброк ("Народна кухиња")

- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 22/2015
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Јагодине за 2015. годину
Одлука о буџету Града Јагодина за 2016. годину
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за комунално стамбену делатност "Стандард" Јагодина
Одлука о изради стратешке процене утицаја Плана "Измене Плана детаљне регулације блокова 5, 15, 16 и 17 у зони 25 у Јагодини" на животну средину
Одлука о одређивању коефицијента зоне и коефицијента намене објекта за утврђивање висине доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о допуни Одлуке о Градским управама Града Јагодине
Одлука о мрежи предшколских установа на територији Града Јагодине
Решење о измени и допуни Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији Града Јагодине
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Града Јагодина
Решење о образовању Комисија за попис незаконито изграђених објеката


- "Сл. лист града Лознице", бр. 13/2015
Одлука о ребалансу буџета Града Лознице за 2015. годину
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за 2016. годину у Граду Лозници са Локалним акционим планом
Одлука о формирању Радног тима за припрему предлога аката за прибављање кућа са окућницом на сеоском подручју, за младе брачне парове
Одлука о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у организационим облицима у систему јавног сектора Града Лознице за 2015. годину
Одлука о дозвољеној спратности (по зонама) за објекте који се налазе у поступку озакоњења
Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Бања Ковиљача
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Дринских Дивизија, Ратарске, Ђачке и Митра Бакића, на локација "Касарна - Клупци" у Лозници
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације блока "Воћар" између улица Јована Цвијића, Гимназијске и Војводе Мишића у Лозници
Одлука о доношењу Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лешница (КП 4283 КО Лешница)
Одлука о усвајању Програма развоја спорта Града Лознице за период 2016 - 2018. године са Програмом
Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Лознице у 2016. години
Програм организовања ауто-такси превоза на територији Града Лознице за 2016. годину
Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Лознице за суфинансирање програма рада/пројеката којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите
Одлука о приступању изради Извештаја о Стратешкој процени утицаја на животну средину Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача
Одлука о приступању изради Извештаја о Стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Дринских Дивизија, Ратарске, Ђачке и Митра Бакића, на локацији "Касарна -Клупци" у Лозници


 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 6.4.2016. године

- "Сл лист града Зрењанина", бр. 2/2016
- "Сл. лист града Лознице", бр. 3 и 4/2016
- "Сл. лист града Суботице", бр. 47/2015, 2 и 13/2016
- "Сл. лист града Ниша", бр. 14, 18, 28 и 29/2016
- "Сл. лист града Краљева", бр. 1/2016
- "Сл. лист града Чачка", бр. 2/2016
- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 2-1/2016
- "Сл. лист града Ваљева", бр. 10/2015
- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 18/2016
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 13/2016

- "Сл лист града Зрењанина", бр. 2/2016
Правилник о додели новчаних средстава ученицима средњих школа и студентима са територије Града Зрењанина за постигнуте резултате рада

- "Сл. лист града Лознице", бр. 3 и 4/2016
Упутство за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Лознице, расписаних за 24. април 2016. године

Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике у Скупштину Града Лознице


- "Сл. лист града Суботице", бр. 47/2015, 2 и 13/2016
Одлука о доношењу Плана размештаја локација такси стајалишта на територији Града Суботица
Решење о утврђивању цена у оквиру такси тарифе на територији Града Суботице

Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Града Суботица и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета Града Суботице
Упутство о раду трезора Града Суботица и основне одредбе

Решење о утврђивању проширеног састава Изборне комисије Града Суботице


- "Сл. лист града Ниша", бр. 14, 18, 28 и 29/2016
Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пирот за 2015. годину
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Пирот за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о ауто-такси превозу на територији општине Пирот
Одлука о исплати новчане помоћи брачним паровима ради обављања вантелесне оплодње
Одлука о укидању издавача медија Јавног предузећа "Радио Пирот" Пирот
Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Радио Пирот" Пирот
Одлука о одређивању надлежног органа за доношење Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини
Решење којим се утврђује престанак решења донетих од стране Скупштине општине Пирот
Одлука о измени и допуни Одлуке о формирању Буџетског фонда за развој пољопривреде
Одлука о изменама и допунама Одлуке о линијском превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији општине Пирот
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пирот за 2016. годину

Одлука о Буџетском фонду за подстицај развоја талентованих ученика и студената Града Ниша
Одлука о ангажовању предузећа за ревизију ради екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Ниша за 2015. годину
Одлука о одређивању надлежног органа за доношење Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини
Одлука о образовању робних резерви Града Ниша
Одлука о грађевинском земљишту
Одлука о усвајању Програма развоја спорта за Град Ниш 2016-2017. године са Програмом
Одлука о престанку важења Одлуке о оснивању Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност "Нишка телевизија"
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Горица" Ниш
Решење о изменама Решења о образовању Комисије за праћење примене етичког кодекса понашања запослених у градским управама и службама Града Ниша

Одлука о одређивању штампарије и изгледа гласачког листића, контролног листа за проверу исправности гласачке кутије и другог изборног материјала за гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Ниша, који су расписани за 24. април 2016. године
Одлука којом се прописују обрасци за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Ниша

Правилник о изменама и допуни Правилника о регресирању трошкова боравка деце у Предшколској установи "Пчелица" Ниш
Програм праћења квалитета површинских вода на територији Града Ниша за 2016/2017. годину
Програм испитивања масене активности радионуклида у земљишту и у животној средини на територији Града Ниша за 2016/2017. годину
Решење о измени Решења о одређивању стајалишта у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша


- "Сл. лист града Краљева", бр. 1/2016
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама на територији Града Краљева

- "Сл. лист града Чачка", бр. 2/2016
Финансијски план директног корисника Градоначелника Града Чачка за 2016. годину
Финансијски план директног корисника Градског већа Града Чачка за 2016. годину
Финансијски план директног корисника Скупштине Града Чачка за 2016. годину
Финансијски план директног корисника Градског правобранилаштва Града Чачка за 2016. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за опште и заједничке послове Града Чачка за 2016. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за инспекцијски надзор Града Чачка за 2016. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за урбанизам Града Чачка за 2016. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за локалну пореску администрацију Града Чачка за 2016. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа Града Чачка за 2016. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за друштвене делатности Града Чачка за 2016. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за финансије Града Чачка за 2016. годину
Финансијски план директног корисника Градске управе за локални економски развој Града Чачка за 2016. годину


- "Сл. гласник града Јагодина", бр. 2-1/2016
Решење о давању сагласности на Правилник о систематизацији послова и радних задатака Народне библиотеке "Радисав Никчевић" у Јагодини

- "Сл. лист града Ваљева", бр. 10/2015
Одлука о буџету Града Ваљева за 2016. годину
Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Ваљева за 2015. годину
Одлука о обављању послова и спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације "Колубара"
Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације за село Попучке
Одлука о озакоњењу спратности веће од прописане планским документом
Одлука о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити у Граду Ваљеву
Правилник о давању у закуп станова изграђених у оквиру "Програма становања и трајне интеграције избеглица у Србији - СИРП" на територији Града Ваљева
Локални акциони план запошљавања Града Ваљева за 2016. годину
Одлука о изменама и допунама Локалног акционог плана за образовање Рома у Ваљеву
Одлука о висини накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа чији је оснивач Град Ваљево у 2016. години
Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину у поступку израде измена и допуна Плана генералне регулације за село Попучке


- "Сл. лист града Новог Сада", бр. 18/2016
Извештај Заштитника грађана Града Новог Сада за 2015. годину
План генералне регулације насељеног места Кисач
План генералне регулације насељених места Лединци и Стари Лединци
Одлука о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2016. годину
Одлука о коришћењу дела средстава за реализацију Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2016. годину
Програм коришћења средстава Стамбеног фонда у 2016. години
Исправка Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину

- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 13/2016
Одлука о измјени и допуни Одлуке о изради измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Печурице центар"
Одлука о измјени Одлуке о изради Урбанистичког пројекта "Дубовица"
Одлука о извођењу локалног јавног рада у Општини Будва
Одлука о ближим критеријумима за коришћење средстава текуће и сталне буџетске резерве
Одлука о продаји грађевинског земљишта у захвату ДУП-а "Коник - Стари аеродром" - Измјене и допуне
Одлука о условима и начину рјешавања имовинско-правних односа на земљишту Главног града - Подгорица, планираном за постављање-изградњу спољњег степеништа, односно улазно-излазне рампе
Одлука о доношењу Елабората о паркинг зонама, дозвољеном времену паркирања, категорији моторних возила која се могу паркирати и начину наплате накнаде за паркирање на општим и посебним паркиралиштима у Подгорици - дио града преко Мораче
Одлука о доношењу Елабората о паркинг зонама, дозвољеном времену паркирања, категорији моторних возила која се могу паркирати и начину наплате накнаде за паркирање на општим и посебним паркиралиштима у Подгорици -централна градска зона
Одлука о доношењу Елабората о паркинг зонама, дозвољеном времену паркирања, категорији моторних возила која се могу паркирати и начину наплате накнаде за паркирање на општим и посебним паркиралиштима у Подгорици - дио града поред ријеке Рибнице, дио града од Старе вароши до Жељезничке станице и Љубовић
Одлука о образовању Комисије за израду измјена и допуна Статута Главног Града
Програм уређења простора Главног Града Подгорице за 2016. годину
Програм подизања спомен-обиљежја за 2016. годину
Одлука о давању сагласности на Одлука о оснивању Мјесне заједнице "Владне"
Регистар општинских и некатегорисаних путева на територији Општине Мојковац
Одлука о приступању изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана ТИВАТ - Центар, за локацију хотела "Мимоза" у Тивту
Одлука о изради стратешке процјене утицаја на животну средину за Измјене и допуне ДУП-а Тиват - Центар за локацију хотела "Мимоза"


 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 5.4.2016. године

- "Сл. лист града Ниша", бр. 26/2016
- "Сл. гласник града Врања2, бр. 20/2015
- "Сл. лист ЦГ", бр. 21/2016
- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 12/2016

- "Сл. лист града Ниша", бр. 26/2016
Одлука о оснивању Службе за интерну ревизију органа и служби Града Ниша
Правилник о условима и начину коришћења службених возила
Правилник о престанку важења Правилника о накнади трошкова превоза запослених у органима општине Димитровград за долазак на рад и одлазак са рада
Решење о одређивању бирачких места за избор одборника Скупштине општине Сврљиг


- "Сл. гласник града Врања", бр. 20/2015
Одлука о измени и допуни Одлуке о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Града Врања за 2015. годину
Решење о измени Решења о образовању Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији Града Врања
Одлука о реализацији програма стручне праксе за 2015/2016. годину
Одлука о V ребалансу буџета општине Босилеград за 2015. годину
Одлука о обављању делатности зоохигијене
Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину, амортизације, одређивању зона и утврђивању коефицијената за сваку зону за територију општине Босилеград
Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права својине и коришћења општина Босилеград
Одлука о изменама и допунама Одлуке о допунском материјалном обезбеђењу учесника НОР-а и оружаних акција после 17. августа 1990. године
Одлука о допуни Одлуке о запошљавању теже запошљивих незапослених лица
Правилник о давању у закуп пословног простора на којима је носилац права својине и коришћења општина Босилеград
Програм мониторинга стања нивоа буке у животној средини на територију општине Сурдулица за 2015-2016. годину
Одлука о измени Пословника Општинског већа општине Босилеград
Колективни уговор код послодавца Јавно предузеће "Водовод" Врање


- "Сл. лист ЦГ", бр. 21/2016
Одлука о престанку важења Одлуке о утврђивању вриједности коефицијента за обрачун фиксног и стартног дијела зараде
Одлука о престанку важења Одлуке о праву на додатак по основу вршења функције
Одлука о престанку важења Одлуке о утврђивању зараде и других примања предсједника и секретара Државне изборне комисије
Одлука о посебним савјетницима у Скупштини Црне Горе
Уредба о условима за одступање у погледу изградње, уређења и опремања објеката који имају мали обим производње, прераде и обраде хране
Програм фитосанитарних мјера за 2016. годину
Правилник о ближим условима за обављање стручних послова заштите од нејонизујућих зрачења
Правилник о начину стручног оспособљавања професионално изложених лица и лица одговорних за спровођење мјера заштите од нејонизујућих зрачења
Правилник о ближим условима за издавање дозволе за стављање лијека у промет
Правилник о садржају и начину обиљежавања спољњег и унутрашњег паковања лијека и садржају упутства за лијек
Правилник о измјенама Правилника о утврђивању производа и услуга који се опорезују по сниженој стопи ПДВ
Правилник о измјени Правилника о ближим условима за пружање и коришћење услуга, нормативима и минималним стандардима услуга за смјештај дјеце и младих у установу и малу групну заједницу
Правилник о измјени Правилника о ближим условима за пружање и коришћење, нормативима и минималним стандардима услуге смјештаја одраслих и старих лица
Рјешење о стандарду занимања Сарадник /Сарадница у социјалној инклузији Рома/Ромкиња и Египћана/Египћанки у области образовања
Правилник о допунама Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила
Статут о измјенама Статута Завода за запошљавање Црне Горе
Рјешење, број: 02-Упи-13/133-14
Рјешења о додјели статуса истакнути културни стваралац


- "Сл. лист ЦГ - општински прописи", бр. 12/2016
Одлука о буџету општине Андријевица 2016. год.
Одлука о Локалној студији локације "Мојанска ријека" у Андријевици
Одлука о Локалној студији локације "Кутска ријека" у Андријевици
Одлука о локалним комуналним таксама
Одлука о ослобађању плаћања обавезе по основу пореза на непокретности на пољопривредно, шумско и остало неграђевинско земљиште за физичка лица за 2016. годину
Одлука о утврђивању висине отпремнине локалних службеник и намјештеника општине Андријевица
Одлука о порезу на непокретности
Одлука о родној равноправности
Одлука о измјени Одлуке о висини, начину обрачунавања и плаћања доприноса Туристичким организацијама
Одлука о обиму и врсти допуштених радова на спољним дјеловима стамбене зграде
Одлука о доношењу једногодишњег програма уређења простора општине Андријевица за 2016. годину
Програм рада Скупштине општине Бар за 2016. годину
Правилник о облику и садржини пореске пријаве за разрез пореза на непокретности за физичка лица
Одлука о начину и условима коришћења службених возила
Одлука о Финансијском плану Градске општине Голубовци за 2016. годину
Програм рада Скупштине Општине Голубовци
Одлука о допуни Одлуке о радном времену
Одлука о именовању чланова Одбора директора Друштва са ограниченом одговорношћу "Агенција за пројектовање и развој"
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о условима за приступање изградњи, реконструкцији, коришћењу, одржавању и управљању објектима и системима за водоснабдијевање сеоског подручја
Одлука о начину и поступку учешћа локалног становништва у вршењу јавних послова
Одлука о приступању изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Градиошница", за локацију производно комуналних површина
Одлука о непредузимању израде Стратешке процјене утицаја на животну средину за Измјене и допуне ДУП-а "Градиошница" за локацију производно комуналних површина
Одлука о доношењу Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Улцињско поље" у оквиру Зоне Б подзоне 7 и 9 за урбанистичке парцеле бр.50, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, булевара од раскрснице код ЈП Водовод и канализација до новог моста на Порт-Милени и у оквиру Зоне Б подзоне 3 за урбанистичке парцеле бр. 9, 10, 11 и 12 у Улцињу
Аутентично тумачење одредби члана 57 Статута Општине Херцег Нови (услови, начин и поступак избора предсједника општине)
Одлука о измјенама и допунама Статута Пријестонице
Одлука о измјенама Одлуке о именовању чланова другог сазива Сената Пријестонице
Одлука о доношењу Локалне студије локације "Равил" са Стратешком процјеном утицаја на животну средину
Извјештај о стању уређења простора Пријестонице Цетиње за 2015. годину

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 4.4.2016. године

- "Сл. гласник РС", бр. 33/2016
- "Сл. лист града Суботице", бр. 11 и 12/2016
- "Сл. лист града Краљева", бр. 5 и 8/2016
- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 33/2015 и 1/2016
- "Сл. лист града Ниша", бр. 27/2016
- "Сл. лист града Чачка", бр. 3/2016
- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 7/2016
- "Сл. лист општине Инђија", бр. 3/2016

- "Сл. гласник РС", бр. 33/2016
Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Државног програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање
Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Државног програма помоћи регистрованом пољопривредном газдинству и породичном пољопривредном газдинству на поплављеним подручјима за отклањање последица поплава на и у пољопривредном земљишту
Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
Решење о престанку рада на положају помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
Решење о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
Решење о престанку рада на положају помоћника министра омладине и спорта
Решење о разрешењу и именовању члана Савета Националне инфраструктуре геопросторних података
Решење о разрешењу члана Управног одбора Института за воћарство, Чачак
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Службени гласник” за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2016. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за безбедност саобраћаја за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Агенције за безбедност саобраћаја за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима по Завршном рачуну Агенције за безбедност саобраћаја за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Статут Војногеографског института
Решење о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у фитнесу
Решење о давању сагласности на замену земљишта
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-3505/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-3507/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-3508/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-3441/2016)
Решење о утврђивању јавног интереса (05 број 465-3437/2016)
Правилник о стандардима повољног пословног окружења у јединицама локалне самоуправе
Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима
Правилник о изменама Правилника о коришћењу подстицаја за органску производњу
Правилник о изменама и допунама Правилника о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређења квалитета вина и ракије
Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању мера раног откривања и дијагностике заразне болести трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија, начину њиховог спровођења, као и мерама за спречавање ширења, сузбијање и искорењивање ове заразне болести
Правилник о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
Одлуке о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације
Одлука о оснивању Секторског савета за информационо-комуникационе технологије
Решење о разрешењу дужности судског вештака (број 740-05-02053/2010-03)
Решење о упису у Регистар политичких странака (Грађанска Странка Грка Србије са седиштем у Београду)
Решење о упису у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа (02-33 број 219-1/16)
Одлука Уставног суда РС број Уж-4713/2012 којом се усваја уставна жалба Животе Предића, Милета Петровића, Горана Предића и Бојана Петровића и утврђује да је пресудом Апелационог суда у Београду Кж1. 4011/2011 од 19. марта 2012. године подносиоцима уставне жалбе повређено право на претпоставку невиности, зајемчено одредбом члана 34. став 3. Устава Републике Србије
Одлука Уставног суда РС број Уж-1030/2013 којом се: 1. усваја уставна жалба З. М. и утврђује да је пресудом Апелационог суда у Нишу Гж. 399/12 од 12. децембра 2012. године, у делу којим је одлучено о захтеву за накнаду нематеријалне штете, повређено право подносиоца уставне жалбе на правично суђење, зајемчено чланом 32. став 1. Устава Републике Србије. 2. Поништава се пресуда Апелационог суда у Нишу Гж. 399/12 од 12. децембра 2012. године, у делу наведеном у тачки 1. и одређује да тај суд донесе нову одлуку о жалби подносиоца уставне жалбе изјављеној против пресуде Основног суда у Нишу П. 13896/10 од 5. децембра 2011. године. 3. Одбија се захтев подносиоца уставне жалбе за накнаду нематеријалне штете.
Одлука Уставног суда РС број Уж-3532/2014 којом се: 1. усваја уставна жалба Института р. п. и утврђује да је пресудом Врховног касационог суда Прев. 247/2013 од 22. новембра 2013. године подносиоцу уставне жалбе повређено право на правично суђење, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије и 2. поништава пресуда Врховног касационог суда Прев. 247/2013 од 22. новембра 2013. године и одређује да исти суд донесе нову одлуку о ревизији коју је тужилац изјавио против пресуде Привредног апелационог суда Пж. 10236/12 од 16. јула 2013. године
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-4/2016-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-5/2016-01)
Одлука о престанку функције судије поротника (број 740-03-6/2016-01)
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пријепољу
Одлука о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Алексинцу
Правилник о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Одлука о именовању врховног државног ревизора (број 112-2067/2016-02)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП "Београдске електране", Београд)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП "Други октобар", Вршац)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање (ЈКП "Градитељ", Србобран)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП "Градска топлана", Зрењанин)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање "(ЈП Ингас", Инђија)
Одлука о утврђивању цене природног гаса за јавно снабдевање ("Југоросгаз а.д." Београд)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање( "Родгас" а.д. Бачка Топола)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање("Сомбор-гас" д.о.о. Сомбор)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање ("ЈКП Чока", Чока)
Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање ("ЈП Елгас", Сента)
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника
Малопродајне дуванских прерађевина (British American Tobacco SEE д.о.о., Београд)


- "Сл. лист града Суботице", бр. 11 и 12/2016
Решење о утврђивању проширеног састава Изборне комисије Града Суботице

Одлука Уставног суда РС број IУо-137/2014 којом се: 1. утврђује да одредбе члана 9. ст. 2, 3. и 4, члана 10, члана 14. став 1, у делу који гласи: "односно предузеће којем је јавно предузеће поверило послове уговором", члана 24. став 1, у делу који гласи: "односно предузеће којем је Јавно предузеће уговором поверило послове, а у гробљима власништва верских заједница предузеће које има уговор са верским заједницама", члана 25. став 3, у делу који гласи: "односно предузећа којем је јавно предузеће поверило послове" и став 4, члана 79. став 1, у делу који гласи: "односно предузеће које на основу уговора са верским заједницама врши погребно делатност у верским гробљима", члана 80. став 1, у делу који гласи: "односно предузеће које на основу уговора са верским заједницама врши погребну делатност у верским гробљима" и члана 82. став 2. Одлуке о уређењу и одржавању гробља и сахрањивању ("Службени лист општине Суботица", бр. 13/98, 4/99, 13/00 и 30/01), нису у сагласности са законом и 2. одбацује захтев за обуставу извршења појединачног акта или радње која је предузета на основу Одлуке из тачке 1.


- "Сл. лист града Краљева", бр. 5 и 8/2016
Решење о образовању Комисије за спровођење пописа незаконито изграђених објеката на територији Града Краљева
Решење о распореду коришћења буџетских средстава Основног и Средњег образовања за текуће и капиталне трансфере на нивоу Републике за 2016. годину
Исправка у "Службеном листу Града Краљева", број 4/16 од 11.02.2016. године

Решење о распореду и времену коришћења спортске хале у Рибници без накнаде у 2016. години


- "Сл. лист града Зрењанина", бр. 33/2015 и 1/2016
Одлука о буџету Града Зрењанина за 2016. годину
Одлука о одређивању максималне спратности објеката који су предмет озакоњења
Одлука о изменама Одлуке о одржавању комуналне хигијене
Одлука о изменама и допунама Одлуке о паркирању возила
Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити Града Зрењанина
Одлука о изменама Одлуке о обједињеној наплати комуналних и других услуга
Одлука о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације "Багљаш" у Зрењанину
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за организационе облике у систему Града Зрењанина за 2015. годину
Закључак о усвајању Програма развоја спорта у Граду Зрењанину за период 2016. - 2018. године
Закључак којим се налаже јавним предузећима и другим облицима организовања чији је оснивач Град Зрењанин да 50% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2014. годину уплате у буџет Града Зрењанина
Правилник о расподели средстава за суфинансирање програмских активности и пројеката удружења и аматерских културно-уметничких друштава Града Зрењанина

Закључак којим се налаже ЈКП "Градска топлана" Зрењанин да изврши прерасподелу потраживања по основу рачуна за даљинско грејање за месеце децембар 2015. године, јануар и фебруар 2016. године
Исправка Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за организационе облике у систему Града Зрењанина за 2015. годину ("Службени лист града Зрењанина", број 33/15)


- "Сл. лист града Ниша", бр. 27/2016
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију Града Ниша за 2016. годину

- "Сл. лист града Чачка", бр. 3/2016
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Чачка у 2016. години

- "Сл. лист града Крагујевца", бр. 7/2016
Одлука о расписивању огласа за други круг јавног надметања за заузеће јавне површине за постављање баште типа "А"
Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији Града Крагујевца


- "Сл. лист општине Инђија", бр. 3/2016
Програм активности и план коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима за 2016. годину на територији општине Инђија

 

 

Ажурирана гласила са садржајем на дан 1.4.2016. године

- "Сл. лист АПВ", бр. 16 и 17/2016
- "Сл. лист града Ниша", бр. 17, 24 и 25/2016
- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 4/2016
- "Сл. лист града Крагујевца", бр.
44, 45/2015
- "Сл. лист града Шапца", бр. 31/2015
- "Сл. лист града Крушевца", бр. 9/2015

- "Сл. лист АПВ", бр. 16 и 17/2016
Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за финансирање интензивирања коришћења пољопривредног земљишта којим располажу средње пољопривредне школе кроз набавку опреме
Правилник за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2016. години на територији АП Војводине

Одлука о поверавању послова бирачких одбора бирачким одборима образованим за изборе за народне посланике и изборе за одборнике Скупштина јединица локалне самоуправе, расписане за 24. април 2016. године
Одлука о одређивању послова које обављају радна тела Републичке изборне комисије на спровођењу избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, расписаних за 24. април 2016. године


- "Сл. лист града Ниша", бр. 17, 24 и 25/2016
План Генералне регулације дела подручја Градске општине Нишка Бања - трећа фаза
План Генералне регулације подручја Градске општине Црвени Крст - трећа фаза
Одлука о усвајању Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини без обавезе плаћања накнаде, на територији Града Ниша, у оквиру Индустријске зоне Север, компанији Johnson Electric д.о.о. Ниш, за реализацију пројекта Johnson Electric д.о.о. Ниш - 2. фаза

Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2016. годину
Програм развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша и Општине Дољевац за 2016. годину
Програм систематске дератизације на територији Града Ниша за 2016. годину
Пословник Општинске изборне комисије

Пословник Општинске изборне комисије ГО Црвени Крст
Пословник о изменама и допунама Пословника Општинске изборне комисије ГО Палилула


- "Сл. гласник града Лесковца", бр. 4/2016
Правилник о измени и допуни Правилника о начину финансирања трошкова спортских организација
Одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Бојник
Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за 2016. годину
Решење о измени и допуни Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Бојник
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе општине Бојник за 2015. годину
Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе општине Бојник за 2015. годину


- "Сл. лист града Крагујевца", бр.
44, 45/2015
Одлука о проглашењу 2016. године - Годином Универзитета и књиге у Крагујевцу
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома у Граду Крагујевцу за период 2015 - 2018. године
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Институт за стрна жита - Радна зона Феникс"
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Крагујевца за 2015. годину
Одлука о дозвољеној спратности по зонама за објекте који се налазе у поступку озакоњења на територији Града Крагујевца
Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градским управама Града Крагујевца

Програм о првој измени Програма образовања градских робних резерви у 2015. години
Финансијски план о првој измени Финансијског плана Дирекције за робне резерве Града Крагујевца за 2015. годину
Програм уређења и постављања дечијих игралишта у Крагујевцу
Упутство о измени Упутства за поступање по захтевима пореских обвезника за одлагање плаћања дугованог пореза
Упутство о раду трезора Града Крагујевца
Рачуноводствене политике
Програм одржавања комуналне инфраструктуре за 2015. годину - пречишћен текст


- "
Сл. лист града Шапца", бр. 31/2015
Локални акциони план запошљавања општине Владимирци за 2016. годину
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених и повратника по основу Споразума о реадмисији на територији општине Владимирци за период 2015 - 2019. године
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним административним таксама


- "Сл. лист града Крушевца", бр. 9/2015
Одлука о буџету Града Крушевца за 2015. годину
Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлука о покретању поступка ликвидације Фонда за подстицање развоја младих талената Града Крушевца
Одлука о оснивању Буџетског фонда за подстицање развоја младих талената Града Крушевца
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у локалној самоуправи - Граду Крушевцу
Одлука о посебним условима за објекте у поступку озакоњења
Локални акциони план запошљавања Града Крушевца за 2016. годину
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Града Крушевца за 2015. годину
План размештаја мањих монтажних и других покретних објеката и уређаја на јавним површинама
Програм уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину
План детаљне регулације саобраћајнице "Јасички пут - ЈКП Расадник" у Крушевцу
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Окружни затвор" Крушевац
Одлука о изради Плана детаљне регулације линијског инфраструктурног објекта топловода од електране на биомасу до места прикључења на постојећи дистрибутивни систем ЈКП "Градска топлана"
Одлука о изради Плана детаљне регулације етно село "Ломнички кисељак" у Великој Ломници
Одлука о изради Плана детаљне регулације линијског инфраструктурног објекта од ТС Крушевац 3 до Старог аеродрома
Одлука о изради Плана детаљне регулације кабловског вода 110 kv од ТС Крушевац 1 до ТС Крушевац 3
Одлука о измени Одлука о изради планова генералне регулације у Крушевцу
Решење о одређивању доктора медицине за утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији Града Крушевца
Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације "Окружни затвор" Крушевац на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације линијског инфраструктурног објекта од ТС Крушевац 3 до Старог аеродрома на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације етно село "Ломнички кисељак" у Великој Ломници на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације кабловског вода 110 kv од ТС Крушевац 1 до ТС Крушевац 3 на животну средину
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације линијског инфраструктурног објекта - топловода од електране на биомасу до прикључења на постојећи дистрибутивни систем ЈКП "Градска топлана" на животну средину